Neen. Een familiale verzekering - voluit “verzekering burgerlijke aansprakelijkheid privéleven” - dekt uitsluitend de aansprakelijkheid van je gezin voor wat privé aangelegenheden betreft. Van zodra het om een professionele context gaat, heb je een aparte burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering nodig, van het type “BA Onderneming ”. Er zijn ook verzekeraars die een dekking voor onthaalouders aanbieden als uitbreiding op de familiale verzekering.

Is deze verzekering verplicht?

Een dergelijke verzekering is niet wettelijk verplicht.  Maar de overheidsagentschappen als Kind & Gezin en L’Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE) stellen deze – en een aantal andere verzekeringen – echter wel als voorwaarde om door hen erkend te worden als onthaalouder. De voorwaarden – voor wat verzekeringen betreft – tot erkenning door deze instanties hangen ook af van het type opvang: zelfstandige onthaalouders, aangesloten onthaalouders, buitenschoolse opvang,… enzovoort.

Een ongeval is snel gebeurd en de schade kan hoog oplopen, zeker als er letsels mee gemoeid zijn. Los van een verplichting is het dus uiterst raadzaam om jou en eventuele slachtoffers te beschermen met een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering. Zo ben je financieel gerustgesteld en kunnen slachtoffers rekenen op een vergoeding.

Wat is verzekerd?

Een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering voor onthaalouders dekt hun aansprakelijkheid naar aanleiding van hun beroepsactiviteit. Wanneer een derde  materiële of lichamelijke schade lijdt door een fout, een nalatigheid of een onvoorzichtigheid van één van de verzekerden, moet die schade vergoed worden. Deze verzekering beschermt de verzekerden financieel door in te staan voor de vergoedingen aan de slachtoffers.

Voorbeeld: Een onthaalouder laat een schaar liggen op een lage salontafel. Eén van de opgevangen kindjes neemt de schaar en bezeert zich ermee. Indien je normaal voorzichtig was geweest, had je eraan gedacht de schaar niet in het bereik van de kindjes te laten liggen.

Wie is verzekerd?

Let erop dat niet alleen jezelf verzekerd bent, maar ook je gezinsleden en helpers die je in dienst neemt. Daarnaast is het goed dat ook de opgevangen kinderen en hun ouders of voogden mee verzekerd zijn, voor zover er geen andere verzekering kan tussenkomen.

Voorbeeld: Janne, een tweejarig meisje in de opvang steekt haar vinger in het oog van Elise, een andere peuter, die daarvoor naar het ziekenhuis gebracht moeten worden en een ingreep moet ondergaan. In zo’n situatie is het moeilijk om de aansprakelijkheid van de ouders in te roepen aangezien Janne nog maar twee jaar oud is en dus niet kan weten wat juist en fout is. Het is evenmin zeker dat er haar ouders iets te verwijten valt. Het is dus nog maar de vraag of de familiale verzekering van haar ouders kan tussenkomen. Indien het gezin van Janne niet over een familiale verzekering beschikt of deze niet kan tussenkomen, kan er beroep gedaan worden op de BA-verzekering die je als onthaalouder afgesloten heeft.

Wat als er niemand aansprakelijk is?

Baby’s en peuters bezeren zich al eens. Meestal zonder veel meer dan een huilbui tot gevolg maar soms gaat het mis. Wanneer niemand aansprakelijk is, of de aansprakelijkheid niet te bewijzen valt, kan er logischerwijs geen beroep gedaan worden op een verzekering die aansprakelijkheden dekt.

In dergelijke gevallen biedt de ongevallenverzekering een oplossing. Zij vergoedt – ten belope van de bedragen die in de polis omschreven zijn – de lichamelijke schade van de opgevangen kinderen als gevolg van een ongeval bij de onthaalouder. Deze verzekering is niet wettelijk verplicht, en wordt ook niet altijd door Kind & Gezin of ONE opgelegd, maar kan wel erg belangrijk zijn.

Voorbeeld: Anderhalf jaar oude Arthur speelt op een – perfect veilig en conform – speeltuigje dat geschikt is voor zijn leeftijd. De omgeving is met andere woorden veilig en het toezicht voldoende. Toch valt Arthur en komt hij op zijn hoofdje terecht. Hij heeft een ernstig hersenletsel opgelopen en zal enkele maanden moeten revalideren. Gesteld dat met dit ongeval geen aansprakelijkheid gemoeid is, kan Arthur rekenen op de ongevallenverzekering die je als onthaalouder afgesloten hebt. Zodoende kunnen zijn maandenlange revalidatie en zijn andere medische kosten opgevangen worden.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief !

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de vezekeringswereld.