Omdat een arbeidsongevallenverzekering verplicht is, is een telewerker ook gedekt terwijl hij thuis aan het werk is.

Het spreekt vanzelf dat het ongeval gebeurd moet zijn in het kader van de arbeidsovereenkomst. Als je thuis werkt, is het echter veel moeilijker om een scheiding te maken tussen werktijd en de tijd die je spendeert aan je privéleven. Je verdeelt je tijd immers veel vrijer dan dat je in het bedrijf zelf aan het werk zou zijn.

Om deze onduidelijkheden weg te werken, werd in 2009 de arbeidsongevallenwet aangepast.

Daardoor wordt een arbeidsongeval van een telewerker beschouwd als een ongeval binnen de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, tenzij het tegendeel bewezen wordt, indien volgende voorwaarden vervuld zijn:

  1. het ongeval gebeurde op de plaats of de plaatsen die de telewerker schriftelijk heeft gekozen als de plaats om zijn werk te verrichten;
  2. het ongeval gebeurde tijdens de periode van de dag die schriftelijk voorzien werd als de periode waarin arbeid kan verricht worden.
    Als deze voorwaarde niet schriftelijk vastgelegd is in de overeenkomst, gelden de werkuren die van toepassing zouden zijn als de telewerker in de lokalen van de werkgever zou werken.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief !

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de vezekeringswereld.