Om een goede dienstverlening te kunnen bieden, moet een brandverzekeraar attent zijn op de risico’s die zijn verzekerden lopen. Maar door een degelijke preventie kan je vermijden dat je jouw woning blootstelt aan veelvuldige schade en kan je misschien je brandverzekeraar (of een andere) toch overtuigen om je woning (verder) te dekken.

Waarom een verzekeraar na veel schade soms het contract beëindigt

Het basisprincipe van een brandverzekering is eenvoudig: samen met een hele groep anderen betaal je premies en het bedrag dat daarmee verzameld wordt, moet dienen om de mensen uit die groep te vergoeden die schade oplopen, ook al beheren ze hun woning als goede huisvader. Het verzekeringscontract bepaalt in welke gevallen en voor welk bedrag een verzekerde recht heeft op een schadevergoeding.

De verzekeraar is attent op de risico’s die de verzekerden lopen. Een verzekering laat toe om solidair te zijn maar anderzijds moet die solidariteit ergens een grens hebben, willen we niet allemaal meer premie betalen omwille van de talrijke schadegevallen van enkelen, in het bijzonder als die te wijten zijn aan een gebrek aan onderhoud of voorzorgmaatregelen.

Zo gebeurt het dat een verzekeraar het contract opzegt wanneer een woning verschillende keren schade heeft gehad in dergelijke omstandigheden.

Je brandverzekeraar heeft het recht om naar aanleiding van de jaarlijkse vervaldag het contract op te zeggen zonder dat hij daarvoor een reden moet opgeven. Hij mag dat ook doen na een schadegeval. Jij hebt als klant uiteraard ook het recht om dat in deze gevallen te doen.

Denk altijd preventief en ga gerust de dialoog aan

Je kan dit vermijden door zorgvuldig om te gaan met de risico’s waaraan je woning is blootgesteld. Met enkele preventiemaatregelen kom je al een heel eind. Je vindt er een heleboel in onze rubrieken “brandpreventie" en "inbraakpreventie”. Uiteraard kunnen er alle preventie ten spijt nog allerlei dingen gebeuren, en dan kan je natuurlijk rekenen op je brandverzekering.

Ook na meerdere schadegevallen zal je brandverzekeraar hoogstwaarschijnlijk niet onmiddellijk overgaan tot de opzegging van het contract maar met jou afspreken welke maatregelen je best neemt om te voorkomen dat er binnen de kortste keer opnieuw schade is. Deze afspraken maken dan deel uit van voorwaarden voor het behouden van de dekking. Is er later opnieuw schade waarbij blijkt dat de afgesproken maatregelen (die de schade hadden kunnen vermijden) niet werden genomen, dan begrijp je dat jouw verzekeraar zijn tussenkomst zou kunnen verminderen of zelfs weigeren.

Soms stelt de verzekeraar een hogere franchise voor om je aan te moedigen preventiemaatregelen te nemen.

Ook als je brandverzekeraar het contract dreigt op te zeggen na een reeks schades, dan kan je altijd met hem in dialoog gaan en hem bijvoorbeeld uitleggen welke werken je hebt laten uitvoeren of je van plan bent uit te voeren om te vermijden dat dergelijke schade zich opnieuw voordoet.

Als je verzekering toch opgezegd wordt en je op zoek moet gaan naar een andere brandverzekeraar loont het de moeite dat via verschillende distributiekanalen (agenten, makelaars, directe verzekeraars en banken) te doen om je alle kansen te geven om een nieuwe branddekking te verkrijgen.

In je zoektocht heb je er alle belang bij om aan te tonen dat je woning in goede staat is, eventueel door voor te stellen om een expert te laten langskomen om dit vast te stellen.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief !

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de vezekeringswereld.