De wet schrijft een aantal minimumvoorwaarden voor aan de familiale verzekering. De verzekeraar kan vrijblijvend beslissen om daar waarborgen aan toe te voegen. De dekking van gasten gedurende hun verblijf, is niet wettelijk verplicht, maar de meeste verzekeraars bieden ze aan.

De kans is dus groot dat je gasten gedekt zijn tijdens de periode dat ze bij jou logeren. Dat geldt dus voor je neef én voor zijn gezin. Zij worden dan als verzekerde beschouwd binnen de familiale verzekering. Kijk toch voor alle zekerheid de algemene voorwaarden van je familiale verzekeringspolis na.

Indien je polis bepaalt dat gasten tijdens hun verblijf wel degelijk gedekt zijn, zijn zij aanzien als “verzekerden” en kunnen ze dus niet optreden als “derden”. Dat wil zeggen dat als jij of iemand uit je gezin schade toebrengt aan één van je gasten, je aansprakelijkheid daarvoor normaal niet gedekt is door de familiale verzekering, die alleen schade aan derden dekt, niet aan de verzekerden zelf.

Het is echter wel mogelijk dat via een uitbreiding van de voorwaarden de gasten en jij en je familie alsnog als derden aanzien kunnen worden ten opzichte van elkaar. Ook hier is de keuze aan de verzekeraar om deze mogelijkheid al dan niet te voorzien aangezien dit niet behoort tot de wettelijk opgelegde minimumvoorwaarden voor de familiale verzekering.

Opgelet: Als een familielid of een vriend bij jou op de koffie komt, gaat het niet meer om “verblijven” en is hij niet verzekerd door je familiale verzekering.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief !

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de vezekeringswereld.