Je risico's de baas

Mijn verzekeraar vergoedt de waterschade waarvoor mijn bovenbuur aansprakelijk is, maar ik moet de franchise betalen, kan dat?

"Tot mijn grote verbazing passen de verzekeringsondernemingen de franchise toe voor elk schadegeval, zelfs als de verzekerde er niet voor verantwoordelijk is. Mijn bovenbuur heeft bijvoorbeeld waterschade. Mijn verzekeraar zal de kosten vergoeden die ik door die schade heb, na aftrek van de franchise. Is dit normaal?"

 

Waterschade bij de buren

Wanneer jouw verzekeraar schade vergoedt die door de verzekering gedekt is (bijvoorbeeld waterschade), heeft hij het recht de franchise toe te passen waarin de polis voorziet. Hij voert dan het verzekeringscontract uit overeenkomstig de wetgeving. Het feit dat de schade het gevolg is van een schadegeval bij jouw buurman, verandert niets aan zijn schadevergoeding.

Je kan, eventueel via je rechtsbijstandverzekeraar, het bedrag van de franchise van je buur terugvorderen. Het burgerlijk wetboek verplicht hem immers de aan derden veroorzaakte schade volledig te vergoeden.

Merk ook op dat de franchise ook het beheer en de kosten uitspaart die verbonden zijn aan talloze kleine schadegevallen, zodat de franchise de te betalen premie vermindert.