Als je als student op kot gaat, ben je net als elke gewone huurder aansprakelijk voor de schade die je zou kunnen aanrichten aan het gebouw waarin je   huurt en aan derden, zoals aan een aanpalend gebouw. En dit voor brandschade, rookschade, waterschade, ontploffing,… Dan heb je dus nood aan een dekking van je aansprakelijkheid. Gelukkig biedt de brandverzekering van de ouders dat doorgaans in de vorm van een extra waarborg. Check voor de zekerheid even met je brandverzekeraar of tussenpersoon.

Wanneer is een kotstudent aansprakelijk?

Van zodra er schade is aan je kot, ben je volgens de wet burgerlijk aansprakelijk tenzij je kunt bewijzen dat de schade te maken heeft met overmacht, bijvoorbeeld bij een blikseminslag of een overstroming, of te wijten is aan een constructiefout of een gebrek aan onderhoud van het gebouw. Denk maar aan waterschade als gevolg van verroeste waterleidingen). Een brandverzekering is dus zeker geen overbodige luxe als je op kot gaat. Je moet bij schade aan het studentenkot immers zelf (maar dat doet de brandverzekering voor jou)  instaan voor de kosten van de herstellingswerken.

Wat met de inboedel van een studentenkot?

Naast de burgerlijke aansprakelijkheid van de kotstudent, is het zinvol om eens na te gaan of er ook een dekking voorzien is voor de persoonlijke spullen van de kotstudent in de brandverzekering van de ouders, wat meestal het geval is. In het contract van de brandverzekering wordt veelal verwezen naar “inhoud” of “inboedel”.

Een kotstudent heeft meestal geen dure meubelen, maar let op met waardevolle elektronische apparatuur zoals smartphones, tablets, laptops, computers, camera’s, fototoestellen, enzovoort. Er is in veel brandverzekeringen een plafondbedrag en vaak ook een aparte manier om een vergoeding van dergelijke toestellen te berekenen. Het feit dat zoon- of dochterlief op kot gaat, is misschien een goede gelegenheid om eens na te gaan wat er op dat vlak voorzien is qua dekking. Als je de dekking niet voldoende vindt, kan je contact opnemen met je brandverzekeraar om te kijken of er een extra dekking mogelijk is.

Student op eigen benen

Soms vliegen mensen op zeer jonge leeftijd uit. Zo zijn er studenten die hun eigen boontjes doppen en helemaal niet meer onder de hoede van hun ouders zijn. Als je financieel onafhankelijk bent, beschouwt de verzekeraar je doorgaans als een apart gezin, en wordt je huurdersaansprakelijkheid in dat geval niet meer gedekt dankzij de brandverzekering van je ouders. Je gaat dus beter zelf een brandverzekering aan. Om zeker te zijn dat je geen te hoge premie betaalt voor je brandverzekering, doe je er goed aan om verschillende voorstellen te vergelijken, zowel op vlak van dekkingen, uitsluitingen, franchises als op het vlak van de premie.

In het buitenland op kot

Wie in het buitenland op kot zit, kan soms ook nog genieten van de dekking in de brandverzekering van de ouders, maar er gelden dan soms beperkingen in tijd of qua landen.

Lees meer over verzekeringen in het kader van een buitenlandse opleiding of stage of een internationale uitwisseling in de FAQ “Onze zoon gaat een half jaar in Nederland studeren; hoe zit dat met het ziekenfonds en de verzekeringen? Welke verzekeringen heeft hij nodig?”..

In ieder geval is het aangeraden dat, op het moment dat je een kot gevonden heb, je ouders contact nemen met de verzekeraar of tussenpersoon om zeker te zijn dat je verantwoordelijkheid als huurder en de bezittingen op jouw kot wel goed gedekt zijn.

 

Schrijf je in op onze nieuwsbrief !

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de vezekeringswereld.