Na een ongeval wordt het principe gehanteerd dat met een schade één welbepaalde vergoeding overeenkomt. Je hebt als slachtoffer van schade die door een ander is veroorzaakt recht op het bedrag dat nodig is om je auto te laten herstellen, ongeacht of je dat ook effectief doet. Daarbij hoort ook de btw.

Niets belet echter dat je als slachtoffer van een ongeval blijft rijden in een auto met een kras of een deuk en dat je de schadevergoeding, die bepaald is op grond van de expertise, in je zak steekt, zonder dat er sprake is van enig misbruik.

Je bent dus niet verplicht je voertuig te laten herstellen. Het staat je zelfs vrij het in zijn huidige staat te verkopen en voor het overige naar goeddunken te beschikken over de door de verzekering toegekende vergoeding.

Let wel: als het gaat om een "eigen schade" of omniumverzekering, dan mag het contract bepalen dat de btw alleen vergoed wordt als je inderdaad tot herstelling bent overgegaan en op vertoon van de herstellingsfactuur. Lees er je polis op na of doe navraag bij je verzekeraar.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief !

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de vezekeringswereld.