Het niet-betalen van de premie op de vervaldag kan slechts gevolgen hebben als je in gebreke bent gesteld per aangetekend schrijven, waarbij je wordt aangemaand om de premie te betalen binnen een bepaalde termijn.

Deze termijn mag volgens de wet niet korter zijn dan vijftien dagen. Meestal hanteren de verzekeraars deze minimumtermijn.

De ingebrekestelling moet bovendien herinneren aan de vervaldag van de premie en aan de gevolgen van niet-betaling binnen de gestelde termijn, namelijk ofwel de schorsing van de waarborg ofwel de opzeg van de overeenkomst. Beide kunnen slechts uitwerking hebben na het verstrijken van de vermelde termijn.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief !

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de vezekeringswereld.