Je risico's de baas

Sinds vorig jaar is mijn woning afbetaald waardoor mijn fiscale woonbonus wegvalt. Kan ik via een levensverzekering in de toekomst vermijden meer belastingen te betalen en mijn pensioen voorbereiden?

Ja, dat kan inderdaad. Via het stelsel van het langetermijnsparen kan u genieten van een fiscaal voordeel tot wel 2.260 euro (voor inkomensjaar 2015). Zo kan u het wegvallen van het fiscale voordeel dat u vroeger genoot omwille van de afbetaling van uw woning, grotendeels compenseren. Voor wie niet (meer) van een fiscale woonbonus kan genieten, is dit dus een interessant product.

Langetermijnsparen kan u fiscaal in mindering brengen, in de veronderstelling dat u voldoet aan de voorwaarden om van deze belastingvermindering te kunnen genieten. De premies die u betaalt gedurende het jaar worden voor 30% in mindering gebracht van het door u verschuldigd bedrag aan personenbelasting. Bovenop dit percentage komen overigens nog de gemeenteopcentiemen, gemiddeld nog eens zo’n 7%.

Interessant om te weten is dat wie hiermee voor zijn 55ste verjaardag begint, een eindbelasting betaalt op het gespaarde bedrag op de leeftijd van 60 jaar en daarna fiscaal gunstig kan blijven verder sparen zonder dat deze bijkomende spaarinspanningen nog zullen worden belast. Begint u echter na uw 55ste, dan zal uw contract pas na 10 jaar aan een eindbelasting worden onderworpen.

Meer weten over het langetermijnsparen via levensverzekeringen? Klik hier.