Je risico's de baas

Verzekering

Moet ik mijn schuldsaldoverzekering afsluiten bij de bank waarbij ik mijn woonkrediet aanga?

Neen. Een bank kan eisen dat je een schuldsaldoverzekering neemt, maar zij kan je niet verplichten dat je die bij haar neemt.

Om een grondige verbouwing te betalen, ga ik een bijkomend hypothecair krediet aan. Wat met de schuldsaldoverzekering?

Een schuldsaldoverzekering is niet wettelijk verplicht maar de bank die u het geld leent kan dit als voorwaarde stellen om u de lening toe te kennen. Behalve de bank heeft u er wellicht zelf ook alle belang bij om een schuldsaldoverzekering aan te gaan wanneer u een belangrijk bedrag leent.

Wat met de brandverzekering als er meerdere personen betrokken zijn?

Er bestaan een aantal situaties waarin de rechten op een pand en/of het gebruik over verschillende personen verdeeld zijn, zoals bij een mede-eigendom, vruchtgebruik of medehuurderschap.

Wat gebeurt er met mijn brandverzekering als ik verhuis?

Wanneer je verhuist, bewoon je meestal tegelijk de « oude » en de « nieuwe » woning tijdens de periode die verstrijkt tussen het moment waarop je de sleutels krijgt van de nieuwe woning en het ogenblik waarop je de sleutels van de oude woning teruggeeft. De verzekeraars hebben met die mogelijkheid rekening gehouden. Je brandverzekering geldt tegelijk voor de gebouwen en voor de gedekte inhoud, op beide adressen gedurende een periode die begint waarop de nieuwe woning ter beschikking wordt gesteld.

Moet ik mijn brandverzekeraar verwittigen als ik zonnepanelen plaats?

Ja. Alles wat de waarde van je woning mogelijk doet wijzigen, moet je melden aan uw brandverzekeraar. Dat geldt dus ook voor zonnepanelen. Zo kan de verzekeraar het risico en de te verzekeren waarde juist inschatten en vermijd je dat je onderverzekerd zou zijn.