Doordat de dakgoot verstopt was door bladeren, is het dak van het gemeenschapscentrum bezweken onder het gewicht aan regenwater. Het stortte naar beneden terwijl ons zangkoor binnen aan het repeteren was. Hoe zal onze schade vergoed worden?

Als de eigenaar van het gebouw een brandverzekering heeft afgesloten die een luik “burgerlijk aanprakelijkheid gebouw” bevat, wat gewoonlijk het geval is, zal jullie schade vergoed worden door de brandverzekeraar van de eigenaar.

Iedereen die een pand bezit, is verantwoordelijk voor de schade die aan derden veroorzaakt wordt bij instorting van het gebouw als gevolg van een nalatigheid in het onderhoud of een constructiefout. Als het dak bezwijkt onder het regenwater, komt zijn brandverzekering tussen, ongeacht of hij nu een fout begaan heeft of niet.*

Het luik “BA Gebouw” dient immers om de aansprakelijkheid van de eigenaar te dekken indien er schade aan derden wordt veroorzaakt door zijn gebouw. Dankzij deze dekking zal de brandverzekering van de eigenaar zowel jullie materiële als lichamelijke schade vergoeden. Er zijn geïndexeerde plafondbedragen tot waar de verzekeraar zal tussenkomen. Hoeveel die plafondbedragen minstens moeten zijn, is wettelijk vastgelegd.

Gaat het om een gebouw van de gemeente?

Openbare besturen hebben doorgaans ook een algemene burgerlijke aansprakelijkheid verzekering die op een zeer ruime manier alle schade dekt waarvoor zij verantwoordelijk zouden kunnen zijn.

Eigenaar toch niet verzekerd?

Mocht uiteindelijk de eigenaar niet verzekerd zijn voor de schade die jullie opgelopen hebben, kunnen jullie terecht bij verzekeringen, voor zover die aangegaan zijn, die jullie lichamelijke ongevallen dekken. Het kan bijvoorbeeld gaan om een verzekering die werd afgesloten door de vereniging van het zangkoor, of een individuele ongevallenverzekering, een hospitalisatieverzekering,… Bij gebrek is er geen andere keuze dan de schade rechtstreeks te verhalen op de eigenaar, desgevallend met hulp van uw rechtsbijstandverzekeraar.

Wat als er nog een uitbater is, die huurt van de eigenaar?

Als er sprake is van een uitbater die het pand huurt van de eigenaar en aan jullie doorverhuurt voor de zanglessen, dan is het mogelijk dat die uitbater (ook) aansprakelijk blijkt te zijn, bijvoorbeeld wegens gebrek aan onderhoud. In dat geval is het nog steeds de eigenaar die jullie zal vergoeden, net zoals hij de materiële schade vergoedt. Dat komt omdat de eigenaar steeds vermoedelijk aansprakelijk is. Voor jullie verandert er dus niets. Alleen zal in geval dat de uitbater aansprakelijk is, zijn aansprakelijkheidsverzekering een belangrijk deel van de schade moeten terugbetalen aan de verzekeraar van de eigenaar, in het kader van de huuraansprakelijkheid.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief !

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de vezekeringswereld.