Verschillende formules op maat van de zelfstandige.

Verzekeraars bieden verschillende formules aan op maat van de zelfstandige. Naar gelang je beroepssituatie heb je de keuze uit één of meer van onderstaande aanvullende pensioenen:

U kunt natuurlijk ook een aanvullend pensioen opbouwen via de derde pijler, zoals elke belastingplichtige. Deze vorm van pensioensparen is niet gebonden aan je beroepsactiviteit.

Schematisch overzicht van alle mogelijkheden voor zelfstandigen om een aanvullend pensioen op te bouwen