Het is niet gebruikelijk dat brandverzekeraars extra voorwaarden opleggen bovenop de wettelijke verplichtingen om LPG-voertuigen toegang te verlenen in een ondergrondse parking. De wet verplicht immers preventiemaatregelen voor gesloten parkeergebouwen die LPG toelaten.

Deze maatregelen vindt u terug in het Koninklijk Besluit van 17/05/2007 met als titel “Koninklijk besluit tot vaststelling van de maatregelen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de gesloten parkeergebouwen moeten voldoen om LPG-voertuigen te parkeren”. In dit KB vindt u ook de definitie van een gesloten parkeergebouw terug. Zo kan u nagaan in hoeverre uw parking aan deze reglementering moet voldoen.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief !

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de vezekeringswereld.