Als de schoorsteen een loeiend lawaai maakt, wijst dit op een schoorsteenbrand. Doe dan het volgende:

  • Waarschuw de brandweer (100 of 112).
  • Sluit onmiddellijk de schoorsteenklep en de luchttoevoer (ook het deurtje van een houtkachel).
  • Als je kan en jouw veiligheid verzekerd is, blus het vuur met zand of zout (om rook in huis te voorkomen).
  • Ventileer direct als het vuur is gedoofd.
  • Gebruik geen water om het vuur te doven : het is niet erg doeltreffend, de vorming van stoom kan een luchtstroom doen ontstaan en gloeiende kooltjes in de kamer doen terechtkomen.  Bovendien zal het water het vuur waarschijnlijk niet kunnen doven.
  • Breng je verzekeraar of verzekeringstussenpersoon op de hoogte.
  • Laat na een brand de schoorsteen vegen door een schoorsteenveger.

Wees altijd op je hoede voor brandgevaar, van welke origine dan ook: plaats rookmelders.

Zorg dat je thuis ook een brandblusser en een branddeken bij de hand hebt om een beginnende brand te kunnen bestrijden.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief !

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de vezekeringswereld.