Als je de auto meeneemt naar Zuid-Europa voor enkele maanden hoef je voor de autoverzekering niks speciaal te doen. Ze is geldig in gans Europa en een stukje daarbuiten. De landen waar je burgerlijke aansprakelijkheid is gedekt staan vermeld op het vezekeringsbewijs. Als je de auto thuis laat, probeer hem dan zo goed en zo veilig mogelijk te stallen. In de garage of op de oprit, als die mogelijkheid bestaat. Wanneer je op een dag definitief in het buitenland gaat wonen, of het grootste deel van het jaar, dan zal je de auto in dat land moeten inschrijven en hem daar verzekeren. Verlies ook de verplichte autokeuring niet uit het oog.

De woonverzekering verdient meer aandacht als je voor langere tijd afwezig zal zijn. De verzekeraars leggen soms preventiemaatregelen op die samenhangen met bepaalde risico’s bij afwezigheid. Voorbeeld: wie zijn huis tijdens de winter achterlaat hoort zijn water- en verwarmingsinstallaties te beschermen tegen de gevolgen van vrieskoude. Ledig dus de leidingen voor je vertrek of zorg voor extra isolatie op de meest gevoelige plaatsen.  Eventueel voorzie je minimale verwarming zodat de kans op een lekkende leidingen zeer klein wordt. Opgelet: wie geen voorzorgsmaatregelen neemt zoals in de polis omschreven riskeert voor de genoemde waterschade geen vergoeding te ontvangen. Lees dus zeker de brandpolis even na. 

Als je woning ook verzekerd is tegen diefstal, check dan ook die waarborg in de polis of laat je informeren door je gebruikelijke contactpersoon in verzekeringen. Een woninginbraak is immers gewoonlijk niet gedekt bij een afwezigheid van meer dan 60 of 90 dagen. Vraag aan je verzekeraar een oplossing zodat de dekking - tegen betaling van een bijpremie - kan doorlopen tijdens je lange afwezigheid. Misschien zal hij je verzoeken bijkomende maatregelen te nemen. Overweeg eventueel homesitting. Vraag aan familieleden of goede vrienden om een tijdje je woning te betrekken of minstens om er regelmatig langs te gaan.

Wanneer thuis je inboedel is verzekerd dan zijn de goederen die je meeneemt of tijdelijk verhuist naar je vakantiewoning in het buitenland evenzeer gedekt voor schade en diefstal. De maximale vergoeding voor inbraken en diefstal op je tijdelijke verblijfplaats is evenwel beperkt. Tijdens de verplaatsing is de inboedel niet gedekt via de woonverzekering, uitgenomen bij diefstal met bedreiging van of geweld op de verzekerde. Check de details in je polis voor je vertrekt. 

Schrijf je in op onze nieuwsbrief !

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de vezekeringswereld.