Ook op een bouwwerf moet men de veiligheid voortdurend in het achterhoofd houden. Daarom nemen de verzekeraars in hun polissen preventieregels op die elementair kunnen klinken, maar hier geldt wellicht dat spreken goud is en zwijgen zilver.

De voornaamste preventiemaatregelen

  • Voor het begin van de werkzaamheden moeten de brandbestrijdingsmiddelen en meer bepaald de blustoestellen aanwezig en gebruiksklaar zijn;
  • Brandoefeningen worden niet geïmproviseerd, maar verlopen overeenkomstig de brandveiligheidsprocedure (“permis de feu”) en staan onder het toezicht van een daartoe opgeleide en uitgeruste persoon;
  • Het werfmateriaal dient te worden opgeslagen in een gesloten ruimte, op voldoende afstand van elke mogelijke bron van brandgevaar;
  • Verpakkingsmateriaal en puin wordt afgevoerd of op zijn minst uit de buurt gehouden van gebouwen en installaties waar brand kan overslaan.

Preventie betekent ook dat men rekening houdt met de mogelijke gevolgen van windstoten, hevige regen, enz. Kijk dus niet op als de algemene polisvoorwaarden regels in die zin bevatten: het gaat hier niet om lukraak gekozen tips, maar om contractuele verplichtingen die de verzekerde binden. Een verwittigd aannemer is er twee waard!

Schrijf je in op onze nieuwsbrief !

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de vezekeringswereld.