Voor jouw veiligheid moet je als eigenaar van een woning kunnen beschikken over een verzekerd bedrag dat overeenstemt met de kostprijs om het gebouw te laten heropbouwen. Deze nieuwwaarde wordt bij het sluiten van de brandverzekering berekend op jouw bestaande woning.

Als je een verbouwing uitvoert die de waarde of de indeling van uw huis significant beïnvloedt, is het noodzakelijk dat je dat laat weten aan je brandverzekeraar. Anders riskeer je onderverzekerd te zijn.

Indien bij een schadegeval blijkt dat je onderverzekerd bent, is de verzekeraar genoodzaakt de evenredigheidsregel toe te passen tenzij jouw polis de toepassing van deze regel tempert. Hoe dat gebeurt, kan je uitmaken uit onderstaand voorbeeld:

Stel, je hebt je brandverzekering gesloten op het ogenblik dat de woning 120.000 euro waard was. Inmiddels heb je verbouwingen verricht waardoor je huis nu in feite 140.000 euro waard is tegen nieuwwaarde. Je heeft een schadegeval dat gedekt door de brandverzekering en de schade wordt geraamd op 20.000 euro. De verzekeraar zal volgende berekening maken:

20.000 X 120.000/140.000 = 17.142,86 euro

Indien je de geleden schade volledig wil herstellen en de beschadigde delen terugbrengen in de oorspronkelijke staat, kom je bijna 3.000 euro tekort. je leest het: je kunt jouw brandverzekeraar (of makelaar) maar beter op de hoogte brengen van iets dat de waarde van je woning heeft doen stijgen.

Opgelet: Indien het omgekeerde gebeurt en je bent oververzekerd, kan je mogelijk een lagere premie bekomen voor je brandverzekering, maar je zal nooit méér vergoed krijgen dan de eigenlijke schade. De brandverzekering is immers een schadeverzekering en dient dus enkel en alleen om de schade te vergoeden en niet om te verrijken.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief !

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de vezekeringswereld.