-

Brand kan je hele hebben en houden bedreigen. Door enkele voorzorgen te nemen kan je al heel wat miserie en schade vermijden.

ONTDEK DE JUISTE REFLEXEN

Afdrukken
 1. 1Een verwittigd man...

  Rust je woning uit met rookmelders (dit is verplicht!) zodat je, zelfs als je slaapt, kan reageren wanneer brand uitbreekt.  Haal ook best een brandblusser in huis. Die kan van pas komen om een beginnende brand te blussen. Maak je uit de voeten als je de brand niet onder controle krijgt: je persoonlijke veiligheid gaat boven alles.  Bel de brandweer (112). Verlaat de plaats en sluit achter je deuren en ramen om te vermijden dat de brand zich verder verspreidt. Hou evacuatiewegen vrij zodat je niet over fietsen en kinderwagens struikelt in de rook of in het donker.

 2. 2Voor je veiligheid: steek je kop niet in het zand

  Zorg ervoor, om brand te vermijden, dat je elektrische en gasinstallaties, verwarmingstoestellen, schoorstenen enz. in goede staat zijn. Vergewis je ervan dat ze conform zijn en laat ze geregeld onderhouden door een professional. Het is eerder een kwestie van gezond verstand dan een voorwaarde voor tussenkomst door je verzekering. Raadpleeg www.besafe.be. Je vindt er preventietips voor je huis en hoe je een beroep kunt doen op een brandpreventieadviseur voor een check-up van je woning.

 3. 3Wat te doen als je friteuse in brand staat?

  Leer wat je moet doen wanneer een brand uitbreekt: paniek is een slechte raadgever. Beter is te weten hoe je een beginnende brand kan blussen. Hou steeds een brandblusdeken bij de hand, zeker in de keuken, waar het gevaar altijd om de hoek loert. Bekijk de brandblusdemonstraties op YouTube of tijdens een opendeurdag bij de brandweer. Je zal zien waarom het een slecht idee is brandend vet proberen te blussen met water.

 4. 4Lichamelijke letsels: ongevallenverzekering of ziekteverzekering

  Weet dat, in principe, je brandverzekering noch de brandwonden noch het overlijden van je gezinsleden of jezelf dekt.  Informeer je over de ongevallenverzekeringen of ziekteverzekeringen die in dergelijke gevallen tussenbeide komen. De behandeling van brandwonden is een dure zaak; de tussenkomst van het ziekenfonds volstaat niet voor de zalven, verbanden en de behandeling van littekens bijvoorbeeld.

 5. 5Materiële schade: bescherm je goederen én je aansprakelijkheid

  Wees bewust van wat je zal moeten verzekeren: je woning, de inhoud en je aansprakelijkheden. Zowel de eigenaar als de huurder of bewoner moeten met deze drie aspecten rekening houden indien ze willen rekenen op een correcte schadeloosstelling na een schadegeval, ongeacht of de schade te wijten is aan een fout dan wel een geval van overmacht. 

 6. 6Verzekerd, goed, maar voor welke bedragen?

  Wie onderverzekerd is, zal ook slechts kunnen rekenen op een beperktere schadeloosstelling in dezelfde verhouding. Om goed verzekerd te zijn, moeten de heropbouwaarde van het gebouw en vervangingswaarde van de inhoud correct geschat zijn. Je vermijdt een ontoereikende schadevergoeding door het evaluatieformulier in te vullen dat je verzekeraar ter beschikking stelt ter berekening van de te verzekeren waarde. 

 7. 7Blijf verzekerd dankzij updates

  De verzekerde bedragen bij de ondertekening van de overeenkomst volgen jaarlijks de evolutie van de prijzen via een automatische indexering. Dankzij die update blijf je steeds beschermd bij gelijkblijvende omstandigheden. Let op: wanneer je de woning renoveert of erft, kunnen de te verzekeren bedragen wijzigen. Breng je verzekeraar hiervan op de hoogte. Hetzelfde geldt wanneer de kinderen het ouderlijke huis verlaten en waardevolle goederen meenemen.

 8. 8Aan de slag: bijstand en herstel in natura

  Brandverzekeringsovereenkomsten doen meer dan louter de vervanging of wederopbouw van goederen financieren. Ze voorzien vaak in een onderdak mocht je woning tijdelijk onbewoonbaar zijn. Ook de opvang van je huisdieren, opslag van je meubelen, enz. zijn erin opgenomen, doch de tussenkomsten kunnen variëren van polis tot polis. Deze prestaties, soms tot en met het herstel in natura zonder vrijstelling in een derdebetalersysteem, vormen een belangrijk luik van de bijstand die je zal ontvangen. Een element om rekening mee te houden wanneer je de verzekering kiest of er toelichtingen bij krijgt.

 9. 9A la carte

  Aangepaste formules maken het mogelijk om in te spelen op bijzondere verzoeken, in geval van mede-eigendom, ateliers, de verhouding tussen eigenaar en bewoner. Daarnaast kan je kiezen voor een vastgesteld maximumbedrag. Weet dat dergelijke formules zowel voordelen als nadelen kunnen hebben. En wees bewust van hoe vrijstellingen werken.

 10. 10Laat je rechten gelden

  Een schadeval is het uur van de waarheid in de verzekering: het moment waarop de kwaliteit van de dienstverlening moet naar boven komen. Op basis van verliesstaten, bestekken en expertises wordt de vergoeding berekend. Je hebt recht op voorschotten om je eerste noden te lenigen.  De meeste polissen dekken, indien nodig, de kosten van een expert die je zelf kiest om je belangen te verdedigen. Iedere verzekeraar heeft overigens een klachtendienst die online bereikbaar is. Maak er gebruik van indien je niet akkoord gaat.