Je risico's de baas

Verzekering

Ik wil mijn woning verbouwen. Verandert dat iets aan mijn brandverzekering?

Voor jouw veiligheid moet je als eigenaar van een woning kunnen beschikken over een verzekerd bedrag dat overeenstemt met de kostprijs om het gebouw te laten heropbouwen. Deze nieuwwaarde wordt bij het sluiten van de brandverzekering berekend op je bestaande woning.

Geeft het plaatsen van een stookolietank problemen met mijn brandverzekering als er brand is?

"Ik wens een enkelwandige kunststof stookolietank van 1000 liter in mijn garage te plaatsen. Ik laat deze inkuipen en van alle reglementaire onderdelen voorzien. Mag ik zulke tank in mijn garage plaatsen, geeft dit geen problemen met mijn brandverzekering indien er brand in mijn woning zou optreden?"

Mijn nieuwe huisbaas stelt voor dat ik een deel van de premie voor zijn brandverzekering betaal. Is dat wel een goed plan?

Let op, je moet goed weten wie en wat gedekt is, want met een eenvoudig mondeling akkoord zit je nog niet veilig!

Ik wil een publieke ondergrondse parking openen. Zal mijn brandverzekeraar mij zonder extra voorwaarden toelaten om voertuigen met LPG te laten parkeren?

Het is niet gebruikelijk dat brandverzekeraars extra voorwaarden opleggen bovenop de wettelijke verplichtingen om LPG-voertuigen toegang te verlenen in een ondergrondse parking. De wet verplicht immers preventiemaatregelen voor gesloten parkeergebouwen die LPG toelaten

Van de brandweer moest ik een brandtrap plaatsen aan de gevel van mijn bedrijf. Dat heb ik gedaan, maar de trap is nog niet gekeurd door de brandweer. Zijn we verzekerd bij een brandoefening?

Enerzijds dekt de arbeidsongevallenverzekering de werknemers, ongeacht wat de kwaliteit is van het materiaal waarmee gewerkt wordt en ongeacht of er voldaan is aan de geldende technische reglementering.