Je BA Autoverzekering vergoedt steeds de schade veroorzaakt met jouw voertuig aan derden. Slachtoffers mogen immers niet de dupe zijn als er een probleem is op gebied van de verzekering. Tenzij je voertuig bestuurd werd door iemand die er door diefstal of geweld van in het bezit kwam.

Toch zijn er ook situaties waarin de verzekeraar het recht heeft om minstens een deel van wat hij uitbetaalde aan de slachtoffers terug te vorderen bij de verzekerde die niet volledig in regel was op het ogenblik van het ongeval. Het geldt dan als een sanctie wanneer je de verplichtingen niet naleeft die ke volgens je verzekeringscontract of de wet moet nakomen.

Terugvordering van maximum 247,89 euro van de schadevergoeding

Indien jij, de verzekeringsnemer, een wijziging in het risico niet of onjuist meedeelt aan jouw BA Autoverzekeraar, maar je dat onopzettelijk deed, bijvoorbeeld uit vergetelheid, dan kan de verzekeraar tot 247,89 euro van jou terugvorderen indien jij of iemand anders schade veroorzaakt.

Terugvordering van maximaal  30.986,69 euro

De verzekeraar mag tot maximaal 30.986,69 euro van de schadevergoeding die hij uitkeert aan de slachtoffers terugvorderen van de verzekeringsnemer, en indien van toepassing, van de verzekerde die het ongeval heeft veroorzaakt.

  • Wanneer het ongeval veroorzaakt wordt tijdens een deelname aan een snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidsrit of -wedstrijd die niet toegelaten werd door de overheid. Opgelet: even “om het snelst” is al voldoende om de situatie als een snelheidsrit te beschouwen.
  • Wanneer het ongeval veroorzaakt wordt terwijl iemand zonder geldig rijbewijs het voertuig bestuurt of wanneer het recht tot sturen vervallen verklaard is. 
  • Wanneer het ongeval veroorzaakt wordt door een voertuig dat technisch afgekeurd is, tenzij je kunt aantonen dat er geen oorzakelijk verband is tussen de reden van afkeuring en het ongeval. Er is wel een uitzondering voorzien voor het normale traject van het keuringsstation naar de woonplaats en/of naar de garage en terug.
  • Wanneer de bestuurder die het ongeval veroorzaakt, dronken is of onder invloed is van medicijnen of drugs.
  • Wanneer je de premie niet betaalt, ontstaat dit recht nadat je in gebreke werd gesteld met een aangetekende brief. In dit geval schorst de verzekeraar de dekking. De slachtoffers worden wel nog vergoed maar de verzekeringsnemer zal de schadevergoeding tot beloop van het maximum bedrag moeten terugbetalen.

Terugvordering van het volledige bedrag van de schadevergoeding

Er bestaan ook uitzonderlijke situaties waarin de BA Autoverzekeraar de volledige schadevergoeding van de verzekeringsnemer kan terugvorderen. Dat is namelijk het geval wanneer je met opzet bepaalde informatie hebt achtergehouden voor je verzekeraar die nodig is om het risico juist te kunnen inschatten.

Een voorbeeld: Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een moeder die haar 19-jarige zoon, die net zijn rijbewijs haalde, voortaan naar school laat gaan met haar wagen. De 19-jarige zoon is jong en heeft weinig rijervaring en bijgevolg is het risico op een ongeval groter als de jongen frequent met de wagen gaat rijden.

Wettelijk gezien moet de verzekeringsnemer elke belangrijke wijziging in het risico meedelen aan zijn verzekeraar. Zo kan de verzekeraar de premie afstemmen op het risico en vermijd je als verzekeringsnemer dat je verzekeraar de schadevergoeding van jou terugvordert.

Het is de verzekeraar die in dergelijke gevallen moet bewijzen dat de verzwijging of het onjuist meedelen opzettelijk gebeurde.

Ook ongevallen die met opzet veroorzaakt zijn, rechtvaardigen een terugvordering van het ganse bedrag van de schadevergoeding van de verzekeringsnemer of van degene die het ongeval opzettelijk veroorzaakte. 

Schrijf je in op onze nieuwsbrief !

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de vezekeringswereld.