Je risico's de baas

Word je belast op je groepsverzekering?

Ja, op het moment van uitkering.

De groepsverzekering wordt belast op het moment van de uitkering. Het volledige bedrag is onderworpen aan een solidariteitsbijdrage van maximaal 2%, en een Riziv-bijdrage van 3,55%.

Daarna wordt er een personenbelasting geheven op het saldo, behalve op het gedeelte dat je via winstdeelname werd toegekend:

  • Indien je tussen je 60e en 65e op vervroegd pensioen gaat, bedraagt de personenbelasting 16,5%. Er wordt een uitzondering voorzien voor het gedeelte dat gevormd werd met persoonlijke bijdragen vanaf 1993. Dit wordt belast aan 10%.
    Op het gedeelte opgebouwd via werkgeversbijdragen geldt vanaf 1 juli 2013 evenwel een afwijkend regime : indien het kapitaal uitgekeerd wordt na 1 juli 2013, je 60 of 61 jaar bent en je jouw wettelijk pensioen op dat moment niet opneemt, wordt dit kapitaal belast aan 20% op 60-jarige leeftijd en aan 18% op 61-jarige leeftijd. 
  • Indien het bedrag van de groepsverzekering pas uitgekeerd wordt op 65-jarige leeftijd en je tot dan actief bleef, wordt het volledige bedrag slechts belast tegen 10%.
  • Indien het aanvullend pensioenplan aangewend werd in het teken van een vastgoedverrichting is een afwijkend gunstig fiscaal regime van toepassing.

Op deze personenbelasting wordt een gemeentetaks geheven waarvan het percentage verschillend is naar gelang de gemeente waar je woonachtig bent (gemiddeld zo’n 7,5%).

 

 

March 30, 2016