In principe passen de verzekeraars automatisch een afstand van verhaal toe als er een verwantschap van de eerste graad bestaat. Meer weten over afstand van verhaal.

Opdat alle betrokken personen - de ouders-eigenaars en de kinderen die huren - echter volledig zouden gedekt zijn, zowel wat betreft de schade aan de woning als wat betreft de eventuele aansprakelijkheden, is het aan te bevelen een enkele brandpolis te sluiten waarin al deze personen duidelijk vermeld zijn als "verzekerd" door deze polis.

De contactpersoon van de verzekeraar is de eigenaar. Aan de ouders om te beslissen of de kinderen al dan niet en in welke mate ook een deel van de premie moeten betalen....Let op, de kinderen hebben er alle belang bij zich te verzekeren voor hun inhoud. Die kan opgenomen worden in de brandverzekeringspolis voor de woning of via een afzonderlijke polis verzekerd worden.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief !

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de vezekeringswereld.