Brand

Indien je in je woning samenkomt met je amateurkookclub en er zou brand uitbreken, dan wordt dat gedekt door uw brandverzekering, ongeacht of je die als huurder of als eigenaar afgesloten hebt. Hoewel je op kleine schaal te werk gaat en jouw verzekeraar ju dus waarschijnlijk geen hogere premie gaat vragen omdat je deze kookavonden organiseert, is het toch belangrijk dat je je verzekeraar op de hoogte brengt van die activiteiten. Het is immers belangrijk dat die het risico juist kan inschatten.

Burgerlijke aansprakelijkheid van de deelnemers

Indien het ene lid van de kookclub per ongeluk een ander kwetst, is hij verantwoordelijk voor de geleden schade. De benadeelde kan dan een schadevergoeding eisen van degene die hem gekwetst heeft.

Indien het gaat om een privéaangelegenheid die niets te maken heeft met enige professionele of contractuele activiteiten, kan de deelnemer die aansprakelijk is een beroep doen op zijn familiale verzekering – ook wel BA Privéleven genoemd.

Die zal de lichamelijke letsels vergoeden, alsook de materiële schade, hoewel de meeste polissen een vast deel van de materiële schade - dat is de franchise of vrijstelling – ten laste van de aansprakelijke laten.

Je doet er als organisator dus goed aan jouw deelnemers te informeren over het belang van de familiale verzekering in deze.

Burgerlijke aansprakelijkheid van de organisator

Uiteraard moet ook jouw eigen aansprakelijkheid gedekt zijn. Wanneer de kookavonden een hobby zijn en zich dus volledig afspelen in de privésfeer en u er geen voordeel uit haalt, zal jouw familiale verzekering ook jouw aansprakelijkheid dekken. Om uit te maken of dat werkelijk het geval is, moet je contact opnemen met je verzekeraar.

Je zal hem allicht moeten informeren over het aantal deelnemers, de plaats van de activiteiten, de regelmaat, de omstandigheden, de eventuele vergoedingen of verdeling van de kosten, enzovoort. Op basis van die gegevens zal hij uitmaken of jouw burgerlijke aansprakelijkheid tijdens de kookactiviteiten gedekt is. Indien hij besluit dat het toch een professionele activiteit is, zal u een verzekering BA Uitbating moeten afsluiten.

Toch graag extra bescherming?

Hoewel het niet verplicht is, kan u indien u wenst ook een specifieke verzekering afsluiten die tussenkomt voor de schade ingeval dat uw deelnemers elkaar per ongeluk kwetsen. U bevindt zich dan binnen de reeks verzekeringen die bestaan voor verenigingen. Een dergelijke polis vergt maatwerk. U contacteert daarvoor best uw verzekeraar.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief !

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de vezekeringswereld.