Je risico's de baas

Ik wil een publieke ondergrondse parking openen. Zal mijn brandverzekeraar mij zonder extra voorwaarden toelaten om voertuigen met LPG te laten parkeren?

Het is niet gebruikelijk dat brandverzekeraars extra voorwaarden opleggen bovenop de wettelijke verplichtingen om LPG-voertuigen toegang te verlenen in een ondergrondse parking. De wet verplicht immers preventiemaatregelen voor gesloten parkeergebouwen die LPG toelaten.

Deze maatregelen vindt u terug in het Koninklijk Besluit van 17/05/2007 met als titel “Koninklijk besluit tot vaststelling van de maatregelen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de gesloten parkeergebouwen moeten voldoen om LPG-voertuigen te parkeren”. In dit KB vindt u ook de definitie van een gesloten parkeergebouw terug. Zo kan u nagaan in hoeverre uw parking aan deze reglementering moet voldoen.