De eigenaar van een auto moet ervoor zorgen dat zijn auto verzekerd is. Dat is wettelijk verplicht. Maar wie als meerderjarige uiteindelijk zijn handtekening onder het verzekeringscontract zet, doet er niet toe voor de wetgever. Let er wel op dat je eerlijk en volledig bent over wie de auto gebruikt.

Wie een auto heeft en gebruikt, moet ervoor zorgen dat die verzekerd is met een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering auto – kortweg de BA Autoverzekering.

Deze verzekering is immers wettelijk verplicht voor elk motorrijtuig dat op de openbare weg komt en op terreinen die toegankelijk zijn voor het publiek of slechts voor een zeker aantal personen die het recht hebben om er te komen.

Omdat het als eigenaar jouw taak is om ervoor te zorgen dat de auto verzekerd is, doe je er goed aan de verzekering zelf aan te gaan.

Zelf als verzekeringsnemer je handtekening onder het verzekeringscontract zetten, heeft als voordeel dat je doorheen de jaren kan bewijzen dat je een goede chauffeur bent als je geen ongevallen veroorzaakt. Zo gaat je bonus-malus omlaag. Stel dat je na enkele jaren uit huis trekt, dan kan je een schadeattest bekomen bij de autoverzekeraar omdat jij de verzekeringsnemer was.

Kies je er toch voor om je vader, moeder, lief,… als verzekeringsnemer te laten optreden, dan kan dat in principe.  Je moet dan wel aan de verzekeringsmaatschappij meedelen  wie de auto regelmatig zal gebruiken. De verzekeraar moet immers weten welk risico hij dekt, wie er doorgaans achter het stuur zit van de auto die hij verzekert. Doe je dat niet, dan riskeer je in de problemen te komen bij een ongeval. 

Schrijf je in op onze nieuwsbrief !

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de vezekeringswereld.