Dankzij de wettelijke bescherming van zwakke weggebruikers zal de voetganger vergoed worden voor zijn lichamelijke schade door jouw BA*-autoverzekeraar. Het is mogelijk dat de autoverzekeraar een deel van de uitbetaalde schadevergoedingen van jou kan terugeisen. In dat geval kan je rekenen op je familiale verzekering, als je die hebt.

(*BA = Burgerlijke Aansprakelijkheid)

Zwakke weggebruikers beschermd

Van zodra een voertuig betrokken is bij een ongeval waarbij een zwakke weggebruiker (voetganger, fietser,...) gewond geraakt, heeft de zwakke weggebruiker recht op vergoeding van de lichamelijke letsels door de verzekeraar van dat betrokken voertuig.

Gesteld dat de zoon aansprakelijk is

Als jouw zoon aansprakelijk is, heeft de autoverzekeraar het recht om van jou - de verzekeringsnemer – een deel van het uitbetaalde geld terug te eisen omdat de “bestuurder” geen rijbewijs heeft of te jong is om het voertuig te mogen besturen.

De familiale verzekering biedt een oplossing

In dat geval kan je beroep doen op jouw familiale verzekering, in vaktermen de verzekering “BA-privéleven” genoemd. Deze verzekering sluit veelal schade uit die aangericht werd met een voertuig dat door een BA-autoverzekering gedekt moet zijn. Maar voor deze situatie werd in de familiale verzekering een vangnet voorzien, op voorwaarde dat het kind nog niet de leeftijd heeft bereikt waarop hij of zij dit voertuig mag besturen en het voorval gebeurde buiten medeweten van de ouders, de personen die op hem letten of de bezitter van het voertuig.

Jouw aansprakelijkheid

Als ouder ben je zelf mogelijk ook (mee) aansprakelijk voor de schade. Tenslotte heb je de plicht om toezicht te houden over jouw kinderen. Mogelijk had je ook meer kunnen doen om ervoor te zorgen dat je auto niet in beweging kon komen. Ook in dit geval zal de familiale verzekering tussenkomen. Ze dekt immers de schade die ontstaat door jouw fout of nalatigheid, of nog door gebrek aan toezicht of foute opvoeding.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief !

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de vezekeringswereld.