Woningverzekering = brand en diefstal

Als eigenaar van de woning heb je allicht een woningverzekering. Hoewel deze niet verplicht is, beschermen de meeste eigenaars hun eigendom tegen allerlei risico’s zoals brand en diefstal met een woningverzekering. Gelukkig maar!

Toch kan je best contact opnemen met jebrandverzekeraar (of je tussenpersoon) om na te gaan of jouw woningverzekeringscontract aangepast zal moeten worden nu je een bijkomende bestemming aan je woning toewijst.

Overigens dient een uitbater van een B&B rekening te houden met de wettelijke verplichtingen, zoals bijvoorbeeld omtrent brandpreventiemaatregelen (rookmelders e.d.). Jouw veiligheid en die van je gasten vaart er wel bij.

Indien een logé van een gastenkamer jouw eigendom steelt, kan dit gedekt worden door  een aangepaste woningverzekering, zij het tot een beperkt bedrag, naargelang je verzekeringscontract.

Let er ook op dat elke diefstal aangegeven moet worden bij de politie. Indien je een gast verdenkt, moet je dat ook meedelen bij de politieaangifte.

BA Uitbating / BA Familiale

Elke burger is aansprakelijk voor zijn nalatigheden en fouten die schade aan anderen kunnen toebrengen. Om die aansprakelijkheid te dekken, heeft iedereen er dus baat bij om een familiale verzekering af te sluiten. Het gaat hier om de BA Familiale verzekering, ook wel BA Gezin of BA Privéleven genoemd, waarin “BA” staat voor burgerlijke aansprakelijkheid.

Hoewel deze verzekering in eerste instantie beperkt is tot het privé-leven, en contractuele verbintenissen uitsluit, is het naargelang de uitgebreidheid van de dekkingen mogelijk dat deze familiale verzekering volstaat om jouw burgerlijke aansprakelijkheid te dekken als uitbater van een Bed & Breakfast. Anderzijds bestaat er ook een “BA Uitbating” die jouw burgerlijke aansprakelijkheid dekt in het kader van uw professionele activiteiten als uitbater. Een speciale verzekering in geval van brand en ontploffing is vereist vanaf een exploitatie als hotel of motel van minstens vier kamers.

Om te weten of een familiale verzekering voldoende bescherming biedt in jouw geval, dan wel of je beter overgaat tot het sluiten van een BA Uitbating, kan  je je best richten tot je verzekeraar of tussenpersoon. Die kan jou bijstaan in het maken van de juiste keuze opdat je van de beste bescherming kan genieten. Tenslotte ben je op zoek naar “maatwerk”.

Arbeidsongevallenverzekering

Wie betaald personeel in dienst neemt, moet voor hen een arbeidsongevallenverzekering voorzien. Elke werkgever is daartoe verplicht. Deze verzekering vergoedt de lichamelijke schade als gevolg van een arbeidsongeval.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief !

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de vezekeringswereld.