Er geldt ten aanzien van woningen inderdaad een onderhoudsverplichting voor verwarmingsinstallaties en bijbehorende schoorstenen, maar de brandverzekering staat niet rechtstreeks in verband met de naleving van die verplichting.

De regelgeving wat betreft het verplichte onderhoud van centrale verwarmingsinstallaties verschilt naargelang je in Vlaanderen, Wallonië of Brussel woont.

Preventie en sensibilisering zijn vanuit het oogpunt van de brandverzekering heel belangrijk.

Na een brand in een woning waarvan de eigenaar of de huurder vergat het jaarlijkse onderhoud te laten uitvoeren zal de verzekeringsonderneming in principe tussenkomen en de schade vergoeden. In de meeste brandpolissen is de tussenkomst van de verzekering ingeval van een brand die zijn oorzaak zou kunnen vinden in een gebrek aan onderhoud van de verwarmingsinstallatie of de schoorsteen  niet expliciet uitgesloten, de verzekeraar hoort dus de schade te vergoeden als het een gedekt schadegeval betreft.

De verzekeringscontracten gaan er wel van uit dat je een woning moet beheren als een “goede huisvader”.

De verzekeraar vertrouwt er op dat de verzekerde preventieve maatregelen neemt.

Wanneer de verzekeraar vaststelt dat de verwaarlozing van jouw woning aan de basis ligt van een brand, kan hij wel het contract opzeggen, ofwel meteen nadat hij de schade vergoedde, ofwel op de vervaldatum van het contract.

In sommige specifieke omstandigheden bevat de polis uitdrukkelijk eisen op het gebied van onderhoud, bijvoorbeeld in de horeca. Daar is het wel van belang om die afspraken strikt na te leven.

Als de verzekering toch vergoedt, mag ik die onderhoudsplicht dan gewoon vergeten?

Neen. Je hebt er alle belang bij de wettelijke regels na te leven: een regelmatig onderhoud heeft een gunstige impact op het rendement van je installatie, je beperkt de vervuiling van het leefmilieu, je voorkomt schade en je vermijdt een boete als de inspectie zou langskomen. Overigens kan een financiële vergoeding via de verzekering nooit de emotionele waarde van beschadigde of verloren goederen compenseren (bv. fotoalbums, video-opnames, erfenisstukken). Bovendien is het onderhoud van een verwamingsinstallatie en van de schoorsteen (voor 40%) fiscaal aftrekbaar.

U beschermt tenslotte jouw eigendom en of jouw goederen en niet in het minst je gezinsleden. Redenen zat dus om het onderhoud regelmatig te laten uitvoeren.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief !

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de vezekeringswereld.