Zoals iedere aansprakelijkheidsverzekering beoogt de familiale BA-verzekering de bescherming van jouw vermogen tegen de financiële gevolgen van jouw fouten, nalatigheden of tekortkomingen die jouw aansprakelijkheid in het geding brengen.

Als je burgerlijk aansprakelijk bent, ben je verplicht het slachtoffer te vergoeden voor de schade die hij/zij door jouw toedoen geleden heeft. De wet bepaalt dan dat je met heel jouw vermogen (roerend en onroerend) verplicht bent tot de correcte uitvoering van die schadevergoeding.

Wettelijk ben je niet alleen aansprakelijk voor jouw eigen fouten, maar ook voor die van jouw kinderen, voor de schade veroorzaakt door jouw dieren, jouw goederen of door zogenaamde gebrekkige zaken waarvan jij eigenaar bent. Neem dus geen enkel risico, want een ongeval is vlug gebeurd. Wanneer je er niet voor verzekerd bent, kan je dat veel geld kosten.

De familiale BA-verzekering mag in België dan wel niet verplicht zijn, toch is ze onontbeerlijk aangezien ze de derde vergoedt wanneer je effectief aansprakelijk bent voor een schadegeval. Ze zal ook jouw belangen verdedigen en, in geval van conflict over de erkenning van jouw aansprakelijkheid, zal ze ook de kosten en erelonen voor jouw verdediging betalen.

De familiale BA moet in jouw portefeuille met basisverzekeringen zitten zodra je niet meer gedekt bent door de verzekeringspolis van jouw ouders (d.w.z. wanneer je elders dan bij hen gedomicilieerd bent). Wacht niet tot je kinderen hebt om een familiale BA-polis te sluiten want ook volwassenen kunnen een ongeval veroorzaken!

Als je wenst dat de verzekeraar jou ook helpt om schadevergoeding te krijgen van een derde wanneer die jou schade berokkent die valt onder de familiale BA-verzekering, kan je de polis uitbreiden met een luik "rechtsbijstand"

Schrijf je in op onze nieuwsbrief !

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de vezekeringswereld.