Je risico's de baas

Beleid rond de bescherming van de privacy

De website van ABCverzekering neemt de bepalingen in acht over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

De informatie op deze site is beschikbaar zonder dat de gebruiker persoonlijke gegevens moet verstrekken. Het is echter mogelijk dat aan de gebruiker gevraagd wordt om persoonlijke informatie mee te delen, onder andere wanneer hij een contactformulier invult. De persoonsgegevens van de gebruiker worden nooit doorgegeven aan derden.

Conform de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. De gebruiker kan, op bewijs van zijn identiteit, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van zijn persoonsgegevens. Daartoe richt hij een schriftelijke aanvraag via het formulier dat op de website onder het tabblad "contacteer ons" staat. Indien nodig kan hij ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist of niet volledig zouden zijn.

ABCverzekering behoudt zich het recht voor om deze privacyregeling te allen tijde aan te passen conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.