Je risico's de baas

Een ongeval op school

Voor schade die zich tijdens een schoolactiviteit voordoet, kan je een beroep doen op de schoolverzekering, die twee luiken omvat: de verzekering "burgerlijke aansprakelijkheid" en de verzekering lichamelijke ongevallen.

Belangrijk om weten is dat de schoolverzekering niet wettelijk verplicht is, ook al hebben de meeste schoolinstellingen zo'n verzekering gesloten. Daarnaast is het voor de ouders belangrijk na te gaan bij de schoolinstelling of ze werkelijk zo'n polis gesloten heeft, alsook wat er moet gedaan worden als zich een ongeval voordoet.

March 31, 2016