-

Er dreigt overstromingsgevaar! Check snel volgend lijstje: wat kan jij doen en hoe kan de brandverzekering jou helpen?

ONTDEK DE 10 JUISTE REFLEXEN

Afdrukken
 1. 1Verwittig je verzekeraar

  Breng zo spoedig mogelijk je verzekeraar op de hoogte als dat nog niet gebeurde. De brandverzekering van particulieren en kleine ondernemingen dekt schade na natuurrampen, en dus ook na overstromingen. De omniumverzekering van haar kant dekt schade aan je voertuig. De verzekeraar zal een dossier openen en het bezoek van een expert of een medewerker inplannen. Desgevallend neemt uw lokale makelaar, bankkantoor of agent het initiatief.

  Sommige verzekeraars bieden als extra waarborg bij de brandverzekering ook bijstand en oplossingen aan klanten in bepaalde noodsituaties, bij voorbeeld wanneer uw woning (tijdelijk) onbewoonbaar is.

 2. 2Ben je huurder?

  Als het een huurwoning betreft, breng je uiteraard de eigenaar van het gebouw snel op de hoogte. Het is immers de verzekering van de eigenaar die de schade aan de woning (bv. vloeren, muren, elektriciteit- en verwarmingsinstallaties) zal vergoeden. Schade aan de inboedel is dan voor jouw brandverzekering, ten minste als je samen met de huurdersaansprakelijkheid de inboedel hebt laten verzekeren.

 3. 3Wat met het Rampenfonds?

  Sinds 2007 is overstromingsschade automatisch gedekt in de brandverzekering voor particuliere woningen en kleine handelszaken. Het Rampenfonds komt nog tussen voor land- en tuinbouwschade of wanneer een slachtoffer niet over een brandverzekering beschikt en hij of zij moet rondkomen met een leefloon (OCMW-steun) volgens regels die eigen zijn aan het Gewest waar de schade zich heeft voorgedaan.

 4. 4Neem foto’s

  Maak in afwachting van het bezoek van de expert, de afgevaardigde van de verzekeringsmaatschappij, of de tussenpersoon foto’s van alle schade (zowel aan gebouw als inboedel); dit is erg nuttig en kan de regeling van de schade bespoedigen.

 5. 5Maak een schadelijst

  Wanneer het water is weggetrokken en de smurrie is opgeruimd, kan je in afwachting van expert of verzekeraar een lijst opmaken met de vermelding van alle schade. Dit zal jou en hem heel wat tijd besparen. Voeg bij de lijst indien mogelijk bewijsstukken (bv. aankoopfacturen, vroegere foto’s, inventaris van een erfenis, etc) van de beschadigde goederen. Als voor een beschadigd voorwerp bewijsstukken onvindbaar zijn, geef dan een korte beschrijving; noteer ook het vermoedelijke aankoopjaar. Vraag een bestek voor herstellingen en vervangingen van verloren goederen.

 6. 6Na het bezoek van de expert

  Je vindt via deze link meer informatie over de rol van de expert. Wanneer na het bezoek van de expert nog schade opduikt die te wijten is aan de overstroming, dan kan je die zonder probleem nog aangeven bij de verzekeraar. Het verband met de overstroming moet je natuurlijk aantonen.

  De expert maakt zijn verslag over aan de verzekeraar om de schadevergoeding te berekenen conform de contractvoorwaarden. De vergoeding komt op je rekening binnen de 30 dagen na het akkoord over de globale schadebegroting.

  De schade aan voertuigen via de omniumverzekering wordt apart en doorgaans snel geregeld. De verzekering onderzoekt uiteraard of het verzekerde voertuig nog kan hersteld worden.

 7. 7Mogelijkheid tot voorschot

  Bespreek met (…) de vertegenwoordiger van de verzekering de mogelijkheid om onmiddellijk een voorschot te ontvangen zodat de eerste noodzakelijke maatregelen of aankopen kunnen gefinancierd worden. Vooral wanneer de berekening van alle schade en herstellingen complex zijn of extra tijd zullen vergen, zijn voorschotten aangewezen.

 8. 8Meer uitleg

  Een snelle tussenkomst van de verzekering is belangrijk, maar een duidelijke communicatie evenzeer. Wanneer je over een bepaalde schadepost of -berekening meer uitleg wenst, kan je hiervoor terecht bij je verzekeraar. Wanneer die toelichting je niet kan overtuigen en je niet akkoord kan gaan met de voorgestelde schadevergoeding, biedt de brandverzekering jou de mogelijkheid om, binnen bepaalde bedragen, een eigen expert aan te duiden. Hij zal op zijn beurt de schade bestuderen en een begroting opmaken.

  Ben je niet tevreden over de regeling van het schadegeval, dan kun je je richten tot de klachtendienst van je verzekeringsonderneming. De contactgegevens hiervan vind je in de polis en op de websites Assuralia.be en ABCverzekering.be.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief !

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de vezekeringswereld.