Je verzekeraar kan het tarief voor je verzekeringspolis inderdaad wijzigen, maar hij moet daarbij wel een aantal regels naleven. Je mag die wijziging immers weigeren en je polis opzeggen. De datum waarop hij je op de hoogte brengt van de tariefwijziging is daarbij cruciaal.

Wanneer je verzekeraar het tarief voor je polis verhoogt minder dan vier maanden vóór de jaarlijkse vervaldag moet hij je meedelen dat je het recht hebt de polis op te zeggen en moet hij aangeven binnen welke periode je dat kan doen, dit is minstens drie maanden. Ook de dag waarop die periode begint te lopen, dit is de dag van de kennisgeving, moet de verzekeraar vermelden. Dan kan je je polis opzeggen via een aangetekende brief of, volgens de wet, door overhandiging van de opzegbrief tegen ontvangstbewijs, of bij deurwaardersexploot.

De opzegging wordt in dat geval effectief na het verstrijken van een termijn van ten minste een maand die ingaat op de dag nadat de kennisgeving van de opzegging gebeurde (bijv. door afgifte van de aangetekende brief). Het is dus mogelijk dat de overeenkomst nog voor een bepaalde periode na de jaarlijkse vervaldag wordt verlengd. Als dat het geval is, kan de verzekeraar aanspraak maken op een premie ‘pro rata’ voor de dekkingsperiode die na deze vervaldag valt.

Ook wanneer de verzekeraar je minstens vier maanden vóór de jaarlijkse vervaldag op de hoogte brengt van de tariefwijziging, moet hij je laten weten dat je je polis kan opzeggen. Als je je polis echter niet opzegt minstens drie maanden vóór de vervaldag, dan wordt die stilzwijgend verlengd. Net als bij een kennisgeving minder dan vier maanden vóór de jaarlijkse vervaldag zou de verzekeraar je moeten laten weten hoe je dat kan doen. 

Bij twijfel over de datum waarop de verzekeraar je kennis gegeven heeft van de tariefwijziging, is het de verzekeraar die het bewijs van die datum moet leveren.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief !

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de vezekeringswereld.