Ook al is een fietser als zwakke weggebruiker extra beschermd in het verkeer, hij kan nog altijd (gedeeltelijk of helemaal) aansprakelijk zijn voor schade aan een “zwakke” weggebruiker, maar ook aan een “sterke” weggebruiker. In dat geval komt zijn familiale verzekering tussen, voor zover hij die heeft.

Er zijn in dit ongeval drie partijen: jij, de fietser en de geparkeerde auto.

De fietser is een zwakke weggebruiker. Dat betekent dat hij zijn lichamelijke schade vergoed krijgt van een betrokken voertuig, los van alle aansprakelijkheden.

Als de fietser aansprakelijk is voor het ongeval, en dat lijkt hier het geval, dan moet hij de schade vergoeden die door het ongeval veroorzaakt werd. Daarvoor dient de familiale verzekering. Die komt immers tussen wanneer een verzekerde als die fietser burgerlijk aansprakelijk is. Hieruit blijkt maar weer dat een familiale verzekering van belang is ook al heb je geen kinderen of huisdieren.

Jij krijgt dus jouw schade vergoed van de aansprakelijke fietser (of zijn familiale verzekeraar). Hetzelfde geldt voor de schade aan de geparkeerde wagen.

TIP: Denk eraan om de omstandigheden eenduidig aan te geven op het aangifteformulier en zorg ervoor dat je de rol van de fietser duidelijk omschrijft. Zorg er tevens voor dat de handtekening van de fietser ergens op het aangifteformulier staat.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief !

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de vezekeringswereld.