Bij een fuif kan er heel wat misgaan. Er zijn dus ook een heleboel verzekeringen waarmee je rekening moet houden.

De wettelijk verplichte verzekering “Objectieve aansprakelijkheid Brand en Ontploffing”

Deze verzekering dekt de schade aan bezoekers en voorbijgangers die gewond kunnen raken door brand of ontploffing. Wie een gelegenheid uitbaat die openbaar toegankelijk is, moet verzekerd zijn. Dat is wettelijk verplicht.

Huur je een locatie voor je fuif? Ga dan zeker na of de zaaluitbater of verhuurder hiervoor verzekerd is.

De verzekering objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing is enorm belangrijk. Wanneer je twijfelt of de zaaluitbater er één heeft of niet, kan je inlichtingen vragen bij het gemeentehuis. Het is immers de gemeente die controleert of aan deze verzekeringsplicht voldaan is.

De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid en ongevallenverzekering

Als je lichamelijke of materiële schade toebrengt aan iemand anders, dan kan je daarvoor burgerlijk aansprakelijk zijn. Je kan die schade toebrengen als organisator maar ook gewoon persoonlijk.

Als je schade toebrengt als organisator, bijvoorbeeld omdat je nalatig bent geweest in je voorbereidingen, dan kan je in principe terugvallen op de verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid die je in die hoedanigheid hebt afgesloten. Als je de fuif vanuit een vereniging organiseert, dan kan je deze verzekering best op naam van de vereniging aangaan. Hoewel zo’n verzekering niet voor elke vereniging verplicht is, kan de gemeente ervoor kiezen de fuif alleen toe te laten als er een verzekering voor de burgerlijke aansprakelijkheid is.

Grote jeugdbewegingen hebben doorgaans een pakket aan verzekeringen waarin al hun leden en afdelingen verzekerd zijn en waarin de burgerlijke aansprakelijkheid voor het merendeel van de activiteiten verzekerd is.

Als je schade toebrengt, zonder dat dit iets te maken heeft met het feit dat je organisator bent, kan je rekenen op de familiale verzekering (ook wel BA Privéleven genoemd). Woon je nog bij je ouders? Dan ben je verzekerd via hun familiale verzekering. Als ze die hebben, natuurlijk.

Er zijn verenigingen die zich moeten verzekeren tegen de schade die hun vrijwilligers kunnen veroorzaken. Heeft jouw vereniging een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering? Dan zit het luik van de burgerlijke aansprakelijkheid van de vrijwilligersverzekering daar normaal gezien in vervat. Dan hoef je alleen nog een ongevallenverzekering af te sluiten als je jouw vrijwilligers helemaal wil beschermen voor de schade die zij zelf zouden oplopen. Er bestaan ook aparte vrijwilligersverzekeringen. Vaak kan je die zelfs gratis afsluiten via de provincie.

Een vrijwilliger is er hoe dan ook bij gebaat om een eigen familiale verzekering te hebben om zijn aansprakelijkheid te dekken.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief !

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de vezekeringswereld.