Je risico's de baas

De verwarmingsinstallateur bleek aansprakelijk voor de schade door een lek. Maar nu draai ik toch op voor de franchise, de installateur wil ze niet betalen. Wat nu?

"Bij een lek in de aansluiting van een radiator, hebben we onze makelaar aangesproken, om zo de schade vergoed te zien door onze brandverzekering. Na meerdere expertises werd echter de 10-jarige aansprakelijkheid van de installateur ingeroepen. De verzekering van de installateur betaalde alle kosten met uitzondering van de vrijstelling. Deze vrijstelling was ten laste van de installateur. Maar deze wil dit bedrag niet betalen. Hoe kan ik deze vrijstelling terugeisen zonder bijkomende kosten?"

 

De recuperatie van de vrijstelling is normaal het werk van de rechtsbijstandsverzekeraar, in zoverre die hiervoor dekking geeft.

Contractuele geschillen, zoals dit, zijn meestal uitgesloten : het loont toch de moeite na te gaan wat de polis van je brandverzekering en familiale verzekering hierover bepalen.

Als er géén dekking is : blijven aandringen bij de aansprakelijke helpt soms. In extremis kan je je desgevallend wenden tot de vrederechter.