Je risico's de baas

Ik ben een fanatiek bungeejumper. Moet ik mijn verzekeraar verwittigen voor ik de sprong waag?

Absoluut.

Op het moment van het sluiten van het contract bent u wettelijk verplicht alle relevante informatie vóór het afsluiten van een levensverzekering aan uw verzekeraar mee te delen. Als u twijfelt of bepaalde informatie relevant is voor uw levensverzekering, kunt u best altijd uw verzekeraar of tussenpersoon op de hoogte brengen.

De verzekeraar zal op basis van deze informatie besluiten wat zij kan verzekeren. Hierbij zal zij niet over één nacht ijs gaan. Indien zij van oordeel is dat de sport die u uitoefent een te groot risico inhoudt en niet verzekerbaar is, zal zij dit ofwel via de algemene voorwaarden, ofwel via de bijzondere voorwaarden uitsluiten.

In de algemene voorwaarden zullen eventuele uitsluitingen meestal algemeen geformuleerd zijn, bijvoorbeeld een uitsluiting voor “gevaarlijke sporten”. Deze algemene formulering kan geïllustreerd worden via een niet-limitatieve lijst. Daarnaast kan de verzekeraar in de bijzondere voorwaarden “overlijden ten gevolgen van bungeejumpen” uitdrukkelijk uitsluiten.

Om te weten of uw hobby gevolgen kan hebben voor de uitkering van een reeds lopend verzekeringscontract, kijkt u best beide documenten goed na of neemt u contact op met uw verzekeraar of tussenpersoon.