Je risico's de baas

Is een rookmelder verplicht?

Sinds de brand in het Bergense flatgebouw Les Mésanges op 20 februari 2003, waarbij verschillende slachtoffers vielen, hebben de Gewesten verschillende initiatieven genomen in verband met de plaatsing van rookmelders in woningen. Het Waalse Gewest verplicht de installatie van rookmelders in alle gebouwen, terwijl het Brusselse Gewest de verplichting beperkt tot huurwoningen. Het Vlaamse Gewest verplicht het gebruik van rookmelders in huurwoningen, nieuwbouwwoningen, en na verbouwingen waarvoor een bouwvergunning nodig is.

Woningen in het Vlaamse Gewest

De Vlaamse Overheid heeft een eerste decreet bekrachtigd op 9 mei 2008 over de beveiliging van woningen door optische rookmelders en zo de beslissing genomen om rookmelders verplicht te maken in nieuwbouwwoningen en bij renovaties waarvoor een stedenbouwkundige vergunning nodig is. Het decreet trad in werking op 23 juni 2008 maar werd nadien vervangen door het decreet van 25 juni 2009 dat nader verduidelijkt aan welke normen de rookmelders moeten voldoen.

Met het decreet van 1 juni 2012 dat uiterlijk inwerking treedt op 1 januari 2013, wordt deze verplichting uitgebreid tot alle woningen die als hoofdverblijfplaats worden verhuurd waarvoor een nieuw huurcontract wordt afgesloten na de inwerkingtreding van het decreet.

Vanaf wanneer geldt de verplichting?

Alles nieuw te bouwen en te renoveren woningen - waarbij een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd wordt na deze 23 juni 2008 – moeten van rookmelders voorzien worden.

De huurwoningen gebouwd vóór 1945 moeten binnen drie jaar en de woningen gebouwd vanaf 1945 binnen zes jaar na de inwerkingtreding van dit decreet - uitgerust zijn met rookmelders. (Het decreet treedt in werking op een door de Vlaamse Regering vast te stellen datum en uiterlijk op 1 januari 2013.)

Welk soort rookmelder moet je plaatsen?

Het moet gaan om optische rookmelders die gecertificeerd conform NBN EN 14604 zijn door een erkend certificatieorganisme zoals ANPI ( lijst ter beschikking op hun website).

Bij huurwoningen is het de verhuurder die moet zorgen voor de aankoop en de installatie van de rookmelders. De huurder moet op zijn beurt de batterij tijdig vervangen en de rookmelder goed onderhouden.

Hoeveel rookmelders moet je plaatsen? En waar moet je ze plaatsen?

De decreten verplichten de aanwezigheid van “correct geïnstalleerde rookmelders”.

Bij de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning moet je aangeven waar de rookmelders geplaatst zullen worden. Het decreet voorziet noch in het aantal, noch waar deze rookmelders dienen te worden geplaatst. Je architect is hiervoor het best geplaatst.

Wat de huurwoningen betreft, zou er nog een decreet moeten komen dat duidelijk maakt waar verhuurders de rookmelders moeten voorzien.

In de (nacht)hal, (liefst één per verdieping dus) is een rookmelder alvast noodzakelijk. Het is aangeraden om ook een melder in de leefruimte en in de slaapkamers te plaatsten. In een aantal andere ruimtes, zoals, de badkamer, de garage of de keuken is het dan weer niet aangewezen om een rookmelder te plaatsen. Een leaflet met meer informatie vind je hier.

Woningen in het Brusselse Gewest

Met het Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 15 april 2004 moeten eigenaars en verhuurders in het Brusselse Gewest rookmelders plaatsen in de gebouwen die zij verhuren. Link naar de promotiecampagne van het Brusselse Gewest

Om welke woningen gaat het?

Alleen woningen die verhuurd worden, maar zowel huizen als studio's en appartementen.

Sinds wanneer moeten de huurwoningen uitgerust zijn met rookmelders?

Huurwoningen moeten sinds 1 juli 2005 uitgerust zijn met rookmelders. De verhuurder zorgt voor de aankoop en de plaatsing van de rookmelders, alsook de vervanging ervan.

Welk soort rookmelder moet je plaatsen?

Het moet gaan om een zogeheten "optische" rookmelder die gecertificeerd is door een erkende instelling. De rookmelder moet uitgerust zijn met een batterij met een levensduur van minstens 5 jaar (lithiumbatterij) of aangesloten worden op de 230V-netvoeding. In dat laatste geval moet een noodbatterij de goede werking van de rookmelder verzekeren bij een stroomonderbreking.

Hoeveel rookmelders moet je plaatsen en waar?

De rookmelders komen in elke afzonderlijke ruimte die men door moet op weg van de slaapkamer(s) naar de buitendeur.

Het brusselse Gewest geeft hierover uitgebreide informatie via de site van de Belgische brandwondenstichting.

Woningen in het Waalse Gewest

Door het Besluit van de Waalse Regering van 21 oktober 2004 moeten in het Waalse Gewest rookmelders worden geplaatst in alle individuele woningen. Met andere woorden: alle huizen, studio's en appartementen.

Sinds wanneer moeten de woningen uitgerust zijn met rookmelders?

 • Voor bestaande woningen: sinds 1 juli 2006.
 • Voor nog te bouwen woningen of woningen in oprichting: sinds 20 november 2004.
 • Voor huurwoningen moet de eigenaar zorgen voor de aankoop en de installatie van de rookmelders, terwijl de huurder de batterijen dient te vervangen wanneer dat nodig is.

Welk soort rookmelder moet je plaatsen?

Het moet gaan om een zogeheten "optische" rookmelder, die gecertificeerd is door een erkende instelling, autonoom werkt en functioneert op een ingebouwde batterij of een 230V-voeding. In dat laatste geval moet een noodbatterij de goede werking van de rookmelder verzekeren bij een stroomonderbreking.

Voor nieuwbouwwoningen waarvan de conformiteitscontrole van de elektriciteitsinstallatie met het oog op het openen van de elektriciteitsmeters plaatsvindt na 20 april 2005 en die ten minste vier rookmelders hebben, moeten de rookmelders onderling met elkaar verbonden worden (onderling aansluitbaar) of aangesloten worden op een centrale (gecentraliseerde detectie). Wanneer één rookmelder rook detecteert, treedt het geluidssignaal bij alle onderling verbonden rookmelders in werking.

Hoeveel rookmelders moet je plaatsen?

 • Appartement van minder dan 80 m²: 1 rookmelder.
 • Appartement van meer dan 80 m²: 2 rookmelders.
 • Huis: per verdieping met een oppervlakte van minder dan 80 m²: 1 rookmelder.
 • Huis: per verdieping met een oppervlakte van meer dan 80 m²: 2 rookmelders.

Waar moet je de rookmelder(s) plaatsen?

In woningen met één verdieping (appartementen, bungalows) wordt de rookmelder bij voorkeur in de nachthal geplaatst, of anders in de ruimte die uitkomt op de kamers. Wanneer twee rookmelders nodig zijn (groter dan 80 m²) komt de tweede rookmelder in de inkomhal die uitgeeft op de woonkamer, of in de woonkamer wanneer de inkomhal zich in dezelfde ruimte bevindt als de nachthal, die al met een rookmelder uitgerust is.

In woningen met verschillende verdiepingen (huis, duplex): op elke verdieping komt er een rookmelder, bij voorkeur in de nachthal, of anders in de ruimte die uitkomt op de kamers. Voor verdiepingen waar geen kamers zijn, komt de rookmelder in de hal of boven de overloop die uitkomt op de bewoonde kamers, of anders in de woonkamer, of anders elke andere woonruimte, maar niet de keuken.

Wanneer een verdieping een oppervlakte heeft van meer dan 80 m², wordt een tweede rookmelder geplaatst in een van de onderstaande ruimten, in volgorde van voorkeur, voor zover die nog niet met een rookmelder uitgerust is:

 • hal of overloop die uitkomt op de woonruimten
 • ruimte waarin het bovenste trapgedeelte uitkomt
 • woonkamer
 • elke andere woonruimte (behalve de keuken).

Het Waalse Gewest geeft hierover uitgebreide informatie op haar site.

 

 

 

March 29, 2016