De recuperatie van de vrijstelling is normaal het werk van de rechtsbijstandsverzekeraar, in zoverre die hiervoor dekking geeft.

Contractuele geschillen, zoals dit, zijn meestal uitgesloten : het loont toch de moeite na te gaan wat de polis van je brandverzekering en familiale verzekering hierover bepalen.

Als er géén dekking is : blijven aandringen bij de aansprakelijke helpt soms. In extremis kan je je desgevallend wenden tot de vrederechter.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief !

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de vezekeringswereld.