Je risico's de baas

Wat gebeurt er met mijn groepsverzekering als ik van werk verander?

Je verliest het opgebouwde kapitaal van jouw groepsverzekering uiteraard niet, maar je moet wel kiezen tussen verschillende opties. Je vorige werkgever zal hiervoor met jou contact opnemen.

  • Je kan het bedrag dat je hebt opgebouwd gewoon bij de verzekeraar van jouw vorige werkgever laten staan. Je ontvangt dan het gespaarde geld op het moment voorzien in de polis, in de meeste gevallen is dat op 65 jaar. Sommige contracten laten toe dat je dan iets aan de waarborgen verandert zodat je de waarborg bij overlijden, die normaal gezien wegvalt bij uitdiensttreding, alsnog kan behouden indien je dat wenst.
  • Je kan het opgebouwde aanvullende pensioen ook overdragen naar de groepsverzekeraar van jouw nieuwe werkgever. Dat is natuurlijk enkel mogelijk indien die nieuwe werkgever jou ook een groepsverzekering aanbiedt. 
  • Je kan het opgebouwde aanvullende pensioen overdragen naar een pensioeninstelling (bank, verzekering,…) van jouw keuze, waar je al dan niet verder kan sparen.

Indien jouw nieuwe werkgever voor jou geen pensioenplan voorziet, kan je ook steeds verder sparen op eigen kracht tot een jaarlijks bedrag van 2.260 euro (dit bedrag geldt voor het jaar 2013 en wordt jaarlijks geïndexeerd). Om van deze optie gebruik te kunnen maken, moet je wel minstens drie en een half jaar lang aangesloten geweest zijn bij deze groepsverzekering. Je duidt zelf een pensioeninstelling aan waarbij je de pensioenopbouw wenst verder te zetten. Het jaarlijkse belastingvoordeel bedraagt 30% van de gestorte premies, dus 678 euro indien je het maximum spaart dat jaarlijks is toegelaten.