Checklist: over e-steps

Elektrische steps of e-steps zijn al enkele jaren populair, vooral in de steden. Sommigen waarderen deze elektrische voortbewegingstoestellen om hun wendbaarheid en het gemak waarmee ze je door het verkeer laten laveren, anderen bestempelen ze als gevaarlijk. Waar mag je precies rijden met e-steps? Wie draagt de kosten bij een ongeval? Welke verzekering kun je nemen om je te beschermen? Neem onze checklist met tien vragen door en word een kei in dit onderwerp!

ONTDEK DE 10 JUISTE REFLEXEN

Afdrukken
 1. 11. Is er een wettelijke minimumleeftijd om een e-step te mogen gebruiken?

  Momenteel geldt er geen leeftijdsbeperking voor het gebruik van een e-step, maar daar zou binnenkort verandering in kunnen komen. Er ligt namelijk een wetsvoorstel op tafel dat e-steps wil verbieden voor kinderen jonger dan 16 jaar. Dit voorstel heeft de steun van Vias, het instituut voor de verkeersveiligheid.

 2. 22. Wat is de toegestane snelheid voor e-steps en welke gevolgen heeft dit voor de verzekering BA motorrijtuigen?

  De maximumsnelheid van deze elektrische voortbewegingstoestellen kan variëren naargelang het model. Voor voertuigen die sneller dan 25 km/u kunnen rijden, is een verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid motorrijtuigen verplicht. Voor e-steps die geen 25 km/u halen, geldt die verplichting niet.

 3. 33. Mag je op het trottoir rijden als je stapvoets rijdt?

  Het is momenteel toegestaan om stapvoets op het trottoir te rijden, dus niet sneller dan 6 km/u. In dat geval wordt de gebruiker van een e-step gelijkgesteld met een voetganger. Het wetsvoorstel dat het gebruik van steps voor min 16-jarigen wil verbieden, bevat ook een bepaling die rijden op het trottoir verbiedt om conflicten met voetgangers te vermijden.

 4. 44. Welke verzekering vergoedt de schade bij een ongeval waarbij een e-step betrokken is?

  Bij de meeste ongevallen is geen derde betrokken. Gebeurt er een ongeval waarbij geen ander voertuig betrokken is, dan kan alleen een persoonlijke ongevallenverzekering de geleden lichamelijke schade vergoeden. Maar slechts weinig Belgen hebben een dergelijke verzekering. Medische kosten worden ook vergoed door het ziekenfonds en/of door een hospitalisatieverzekering, voor wie die heeft. Bij een ongeval op de arbeidsweg dekt de arbeidsongevallenverzekering de medische kosten en de eventuele arbeidsongeschiktheid. Bij schade aan anderen door een fout van de stepgebruiker vergoedt de verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid privéleven (de BA privéleven, beter bekend als de familiale verzekering) zowel de materiële als de lichamelijke schade die aan een derde werd toegebracht. Gaat het om een e-step die sneller rijdt dan 25 km/uur, dan is het de verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid motorrijtuigen die tussenkomt. Gaat het ten slotte om een deelstep of een step uit het voertuigenpark van een onderneming, dan vergoedt de verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de ondernemer of het deelplatform de schade.

 5. 55. Wat dekken deze verzekeringen precies?

  De verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid privéleven dekt schade aan derden, of dat nu materiële schade of lichamelijke schade is. De arbeidsongevallenverzekering van de werkgever dekt de werknemers tijdens hun woon-werkverkeer. De hospitalisatieverzekeringen en de ongevallenverzekeringen dekken lichamelijke schade, hospitalisatiekosten en arbeidsongeschiktheid. Zelfstandigen kunnen op hun verzekering gewaarborgd inkomen rekenen in geval van arbeidsongeschiktheid.

 6. 66. Is een veiligheidsuitrusting verplicht?

  Veiligheidsaccessoires, zoals een helm en een fluohesje, zijn niet verplicht maar wel sterk aanbevolen. Lichten vooraan en achteraan zijn daarentegen wel verplicht als je ‘s nachts rijdt. Ze maken de steps zichtbaarder voor bestuurders van voertuigen, bussen en trams.

 7. 77. Mag je een passagier vervoeren wanneer je met een e-step rijdt?

  De wegcode verbiedt niet uitdrukkelijk om met twee op een e-step te rijden. Toch wordt het sterk afgeraden om iemand op een e-step te vervoeren. De bestuurder kan bij manoeuvres in zijn bewegingen worden gehinderd door zijn passagier zodat beiden ten val komen, met alle gevaren van dien in het verkeer.

 8. 88. Waar mag je rijden met een e-step?

  E-steps mogen op het trottoir rijden als dit stapvoets gebeurt (= niet sneller dan 6 km/u). Wie sneller rijdt, wordt gelijkgesteld met een fietser en moet op de fietspaden rijden. Het gebruik van tunnels en auto(snel)wegen is voor steps streng verboden.

 9. 99. Wat zijn de juiste reacties na een ongeval?

  Bij een ongeval met een step moet de eerste reflex dezelfde zijn als bij ieder verkeersongeval waarbij een voertuig betrokken is: de weg veilig maken, eerste hulp verlenen aan gewonden en, zo nodig, de hulpdiensten bellen. Zijn er gewonden, dan kun je het best contact opnemen met de politie. Tot slot kunnen de betrokken partijen de vaststellingen noteren om de schaderegelingsprocedure bij de verzekeringsondernemingen te starten.

 10. 1010. Welke verzekering(en) is/zijn aanbevolen als je met een e-step rijdt?

  Hoewel ze niet verplicht is, kan een verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid privéleven zeer nuttig zijn wanneer je schade zou berokkenen aan een voetganger of voertuig tijdens een rit met je e-step. Deze BA-verzekering zal je dan kosten besparen die zeer hoog kunnen oplopen.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief !

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de vezekeringswereld.