Je risico's de baas

Verzekering

Wat te doen bij een schoorsteenbrand?

Als de schoorsteen een loeiend lawaai maakt, wijst dit op een schoorsteenbrand. Doe dan het volgende:

Waarom pensioensparen bij een verzekeraar?

Uw pensioenkapitaal is nergens zo veilig. Verzekeraars zijn namelijk heel voorzichtig met het geld dat jij hen toevertrouwt.

Waarom een familiale verzekering?

Algemeen vergoedt de familiale BA-verzekering de schade die derden geleden hebben ten gevolge van een schadegeval dat zich voorgedaan heeft in je privéleven en waarvoor je burgerlijk aansprakelijk bent.

Wanneer moet je een reisbijstandsverzekering aangaan?

Het spreekt voor zich dat een reisbijstandsverzekering vóór de reis moet gesloten worden.

Een brand blussen

Een branddeken en een draagbaar blustoestel volstaan om een beginnende brand te stoppen. Het is dus erg belangrijk ze in huis te hebben.