Als de brandverzekeraar het contract opzegt, bijvoorbeeld naar aanleiding van de jaarlijkse vervaldag, verlies je de korting niet. Ga je uit eigen beweging naar een andere verzekeraar, dan verlies je het recht op de rentekorting wel.

Deze vraag heeft vooral te maken met de voorwaarden die de bank stelt om je een korting op de hypothecaire lening te kunnen geven. Wanneer je een lening aangaat, kies je zelf of je de brand- en schuldsaldoverzekering aangaat die korting geven op de rente dan wel dat je deze verzekeringen elders neemt en de korting laat vallen. Het is belangrijk dat je op dat ogenblik de rekensom maakt. Uiteraard zal je daarbij op de prijs letten, maar houd ook rekening met andere zaken, zoals de dienstverlening en de dekkingen.

Stel: je kiest voor de rentekorting. Je spreekt dus af dat je de brandverzekering en/of schuldsaldoverzekering bij de bankverzekeraar of een partner-verzekeraar aan zal gaan. Dan moet in principe aan deze contractvoorwaarden van je hypothecaire lening voldaan blijven om van deze kortingen te kunnen blijven genieten. Verander je uit eigen beweging van verzekering terwijl de looptijd van de hypothecaire lening nog loopt, dan heeft de bank het recht om je de korting op de rentevoet niet langer toe te kennen. Ook hier kunnen we je alleen maar aanraden om te (laten) berekenen wat het voordeligst is maar ook te kijken naar de verzekering die het beste voldoet aan je wensen en noden.

Als je echter “in de onmogelijkheid gesteld wordt” om aan een voorwaarde te voldoen, bijvoorbeeld omdat je brandverzekeraar je polis opzegt, kan de bank je op basis daarvan de korting die ermee gepaard gaat niet ontzeggen. Op 4 mei 2011 werd de toen bevoegde minister (Vincent Van Quickenborne) daarover ondervraagd in de Kamercommissie voor het Bedrijfsleven. Het verslag van zijn antwoord vind je overigens hier.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief !

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de vezekeringswereld.