De BA Motorrijtuigen

Ter herinnering: De Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen – kortweg BA Motorrijtuigen – is verplicht voor alle motorrijtuigen (auto’s, moto’s, vrachtwagens,…) die in het verkeer worden gebracht. Wie de motor dus (ook) buiten een privaat circuit gebruikt, moet deze sowieso verzekeren. Dit verzekeringscontract is opgesteld aan de hand van wettelijke voorwaarden. De verzekeraar mag er in zijn commercieel beleid voor opteren om ruimere dekkingen te bieden dan wat in de wet opgelegd staat.

Toegelaten

De wettelijke voorwaarden voor de BA Motorrijtuigen bepalen dat toegelaten wedstrijden – dus aangevraagd bij de autoriteiten en op gesloten circuit - uitgesloten zijn van de dekking. In dit geval moet de organisatie een aparte “Burgerlijke Aansprakelijkheid Organisatie”-verzekering afsluiten. Deze verzekering dekt de slachtoffers die niet deelnemen aan de wedstrijd. Ze komt tussen wanneer een motor bijvoorbeeld het publiek inrijdt. De schade aan andere deelnemers is doorgaans niet gedekt.

De BA Organisatie, die de BA Auto “vervangt”, mag bij snelheidsritten of –wedstrijden de schade aan deelnemende bestuurders en inzittenden uitsluiten. Bij een behendigheidsrit, bijvoorbeeld een slipcursus, moet ook een dergelijke BA Organisatie afgesloten worden.

Niet toegelaten

Indien het niet om een toegelaten wedstrijd gaat (aan het rode licht even “om ter snelst” kan al genoeg zijn om als niet-toegelaten wedstrijd aanzien te worden) geldt de dekking van de BA Motorrijtuigen wel en zullen de slachtoffers dus vergoed worden maar heeft de verzekeraar het recht om verhaal uit te oefenen op de bestuurder. Dit geldt zowel voor snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidsritten of wedstrijden, waartoe van overheidswege geen toelating is verleend.

Levensverzekering, hospitalisatieverzekering, individuele ongevallenverzekering

De levensverzekering met overlijdensdekking, een hospitalisatieverzekering en een individuele ongevallenverzekering zijn geen van allen wettelijk verplicht en er is dus ook geen sprake van minimumvoorwaarden zoals dat het geval is bij de BA Motorrijtuigen. De verzekeraar mag in de contractvoorwaarden een uitsluiting van dekking voorzien in bepaalde gevallen. Zo kan het voorkomen het dat extreme sporten of wedstrijden uitgesloten zijn. Indien de motorrijder er zich van wil vergewissen financieel beschermd te zijn indien hij een ongeval heeft tijdens het rijden op een circuit, dient hij een verzekering aan te gaan die dit type ongevallen niet uitsluit. Vandaar dat het nodig is om dergelijke hobby’s ter sprake te brengen bij het regelen van alle verzekeringen die slaan op de bescherming van de persoon.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief !

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de vezekeringswereld.