Je risico's de baas

Verzekering

Moet ik mijn schuldsaldoverzekering afsluiten bij de bank waarbij ik mijn woonkrediet aanga?

Neen. Een bank kan eisen dat je een schuldsaldoverzekering neemt, maar zij kan je niet verplichten dat je die bij haar neemt.

Ik ben voor de eerste keer grootvader geworden. Kan ik voor mijn kleinkind sparen via een verzekering?

Ja, dat kan onder meer via een spaarverzekering. Omdat u spaart op lange termijn, is dit een ideale formule. De meeste verzekeraars bieden producten op maat, soms ook “juniorpolissen” genaamd.

Om een grondige verbouwing te betalen, ga ik een bijkomend hypothecair krediet aan. Wat met de schuldsaldoverzekering?

Een schuldsaldoverzekering is niet wettelijk verplicht maar de bank die u het geld leent kan dit als voorwaarde stellen om u de lening toe te kennen. Behalve de bank heeft u er wellicht zelf ook alle belang bij om een schuldsaldoverzekering aan te gaan wanneer u een belangrijk bedrag leent.

Als ik een levensverzekering sluit om te sparen voor mijn minderjarig kleinkind, wat zijn dan de rechten van de ouders?

Jij bepaalt als verzekeringsnemer de voorwaarden van het contract en de wetgever zorgt ervoor dat de belangen van de minderjarige beschermd blijven. De ouders van het minderjarig kind hebben geen toegang tot de gestorte tegoeden.

Welke gevolgen heeft de gelijkheid tussen mannen en vrouwen voor mijn levensverzekering?

Ten gevolge van een beslissing van het Hof van Justitie van de Europese Unie mogen verzekeringsondernemingen vanaf 21 december 2012 bij de berekening van premies niet langer een onderscheid maken tussen mannen en vrouwen. In België heeft deze beslissing alleen gevolgen voor de levensverzekeringen.