Wanneer een werknemer een arbeidsongeval heeft, en daarbij ernstige letselschade oploopt, zal de arbeidsongevallenverzekeraar vragen om langs te gaan bij zijn adviserende arts, ook wel een raadsgeneesheer of geneesheer-adviseur genoemd.

Tijdens het medisch onderzoek

Die adviserende arts zal jou tijdens het onderzoek ondervragen over het ongeval, over wat je nog kan en niet meer kan. Hij zal proberen na te gaan in hoeverre jouw beroepsleven gehinderd wordt door de gevolgen van het arbeidsongeval.

  • De meeste vragen zijn vanzelfsprekend. Zo zal de arts vragen hoe het arbeidsongeval precies gebeurde en welke klachten eruit voortgekomen zijn. Ook zal hij vragen naar de operaties of behandelingen die je hebt gehad.
  • Daarnaast zal hij je ook vragen stellen die op het eerste zicht wat vreemd kunnen lijken. Toch doen ze ertoe. Denk maar aan opleidingen of vorige jobs, of je getrouwd bent en/of kinderen hebt, enzovoort.  Gegevens als deze kunnen belangrijk zijn om te bepalen of en in welke mate je nog arbeidsgeschikt bent en moeten dan ook in het medisch verslag opgenomen worden.
  • Het is eerder uitzonderlijk, maar de adviserende arts kan bijkomende onderzoeken aanvragen.

Je kan de adviserende arts helpen door de medische verslagen (scans, bloeduitslagen, enzovoort) van je behandelende arts of artsen door te geven. In principe kiest een patiënt zelf welke informatie hij deelt met de arts en welke onderzoeken hij al dan niet wil ondergaan. Maar je moet wel beseffen dat de verzekeraar de gegevens nodig heeft om je een juist voorstel te doen voor de vergoeding. Wees dus eerlijk en volledig maar zonder te overdrijven.

Na het onderzoek

Op basis van het medisch onderzoek zal de adviserende arts zijn opdrachtgever – de arbeidsongevallenverzekeraar – adviseren over jouw gezondheidstoestand.

Daaropvolgend kan de arbeidsongevallenverzekeraar nagaan in welke mate je vergoed moet worden voor je letsels. Dat gebeurt volgens de wettelijke voorschriften waaraan elke arbeidsongevallenverzekeraar zich moet houden. Indien er een blijvende ongeschiktheid wordt voorzien, zal de verzekeraar jou hierover een voorstel doen.

Hou er ook rekening mee dat deze arts zich niet hoort uit te spreken over aspecten die geen verband houden met jouw arbeids(on)geschiktheid.

Hulp nodig?

Om een vergoeding van de arbeidsongevallenverzekering te krijgen, moet je langsgaan bij de adviserende arts van de verzekeraar. Maar je mag daarnaast ook zelf beroep doen op een raadsgeneesheer vanjouw keuze om een tweede mening te vragen of om je voor te bereiden op het medisch onderzoek dat hierboven beschreven staat.

Er bestaan rechtsbijstandverzekeringen die de kosten vergoeden voor een eigen raadsgeneesheer die jou bijstaat bij het onderzoek van de raadsgeneesheer van de arbeidsongevallenverzekering.

Als de arbeidsongevallenverzekeraar een voorstel over blijvende ongeschiktheid gedaan heeft, moet jouw arts met het voorstel instemmen. De raadpleging hiervoor wordt door de verzekeraar terugbetaald.

Als de mening van de raadsgeneesheer van jouw keuze niet overeenkomt met die van de adviserende arts van de verzekeraar, kan er een minnelijke of een gerechtelijke oplossing gezocht worden. Deze zal op medisch vlak worden gezocht, en het is dan ook van belang dat het standpunt van uw arts schriftelijk wordt overgemaakt aan de arbeidsongevallenverzekeraar.

Je kan ook bij je vakbond terecht voor bijstand in deze procedure.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief !

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de vezekeringswereld.