Je risico's de baas

Veel gestelde vragen

Timeline Visual: 
Mobiliteitshow

 • Waar kan ik terecht als ik ontevreden ben over een verzekering?

  Ben je ontevreden over een verzekering dan kan je vanzelfsprekend die ontevredenheid bespreken met de verzekeraar. Wanneer die geen oplossing kan aanreiken die de ontevredenheid wegneemt, kan de verzekerde een klacht indienen bij specifieke klachtendiensten.

  Ontevreden consumenten beschikken - stapsgewijze en bij voorkeur chronologisch - over drie aanspreekpunten om te zoeken naar een oplossing voor hun probleem of naar een correcte uitleg voor hun geval.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Ik had een ongeval in recht. Kan ik zeker zijn dat de expert van de verzekering niets over het hoofd ziet?

  Om te vermijden dat zoiets gebeurt, zijn er een aantal stappen in het verloop van de schadeafwikkeling door de BA autoverzekering die aardig garanties inbouwen bij de bepaling van de vergoeding en bij de herstelling.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Moet ik als persoon met een handicap een verzekering aangaan voor mijn elektrische rolstoel ?

  Ja, want voor de wet is een elektrische rolstoel een motorvoertuig.

  Dat betekent dat je je als gebruiker van een elektrische rolstoel moet verzekeren voor burgerrechtelijke aansprakelijkheid,  dus voor de schade die je ermee kan aanrichten aan anderen op de openbare weg. Dit geldt ook voor zogenaamde elektrische scooters waarmee personen met een handicap zich voortbewegen.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Ik sta op het punt een tweedehandsauto te kopen, heb ik dan een BA autoverzekering nodig om die wagen enkel tot bij mij thuis te rijden?

  Een motorvoertuig dat zich op de openbare weg begeeft moet altijd over een BA* autoverzekering beschikken. Dit is wettelijk verplicht.

  Er zijn twee mogelijke situaties: (A) de tweedehandsauto waarvan sprake is je eerste wagen, (B) je hebt reeds een auto en je gaat die vervangen.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Door een inschattingsfout van een fietser moest ik bruusk uitwijken en maakte ik met mijn auto schade aan een geparkeerde wagen. Wie betaalt welke schade?

  Ook al is een fietser als zwakke weggebruiker extra beschermd in het verkeer, hij kan nog altijd (gedeeltelijk of helemaal) aansprakelijk zijn voor schade aan een “zwakke” weggebruiker, maar ook aan een “sterke” weggebruiker. In dat geval komt zijn familiale verzekering tussen, voor zover hij die heeft.

  Er zijn in dit ongeval drie partijen: jij, de fietser en de geparkeerde auto.

  De fietser is een zwakke weggebruiker. Dat betekent dat hij zijn lichamelijke schade vergoed krijgt van een betrokken voertuig, los van alle aansprakelijkheden.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Wij gaan met een bevriend koppel op reis met een gehuurde mobilhome. Geldt onze bestuurdersverzekering ook voor die huurwagen en ook voor onze vrienden als zij het stuur nemen?

  Om te beginnen, kunnen we het alleen maar aanmoedigen dat je een bestuurdersverzekering bent aangegaan. Je verplichte Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering komt immers niet tussen in je medische kosten wanneer je een schadegeval heeft veroorzaakt als bestuurder, wanneer je dus zelf in fout bent of wanneer er niemand aansprakelijk is. De Bestuurdersverzekering is dus een zeer nuttige aanvulling op je autoverzekering.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Een vriend veroorzaakte met mijn voertuig een ongeval. Waarom verhoogt mijn bonus-malus score en niet de zijne?

  In de verplichte Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) - autoverzekering wordt – zoals wettelijk voorgeschreven - de historiek van alle ongevallen, zowel deze in fout als deze in recht, bijgehouden per voertuig en op naam van de verzekeringsnemer. Dit is de persoon die de verzekering heeft aangegaan. Hij of zij is meestal ook eigenaar van het voertuig.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Moet ik een rijgeschiktheidsattest hebben om te kunnen carpoolen met mijn collega’s?

  Neen. Eind 2008 heeft een Koninklijk Besluit duidelijkheid geschapen in dit verband. Vóór deze wijziging was er onduidelijkheid of zo’n attest verplicht was van zodra iemand collega’s vervoerde met een bedrijfswagen. Hoewel deze verplichting slechts gold in bepaalde gevallen, zorgde dit voor heel wat verwarring.

  Een rijgeschiktheidsattest wordt afgeleverd door een erkend geneesheer. Het bevestigt dat iemand medisch geschikt is om een voertuig te besturen.

  Tegenwoordig is een rijgeschiktheidsattest niet meer nodig voor wie aan carpooling doet.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Volgens de expert is mijn voertuig “total loss”. Kan ik eisen dat mijn voertuig toch hersteld wordt?

  Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen technisch totaal verlies en economisch totaal verlies. Er is sprake van:

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Wat moet de geldigheidsduur zijn van mijn groene kaart als de politie de verzekeringsdocumenten van mijn wagen controleert?

  Volgens de geldende reglementering moet de groene kaart, die aangeeft dat jouw wagen verzekerd is, minstens 15 dagen geldig zijn.

  Meestal is een groene kaart geldig voor 3 of 6 maanden of een jaar. Dat hangt af van hoe je jouw jaarpremie betaalt: in één keer voor het hele jaar of opgesplitst, bijvoorbeeld per drie of zes maanden..

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Ben ik na een ongeval in recht verplicht om mijn beschadigde auto te laten herstellen? Zo nee, betaalt de betrokken verzekering me het begrote bedrag met of zonder btw?

  Na een ongeval wordt het principe gehanteerd dat met een schade één welbepaalde vergoeding overeenkomt. Je hebt als slachtoffer van schade die door een ander is veroorzaakt recht op het bedrag dat nodig is om je auto te laten herstellen, ongeacht of je dat ook effectief doet. Daarbij hoort ook de btw.

  Niets belet echter dat je als slachtoffer van een ongeval blijft rijden in een auto met een kras of een deuk en dat je de schadevergoeding, die bepaald is op grond van de expertise, in je zak steekt, zonder dat er sprake is van enig misbruik.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Hagelschade? Dit kan je verzekeraar voor je doen

  Hagelbuien kunnen veel materiële schade veroorzaken aan veranda’s, huizen en voertuigen. ABC geeft een overzicht van de mogelijke dekkingen.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Ik zet mijn oude auto te koop op mijn oprit. Moet ik die nog verzekeren?

  Ja. De “BA Auto”, dat is de verzekering die de burgerrechtelijke aansprakelijkheid dekt van de eigenaar van het voertuig, is bij wet verplicht voor alle motorvoertuigen. Zonder een dergelijke verzekering, mag dit motorvoertuig niet deelnemen aan het verkeer.

  Van zodra een plaats toegankelijk is voor het publiek of zelfs slechts voor een zeker aantal personen die het recht hebben er te komen, moeten de motorvoertuigen die er komen verzekerd zijn. Jouw oprit kan betreden worden door de postbode, een leurder, kinderen van de jeugdbeweging op ruiltocht, enz.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Ik heb nog nooit schade aangericht met mijn wagen. Waarom kost een autoverzekering mij dan honderden euro’s?

  Tijdens één jaar veroorzaken gemiddeld 7 op 100 autobestuurders een ongeval. Dat maakt dat de autoverzekeraars jaarlijks zo’n 1,3 miljard euro aan schade vergoeden.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Ik ben een tijdje geleden gaan motorrijden op een circuit. Helaas werd de dag ontsierd door valpartijen waarbij gewonden vielen. Hoe zit het dan met de verzekeringen?

  De BA Motorrijtuigen

  Ter herinnering: De Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen – kortweg BA Motorrijtuigen – is verplicht voor alle motorrijtuigen (auto’s, moto’s, vrachtwagens,…) die in het verkeer worden gebracht. Wie de motor dus (ook) buiten een privaat circuit gebruikt, moet deze sowieso verzekeren. Dit verzekeringscontract is opgesteld aan de hand van wettelijke voorwaarden. De verzekeraar mag er in zijn commercieel beleid voor opteren om ruimere dekkingen te bieden dan wat in de wet opgelegd staat.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Een auto huren op vakantie. Zijn we voldoende verzekerd?

  Het is handig om bij huurwagens het verzekeringsaspect op voorhand te bestuderen: goed lezen wat standaard is inbegrepen en wat niet, en zich de vraag stellen welke franchise je bereid bent te dragen of af te kopen. 
   

  In Europa

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Ik ben op zoek naar een verzekering voor onze caravan die ik dit jaar naar Spanje heb getrokken en daar blijft staan.

  Voor een caravan die in het buitenland gestald is kan je best terecht bij een maatschappij uit het land in kwestie.

  Het staat Belgische verzekeraars formeel vrij om verzekeringen aan te bieden voor goederen die in het buitenland (EU) gelegen zijn, maar zij moeten dan ook rekening houden met de vereisten van de plaatselijke wetgeving, zowel inzake belastingen op verzekeringspremies als inzake verplichte aspecten die eigen zijn aan het verzekeringscontract.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Ik ben 18 en heb net mijn voorlopig rijbewijs gehaald. Kan ik nu een autoverzekering nemen? En hoe zorg ik ervoor dat de prijs redelijk blijft?

  Ja dat kan en als eigenaar van een motorrijtuig ben je zelfs verplicht om een verzekering aan te gaan. In principe maakt een verzekeraar geen onderscheid tussen een voorlopig en een definitief rijbewijs. Alleen moet je wel beseffen dat de verzekeraar rekening zal houden met een jonge leeftijd en onervarenheid van de bestuurder bij het bepalen van de prijs.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Ik parkeer mijn wagen en ga even binnen in de winkel terwijl mijn zoon van 13 er nog in zit. Hij begint te spelen met de versnelling en de handrem waardoor de auto de helling achterwaarts afrolt en een voetganger aanrijdt. Wat nu?

  Dankzij de wettelijke bescherming van zwakke weggebruikers zal de voetganger vergoed worden voor zijn lichamelijke schade door jouw BA*-autoverzekeraar. Het is mogelijk dat de autoverzekeraar een deel van de uitbetaalde schadevergoedingen van jou kan terugeisen. In dat geval kan je rekenen op je familiale verzekering, als je die hebt.

  (*BA = Burgerlijke Aansprakelijkheid)

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Heeft een verkeersboete een impact op mijn autoverzekeringspremie?

  Meestal niet.

  Als we over een verkeersboete spreken, dan kan dat enerzijds de boete zijn die je in de brievenbus krijgt omdat je het verkeersreglement niet respecteerde en die je gewoon betaalt, bijvoorbeeld een snelheidsboete, een parkeerboete, … In dat geval heeft de overtreding geen invloed op je verzekering. Zo’n boete berust niet op een veroordeling, maar is een minnelijke schikking. 

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Bij wegenwerken kreeg ik een steen in de voorruit van mijn auto. De werkers zeiden meteen dat ze in fout waren maar nu doet de verzekeraar van de aannemer moeilijk. Wat nu?

  Als je een eigen verzekering hebt die glasbreuk dekt (een omnium of een mini-omnium is dat meestal), dan hoef je er alvast niet meteen van wakker te liggen. Wil je je op de aansprakelijkheidsregels beroepen, dan moet jij als gedupeerde de schade, de fout en de link daartussen bewijzen. Daarbij kan de rechtsbijstand je helpen.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Onze opa had onlangs een kleine aanrijding. Mag de autoverzekering senioren naar een test sturen?

  De auto is een belangrijke vorm van mobiliteit, evengoed voor ouderen. Maar bij het ouder worden kunnen mensen geconfronteerd worden met functiebeperkingen zoals minder goed zien.
   
  Heel wat oudere bestuurders passen hun rijgedrag en hun rijmomenten aan. Maar soms gaat er pas een lichtje branden na een kleine aanrijding en dan lezen verzekeraars in de ongevalsaangifte verklaringen zoals “ik zag die auto niet goed komen” of “ik heb te laat geremd”.
   

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Ik heb een ongeval veroorzaakt terwijl ik dronken achter het stuur zat. Wat nu?

  Onze wetgeving bepaalt dat de aansprakelijke voor een ongeval alle schade die hij heeft veroorzaakt aan derden, moet vergoeden. Daarom legt de wet de verplichting op bij iedere eigenaar van een motorrijtuig een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering te onderschrijven. Maar de autoverzekeraar kan zich in bepaalde gevallen tegen de dronken chauffeur keren nadat hij de slachtoffers heeft vergoed. 

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Kan een op de voorruit aangebracht vignet de controle op de autoverzekering vergemakkelijken?

  Een verzekeringssticker of autovignet dat op de voorruit wordt geplakt, lijkt sommigen een eenvoudige oplossing om niet-verzekering te bestrijden omdat het mogelijk zou zijn om dan in één oogopslag te zien dat het voertuig in orde met de verzekering is. In werkelijkheid zou die oplossing de kosten nog hoger maken.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Ik had een ernstig verkeersongeval waarvan de gerechtelijke procedure al lang aansleept. Heeft de verzekeraar van de tegenpartij hier dan baat bij? Waarom gaat dit niet sneller?

  Een verzekeraar moet slachtoffers van een verkeersongeval correct vergoeden voor schade die ze opgelopen hebben. Hij heeft er geen enkele baat bij om procedures te rekken, wel integendeel. Een langere procedure vergt niet alleen meer van zijn administratie, ook de nalatigheidsintresten die hij moet betalen kunnen hoog oplopen.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Mijn verzekeraar regelt mijn schade hoewel de tegenpartij in fout was. Is dat normaal?

  Ruim 300.000 verkeersongevallen per jaar (zonder betwisting van de aansprakelijkheid) worden extra snel geregeld dankzij de RDR-overeenkomst.  RDR, wat is dat? Het betreft een aantal praktische modaliteiten toegepast door het merendeel van de BA* Autoverzekeraars in België die de verwerking van de schade bij ongevallen eenvoudiger maakt. Let wel, de RDR-regeling geldt niet voor ongevallen die in het buitenland gebeuren. 

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Ik ben als Duitser in België komen wonen en heb mijn wagen geïmporteerd. In de polis staat dat er een antidiefstalsysteem type “VV2” aanwezig moet zijn. Mijn Duitse verkoper weet niet of mijn antidiefstalsysteem daaraan voldoet. Wat nu?

  Als je een waardevolle wagen ook tegen diefstal wil verzekeren, kan de verzekeraar een antidiefstalsysteem opleggen. Met name voor waardevollere wagens is dat gebruikelijk.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Ik wil graag weten hoe de verhoging van de bonus-malus bij een autoverzekering gebeurt voor een ongeval met gedeelde schuld

  Anders dan vroeger zijn de bonus-malussystemen niet langer wettelijk geregeld. Dat betekent dat elke verzekeraar hiervoor zelf regels kan bepalen in zijn overeenkomsten. Hij kan bijvoorbeeld een eerste ongeval of ‘schadegeval’ bij een anders voorbeeldige chauffeur door de vingers zien. Kijk dus eens goed na wat hierover in uw polis staat. Is er sprake van gedeelde schuld en bent u ten minste deels aansprakelijk, dan gebeurt het vaak dat de overeenkomstige ‘malus’ zoals bepaald in uw overeenkomst wordt toegepast op uw verzekeringsvoorwaarden.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Ik ben van plan te overwinteren in het zuiden van Europa en wil onaangename verrassingen vermijden. Moet ik op iets letten voor de auto- en brandverzekering?

  Als je de auto meeneemt naar Zuid-Europa voor enkele maanden hoef je voor de autoverzekering niks speciaal te doen. Ze is geldig in gans Europa en een stukje daarbuiten. De landen waar je burgerlijke aansprakelijkheid is gedekt staan vermeld op de groene kaart. Als je de auto thuis laat, probeer hem dan zo goed en zo veilig mogelijk te stallen. In de garage of op de oprit, als die mogelijkheid bestaat. Wanneer je op een dag definitief in het buitenland gaat wonen, of het grootste deel van het jaar, dan zal je de auto in dat land moeten inschrijven en hem daar verzekeren.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Er hangt een stevige boete boven mijn hoofd voor een verkeersovertreding. Kan ik beroep doen op de rechtsbijstandverzekering die bij mijn autoverzekering zit?

  Hoewel je je uiteraard niet kan verzekeren tegen de boete zelf, kan je wel opkomen voor je rechten en juridisch advies inwinnen dankzij de rechtsbijstandverzekering.

  Als je de wet niet gerespecteerd hebt, is het logisch dat je daarvoor beboet wordt. Maar misschien zijn er verzachtende omstandigheden of betwist je dat je een overtreding begaan hebt.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Ik krijg binnenkort een leasingwagen van mijn werk. Hoe zit het dan met de verzekering? En hoe ben ik zeker dat ik voldoende verzekerd ben?

  Wanneer je een leasingwagen krijgt, is die gewoonlijk voorzien van een wettelijk verplichte burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering (BA) en van een dekking van de materiële schade. Wat de andere dekkingen betreft, kijk je best eens na wat wel en niet verzekerd is, zodat je weet waar je aan toe bent.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Ik vertrek voor vier maanden naar het buitenland voor mijn werk en laat mijn wagen hier in mijn garage achter. Moet ik mijn autoverzekering laten doorlopen?

  Als je jouw wagen een langere periode niet gebruikt en ook niet op de openbare weg laat staan, of op andere plaatsen waar (behalve jij) iemand kan komen, dan hoef je die niet te verzekeren met een BA-autoverzekering, die in alle andere gevallen wel altijd verplicht is.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Gemeentebestuur en politie organiseren een preventieproject waarbij leerlingen op privaat terrein met een bromfiets leren om te starten en te stoppen en ook behendig te rijden tussen kegels. Zijn zij beschermd in geval van letsels?

  Gemeentebestuur en politie organiseren een preventieproject waarbij leerlingen op privaat terrein met een bromfiets leren om te starten en te stoppen en ook behendig te rijden tussen kegels. Zijn zij beschermd in geval van letsels?

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Ik hoor zeggen dat het gebruik van het aanrijdingsformulier niet verplicht is, en dat het invullen van de keerzijde al helemaal niet nodig is. Wat is daar van aan?

  Het klopt dat het aanrijdingsformulier geen wettelijk verplicht boorddocument is. Zijn gebruik wordt desalniettemin aangeraden om de schaderegeling te versnellen, in de mate dat de betrokken partijen in dit document een eensluidende verklaring afleggen over de omstandigheden van het ongeval: meer is er niet nodig om het vergoedingsproces aan te vatten, zeker als er niet meer dan materiële schade is.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Onlangs blokkeerde ik een tram met mijn wagen. Nu ontvang ik een soort van boete vanwege de vervoersmaatschappij. Kan ik daarvoor beroep doen op mijn verzekeraar?

  Ja, je kunt beroep doen op de BA-autoverzekeraar: het gaat om een vergoeding voor de schade die je met je wagen hebt toegebracht aan anderen. Maar besef wel dat het voorval als een “schadegeval” geldt.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Wij vertrekken bijna op skivakantie. Word je in Duitsland automatisch aansprakelijk gesteld voor een ongeval als je geen winterbanden hebt ?

  Bij skiliefhebbers hoor je dit de jongste tijd wel vaker beweren. Dit gerucht klopt echter niet.

  De Duitse wegcode eist «dat het voertuig is aangepast aan de weersomstandigheden». Wie bij onze Oosterburen in winterse weersomstandigheden niet de geschikte uitrusting heeft (o.a. winterbanden, goede werking ruitenwissers, schone voorruit) riskeert een boete van 20 euro. Veroorzaak je ook nog verkeershinder dan wordt de boete verdubbeld tot 40 euro.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Ik wil een caravan met Nederlandse nummerplaat met mijn Belgische wagen slepen? Kan dat?

  Zolang die caravan los staat wordt die beschouwd als een in Nederland ingeschreven voertuig, met alle gevolgen: een aparte en verplichte aansprakelijkheidsverzekering  Auto voor het geval die caravan schade veroorzaakt aan derden, bijvoorbeeld indien zij op een helling in beweging komt. Van zodra je die aanhangwagen koppelt aan je wagen met Belgische nummerplaat, wordt het geheel op verzekeringsvlak beschouwd als één risico. De nummerplaat van het trekkende voertuig primeert: de verzekeraar van het Belgische voertuig draagt het volledige risico.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Komen verzekeringen tussen bij terrorisme?

  Ja, sinds 2008 dekken de meeste verzekeringen ook schade veroorzaakt door terrorisme. Om dat mogelijk te maken, hebben de verzekeringssector en de overheid de handen in elkaar geslagen.

  Meer weten? Lees ook de publicatie met 34 veel gestelde vragen over verzekeringen tegen terrorisme.

  Welke verzekeringen?

  Volgende verzekeringen zijn verplicht om schade door terrorisme te dekken :

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Mijn werkgever wil dat ik mijn privé-wagen voor beroepsdoeleinden gebruik. Levert dat een probleem op voor de verzekering?

  "Mijn werkgever wil dat ik mijn privé-wagen voor beroepsdoeleinden gebruik. Levert dat een probleem op voor de verzekering? Heeft dat gevolgen voor degenen die meerijden, bijv. collega's of anderen?"

  Voor de verzekeraar is het erg belangrijk om te weten welk soort gebruik er van een voertuig gemaakt wordt. Voor gebruik voor beroepsdoeleinden geldt doorgaans een hogere premie, meestal door een hogere bonus-malusgraad toe te passen bij het sluiten van de overeenkomst.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Ben ik als eigenaar van een auto verplicht om de BA Autoverzekering op mijn eigen naam (als verzekeringsnemer) aan te gaan of mag ik die ook op naam van mijn vader nemen, bijvoorbeeld?

  De eigenaar van een auto moet ervoor zorgen dat zijn auto verzekerd is. Dat is wettelijk verplicht. Maar wie als meerderjarige uiteindelijk zijn handtekening onder het verzekeringscontract zet, doet er niet toe voor de wetgever. Let er wel op dat je eerlijk en volledig bent over wie de auto gebruikt.

  Wie een auto heeft en gebruikt, moet ervoor zorgen dat die verzekerd is met een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering auto – kortweg de BA Autoverzekering.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Ik wil mijn oldtimermoto een tijdje aan de kant laten om hem grondig te herstellen. Kan ik mijn verzekering opzeggen om niet nodeloos te betalen?

  Het gaat hier om een tijdelijk buiten het verkeer stellen (om herstellingen uit te voeren), en geen definitieve beëindiging van het gebruik van de motorfiets. Je kan daarvoor het contract enkel schorsen, maar niet opzeggen.

  Om tot schorsing over te gaan, vragen de meeste verzekeringsondernemingen wel het bewijs van schrapping van de nummerplaat.

  Als je de verzekering opzegt moet je ook de nummerplaat inleveren en ontvang je –althans wat de verplichte BA dekking betreft- de nog uitstaande premie terug.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Enkele vriendinnen waren al het slachtoffer van een “sac-jacking”, andere zijn bevreesd wanneer ze in de stad rijden. Blijkbaar komt de verzekering niet systematisch tussenbeide, hoe zit dat juist?

  Sac-jacking in de auto is eigenlijk een diefstal met geweld waarbij de daders een handtas of andere waardevolle spullen grijpen nadat ze de zijruit van een auto hebben ingeslagen of de deur hebben opengetrokken terwijl de bestuurder vertraagt of helemaal gestopt is. Soms proberen de daders hun slachtoffers te misleiden maar even goed liggen ze aan stoplichten op de loer.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Binnenkort reis ik naar Oekraïne, maar mijn verzekeraar weigert mijn BA-autodekking uit te breiden. Wat moet ik doen?

  Een verzekeraar die BA-autodekking verleent, verbindt er zich toe dat de dekking geldt in een aantal landen waarvan de lijst wettelijk vastgesteld is. Oekraïne staat niet op die lijst en dus kan de verzekeraar de dekking verlenen tegen bijzondere voorwaarden (beperkte geldigheid, premietoeslag, …) of weigeren.

  Het feit dat een land deel uitmaakt van het "groenekaartsysteem" betekent evenwel niet dat alle verzekeraars in dat land verplicht zijn om dekking te verlenen voor alle andere landen die deze internationale overeenkomst ondertekend hebben.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Ze hebben mijn autosleutels gestolen tijdens een inbraak maar mijn auto staat er wel nog. Wat nu?

  Heb je een mini-omnium of een omniumverzekering van uw wagen? Dan ben je gedekt voor diefstal, poging tot diefstal en de schade die daardoor veroorzaakt werd. 

  Veelal worden de kosten voor de vervanging van de sloten terugbetaald. Check de polisvoorwaarden en vraag het na bij je verzekeraar. 

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Wie draagt de schade als een ouder een verkeersongeval heeft terwijl hij schoolkinderen vervoert bij een schooluitstap?

  "Het komt dikwijls voor dat een school een activiteit plant en dat voor de verplaatsing beroep gedaan wordt op bereidwillige ouders en op leerkrachten die de kinderen dan vervoeren naar de plaats van bestemming en terug met hun persoonlijk voertuig. Wie draagt de schade als een ouder onderweg een ongeval voorheeft met als passagiers enkele schoolkinderen?"

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Komt de verzekeraar nog wel tussen wanneer ik een ongeval veroorzaak door een aandoening die ik heb?

  Sommige aandoeningen, zoals bijvoorbeeld suikerziekte, hartkwalen  of epilepsie kunnen problemen opleveren bij het rijden. Laat je dokter daarom nagaan of je nog wel kan rijden en breng ook je autoverzekeraar op de hoogte van de diagnose. Doe je dat niet, dan kan de verzekeraar bij een ongeval minstens een deel van de uitbetaalde vergoedingen van jou terugvorderen.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Ik heb een verkeersongeval in het buitenland. Wat nu?

  “Ik had een ongeval in Spanje. Een Spanjaard die achter mij aan reed is op mijn wagen gebotst bij een zebrapad terwijl er voetgangers overstaken, met blikschade tot gevolg. Maar de weg naar het strand vragen in het Spaans is heel wat anders dan een gesprek over een autoschade. Hoe zorg ik ervoor dat mijn schade vergoed wordt?”
   

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Komt de verzekering tussen als er te veel mensen in de wagen zitten?

  Bij een weekendongeval bleek dat er in de auto meer inzittenden dan zitplaatsen waren. Een meisje had voorin plaatsgenomen op de schoot van de passagier. Klopt het dat zij dan niet verzekerd is?

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Ik ben 16 en mag dus met een brommer rijden maar blijkbaar mag ik zelf geen verzekering afsluiten, hoewel die verplicht is. Hoe kan dat?

  Als minderjarige heb je volgens de wet voor sommige beslissingen de goedkeuring – en handtekening – van één van je ouders nodig. Maar de wetgeving hierover is niet altijd duidelijk. Daarom nemen vele verzekeraars geen risico en vragen ze dat één van de ouders (of een voogd) het verzekeringscontract van een minderjarige mee ondertekent.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Wat als een voetganger blijft hangen aan de fiets die ik op mijn auto bevestigde?

  Ben ik in orde met mijn verzekering indien ik mijn fiets achteraan op mijn wagen monteer ? Wat bij ongeval met ernstige letsels voor een voetganger die per ongeluk blijft hangen aan de fiets? Komt de verzekering BA auto tussen ?

  Op verzekeringsgebied blijft de bescherming van mogelijke slachtoffers gewaarborgd door de verplichte burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Ik heb net een occasiewagen gekocht en wil ermee thuis geraken. Kan ik dan een voorlopige nummerplaat krijgen, en wat kan ik doen om mij in regel te brengen?

  Er bestaat niet zoiets als voorlopige nummerplaten. Wie een personenwagen tweedehands te koop wil aanbieden, moet dat voertuig laten keuren vooraleer het voertuig ingeschreven kan worden op naam van de nieuwe eigenaar. Deze “tweedehandskeuring” levert drie essentiële documenten op voor de verkoop.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Bij een busreis is mijn koffer verloren geraakt, wat kan in van mijn reisverzekering verwachten?

  Wij waren op busreis vertrokken, en bij onze aankomst op onze vakantiebestemming bleek onze bagage niet meer in het ruim van de autocar te zitten. Zal onze reisverzekering het verlies vergoeden?

  Er zijn heel wat verschillende reisverzekeringen. Niet alleen kan de duurtijd verschillen (één enkele reis of het hele jaar door), maar ook wat wel en niet verzekerd is.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Ik heb mijn auto verzekerd met een omniumverzekering. Als mijn laptop uit mijn auto gestolen wordt, wordt die dan vergoed?

  Neen. Een omniumverzekering beschermt je tegen diefstal van jouw wagen zelf of schade ingevolge een poging daartoe, niet van de spullen die er in liggen. Dit zijn de zogenaamde “goederen” en worden niet gedekt in een omniumverzekering. Hetzelfde geldt dus voor fototoestellen, GPS-toestellen, GSM’s, enzovoort. 
   

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Bij mijn echtscheiding is de wagen toegewezen aan mijn echtgenoot. Ik heb mijn autoverzekering dan maar opgezegd. Kan ik het deel van de premie voor de rest van de looptijd van het contract recupereren?

  Als je bij een echtscheiding de wagen niet meer in bezit hebt en ook niet meteen een nieuwe wagen neemt, kan je jouw verzekeringscontract best schorsen. De verzekeraar zal vragen om het bewijs van schrapping van de nummerplaat in te sturen. Vervolgens krijg je het niet gebruikte deel van de premie terug.

  Het contract voor een autoverzekering loopt steeds maximum één jaar. Ten laatste tegen het einde van die periode krijg je het niet gebruikte deel van de premie terug. Pas dan is je contract echt beëindigd.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Ik heb een hert aangereden en heb aanzienlijke schade aan mijn auto. Komt mijn verzekering tussen?

  De schade aan je voertuig

  Mogelijkheid 1: je hebt een omnium- of mini-omniumverzekering

  Als je een omniumverzekering hebt, kan je op beide oren slapen. De omniumverzekering vergoedt de schade aan je voertuig wanneer je zelf aansprakelijk bent of wanneer er niemand aansprakelijk is.

  Ook een mini-omnium bevat vaak een dekking aanrijding met dieren. Het is aangeraden dat je bewijs kunt leveren van de aanrijding: foto’s of getuigen kunnen de gebeurtenissen verduidelijken.

  Soms moet rekening worden gehouden met een vrijstelling.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Hoe goed ben ik verzekerd als ik een proefrit maak met een wagen van de garage?

  Januari. Dan is er naar Belgische traditie heel wat te beleven in autoland. Omwille van het autosalon kan de kandidaat-koper rekenen op interessante prijsformules, financieringen, enz. En bovendien is dit het uitgelezen moment om testritten te gaan maken. Want alleen zo weet je echt zeker of het «klikt», nietwaar? Maar hoe zit het met de verzekering? Wat als je een ongeval hebt met die fonkelnieuwe testwagen?

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Ik heb een nieuwe auto gekocht. Kan ik dan ook een nieuwe verzekering kiezen?

  Als je een nieuwe auto koopt, is dat vaak het moment waarop je gaat nadenken over je BA Autoverzekering en misschien wil overstappen naar een andere verzekeraar. Maar dat gaat niet zomaar: een nieuwe auto is geen reden om de contractuele verplichtingen van je huidige contract uit het oog te verliezen.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Mijn broer heeft zijn bromfiets opgefokt. Kan hij in de problemen komen met zijn verzekering als hij een ongeval veroorzaakt?

  Ja. Naast het feit dat dit gewoonweg illegaal is en kan bestraft worden met boetes, heeft het opfokken van een brommer ook ernstige gevolgen op verzekeringsvlak.

  Wie met een bromfiets wil rijden, moet die verzekeren voor de schade die hij ermee kan toebrengen aan anderen door daarvoor een “BA (Burgerlijke Aansprakelijkheid) Motorrijtuigenverzekering” aan te gaan, beter gekend als de autoverzekering.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Hoe zit het met de verzekering bij het gebruik van een vervangwagen?

  Ter herinnering: Elke wagen moet verzekerd zijn voor de schade die ermee kan worden toegebracht aan derden. Dat gebeurt met een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering (BA Autoverzekering). Omdat deze verzekering bij wet verplicht is, heeft de wetgever ook voorzien in een “modelovereenkomst” die de voorwaarden ter verzekering oplegt. Wat hieronder over de Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering handelt, is gebaseerd op deze Modelovereenkomst. Je verzekeraar mag altijd meer bescherming bieden.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Ik wachtte aan het rode licht toen ik ben aangereden door een auto die – zo bleek achteraf – gestolen was. De dader is uitgestapt en gevlucht. Wat nu?

  Wanneer een voertuig gestolen is, zal de verzekeraar, die de burgerlijke aansprakelijkheid dekt van dat voertuig, de schade die ermee gemaakt wordt, niet vergoeden. De wetgeving voorziet namelijk dat in zo’n geval de verzekeraar niet moet tussenkomen. Maar slachtoffers van een verkeersongeval veroorzaakt door een gestolen voertuig, blijven niet in de kou staan. Zij kunnen beroep doen op het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds om een vergoeding te bekomen.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Ik wil mijn wagen als oldtimer laten verzekeren. Welke voorwaarden zijn daaraan verbonden?

  Om een voertuig van welke aard ook in te schrijven als een oldtimer (dus met een O-nummerplaat) moet dat voertuig minstens 25 jaar geleden in gebruik genomen zijn. Een dergelijk voertuig mag echter niet gebruikt worden voor :

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Ik leid een onderneming voor gezinshulp. Voor hun werk doen mijn werknemers boodschappen met hun privéwagen. Hoe zorg ik ervoor dat mijn werknemers geen persoonlijke risico’s nemen tijdens hun werk?

  Wanneer een werknemer zijn privévoertuig gebruikt om beroepsopdrachten uit te voeren, dan heeft dat gevolgen op het vlak van zijn verzekering. Als je wenst dat je werknemers voldoende beschermd zijn, is een correcte verzekering onontbeerlijk.
   

  De BA-autoverzekering

   
  Doen deze verplaatsingen zich vaak voor? Dan moet de BA-autoverzekeraar van jouw werknemer weten dat de auto die hij verzekert (ook) voor professioneel gebruik dient.
   
  Hou rekening met het volgende:
   

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Heb ik een aparte verzekering nodig voor mijn aanhangwagen?

  Meer dan 750kg? Aanhangwagen verzekeren in contract van je wagen

  Het gewicht van de aanhangwagen maakt inderdaad een verschil. Volgens de wet is iedere eigenaar van een motorrijtuig verplicht om een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Wat gebeurt er indien mijn 14-jarige zoon buiten mijn medeweten een ongeval veroorzaakt met mijn auto?

  Jouw verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto zal alle slachtoffers vergoeden, zowel derden (alle personen of instellingen die lichamelijke of stoffelijke schade hebben geleden) als de passagiers in het voertuig dat jouw zoon bestuurde. Deze passagiers worden als zwakke weggebruikers beschouwd en dus automatisch vergoed voor hun lichamelijke letsels.

  Volledige FAQ tonenMeer info

Timeline Visual: 
Woningshow

 • Waar kan ik terecht als ik ontevreden ben over een verzekering?

  Ben je ontevreden over een verzekering dan kan je vanzelfsprekend die ontevredenheid bespreken met de verzekeraar. Wanneer die geen oplossing kan aanreiken die de ontevredenheid wegneemt, kan de verzekerde een klacht indienen bij specifieke klachtendiensten.

  Ontevreden consumenten beschikken - stapsgewijze en bij voorkeur chronologisch - over drie aanspreekpunten om te zoeken naar een oplossing voor hun probleem of naar een correcte uitleg voor hun geval.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Doordat de dakgoot verstopt was door bladeren, is het dak van het gemeenschapscentrum bezweken onder het gewicht aan regenwater. Het stortte naar beneden terwijl ons zangkoor binnen aan het repeteren was. Hoe zal onze schade vergoed worden?

  Doordat de dakgoot verstopt was door bladeren, is het dak van het gemeenschapscentrum bezweken onder het gewicht aan regenwater. Het stortte naar beneden terwijl ons zangkoor binnen aan het repeteren was. Hoe zal onze schade vergoed worden?

  Als de eigenaar van het gebouw een brandverzekering heeft afgesloten die een luik “burgerlijk aanprakelijkheid gebouw” bevat, wat gewoonlijk het geval is, zal jullie schade vergoed worden door de brandverzekeraar van de eigenaar.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Op mijn zolder heb ik twee logeerkamers ingericht. Ik heb mijn verzekeraar daarvan aangetekend verwittigd, maar ik krijg geen antwoord. Moet ik een nieuwe brief sturen?

  Je hebt er goed aan gedaan je verzekeraar van de veranderingen in je huis op de hoogte te brengen, met de vraag de polis aan te passen.

  De verzekeraar heeft vanaf de datum van kennisneming één maand de tijd om de aangevraagde wijziging te weigeren. Reageert hij niet, dan wordt de wijziging beschouwd als aanvaard, zo staat het in de wet. 

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Ik woon in een huis langs een drukke laan waar ook regelmatig betogers voorbij komen. Stel dat iemand mijn ruiten ingooit. Wie gaat dat betalen?

  Alle dekkingen die in de brandverzekering zijn voorzien strekken zich uit tot alle materiële schade aan het woonhuis als gevolg van arbeidsconflicten en aanslagen. Dat is een wettelijke verplichting voor 100 % van de verzekerde waarde van het gebouw en de inhoud.

  Zo omvat de brandverzekering glasbreuk: bijgevolg is een ingegooide ruit ten laste van de brandverzekeraar. Omdat de brandverzekering brand en ontploffing dekt, geldt dit ook indien dit het gevolg is van het gooien van een Molotovcocktail door een betoger.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • De verwarmingsinstallateur bleek aansprakelijk voor de schade door een lek. Maar nu draai ik toch op voor de franchise, de installateur wil ze niet betalen. Wat nu?

  De recuperatie van de vrijstelling is normaal het werk van de rechtsbijstandsverzekeraar, in zoverre die hiervoor dekking geeft.

  Contractuele geschillen, zoals dit, zijn meestal uitgesloten : het loont toch de moeite na te gaan wat de polis van je brandverzekering en familiale verzekering hierover bepalen.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Na een etentje in de stad werden mijn vrouw en ik overvallen. Portefeuille, juwelen,… alles moesten we afgeven. Is er een verzekering waarop we beroep kunnen doen

  Als je een brandverzekering hebt voor je woning en daarbij ook een dekking tegen diefstal hebt, is er in veel gevallen een vergoeding voorzien voor de gestolen verzekerde voorwerpen als de diefstal gepaard ging met bedreigingen of geweld tegen jou, thuis of niet.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Hoe kan ik de waarde van mijn inboedel aantonen aan mijn woningverzekeraar?

  Voor het sluiten van een brand- of diefstalverzekering moet in de meeste gevallen de waarde van de inboedel niet aangetoond worden.

  Alleen voor zeer waardevolle inboedels - de grens verschilt van verzekeringsonderneming tot verzekeringsonderneming - moet de waarde bepaald worden in samenspraak met de verzekeraar.

  Voor het verzekeren van zeer waardevolle voorwerpen, in een specifieke polis, vraagt de verzekeraar vaak een expertise-attest . In de andere gevallen zijn er verschillende mogelijkheden:

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Als ik een appartement verhuur aan mijn kinderen, moeten we dan allemaal een brandverzekering sluiten, zoals dit het geval is wanneer ik aan derden verhuur?

  In principe passen de verzekeraars automatisch een afstand van verhaal toe als er een verwantschap van de eerste graad bestaat. (Meer weten over afstand van verhaal).

  Opdat alle betrokken personen - de ouders-eigenaars en de kinderen die huren - echter volledig zouden gedekt zijn, zowel wat betreft de schade aan de woning als wat betreft de eventuele aansprakelijkheden, is het aan te bevelen een enkele brandpolis te sluiten waarin al deze personen duidelijk vermeld zijn als "verzekerd" door deze polis.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Bij de brand in onze woning is ons een vergoeding beloofd van 30.000 €. Ik heb slechts voor 25.000 € facturen omdat ik een deel van de werken zelf uitgevoerd heb. Kan ik de resterende 5.000 € ook nog krijgen?

  Wij nemen aan dat over het bedrag van de schade een getekend schattingsverslag bestaat dat op 30.000 € besluit.

  Op basis hiervan heb je zonder iets te moeten bewijzen recht op 80 % van deze som, hetzij 24.000 €.

  Voor het surplus moet je inderdaad een volledige wederopbouw kunnen bewijzen maar dit mag je met alle wettelijke middelen doen. Dat betekent dat je niet alles hoeft te bewijzen met officiële facturen: zodra de verzekeraar kan constateren dat de wederopbouw inderdaad op identieke wijze is gebeurd, zal je normaal niet te veel problemen hebben.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Ik kocht een appartement op plan en heb voor de afwerking (deuren, vloeren, plinten en keuken) gekozen voor meer luxueuze opties. Ben ik via de blokpolis van het appartement wel voldoende verzekerd?

  Bij een woning (huis of appartement) die je op plan wordt koopt, is vaak een vrij beperkt budget inbegrepen voor de standaard afwerking. Het kan gaan om de keuze van sanitaire toestellen, keukens, vloeren, deuren, enzovoort. Wie de woning voor eigen gebruik aankoopt, gaat al snel een stuk boven dat budget.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Ik ga verhuizen naar een andere huurwoning. Wat met mijn brandverzekering?

  Jouw huurdersaansprakelijkheid en inboedel verhuizen gewoon mee naar je nieuwe woning. En dus ook je brandverzekering.
   
  Je brandverzekering loopt gewoon door maar moet wel aangepast worden aan de kenmerken van de nieuwe woning om te voorkomen dat je niet over- of onderverzekerd bent. Geef jouw verzekeraar of tussenpersoon dus een seintje van zodra je weet wanneer je zal verhuizen. Zo wordt dit op tijd geregeld en kan je het al niet meer over het hoofd zien. Er komt immers al heel wat bij een verhuis kijken.
   

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Bestaat er geen rechtsbijstandverzekering voor bouwgeschillen?

  Geschillen tussen bouwheer en aannemer of architect zijn zo frequent dat een rechtsbijstandverzekering voor dit soort zaken eigenlijk onbegonnen werk is. Het risico is te groot en de premie zou met andere woorden evenredig moeten zijn.

  Voor de conflicten die niet bijgelegd raken en waarbij nood is aan een neutrale instantie om over de feiten te oordelen, kunnen de consumenten terecht bij de Verzoeningscommissie Bouw.

  Website: http://www.bouwverzoening.be

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Hagelschade? Dit kan je verzekeraar voor je doen

  Hagelbuien kunnen veel materiële schade veroorzaken aan veranda’s, huizen en voertuigen. ABC geeft een overzicht van de mogelijke dekkingen.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Moet ik mijn schuldsaldoverzekering afsluiten bij de bank waarbij ik mijn woonkrediet aanga?

  Neen. Een bank kan eisen dat je een schuldsaldoverzekering neemt, maar zij kan je niet verplichten dat je die bij haar neemt. Het is een financiële instelling zelfs wettelijk verboden om jou dat te verplichten. Wat wel kan, is dat de bank een renteverlaging op je woonkrediet toestaat indien je bij haar de schuldsaldoverzekering afsluit.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Is een brandverzekering verplicht als ik gastenkamers verhuur en ik met mijn BA-verzekering in orde ben?

  Op de website van de FSMA (http://www.fsma.be/nl/Article/wetteksten/verp.aspx)  vind je een lijst van de verplichte verzekeringen.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Om een grondige verbouwing te betalen, ga ik een bijkomend hypothecair krediet aan. Wat met de schuldsaldoverzekering?

  Een schuldsaldoverzekering is niet wettelijk verplicht maar de bank die u het geld leent kan dit als voorwaarde stellen om u de lening toe te kennen. Behalve de bank heeft u er wellicht zelf ook alle belang bij om een schuldsaldoverzekering aan te gaan wanneer u een belangrijk bedrag leent. Een schuldsaldoverzekering zorgt er immers voor dat uw erfgenamen de lening niet moeten aflossen als u zou overlijden voor ze afbetaald is.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Mijn verzekeraar vergoedt de waterschade waarvoor mijn bovenbuur aansprakelijk is, maar ik moet de franchise betalen, kan dat?

  Waterschade bij de buren

  Wanneer jouw verzekeraar schade vergoedt die door de verzekering gedekt is (bijvoorbeeld waterschade), heeft hij het recht de franchise toe te passen waarin de polis voorziet. Hij voert dan het verzekeringscontract uit overeenkomstig de wetgeving. Het feit dat de schade het gevolg is van een schadegeval bij jouw buurman, verandert niets aan zijn schadevergoeding.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Geeft het plaatsen van een stookolietank problemen met mijn brandverzekering als er brand is?

  Je doet er goed aan het installeren van een brandstoftank aan jouw verzekeraar te melden, zowel om pro forma zijn informatie over het verzekerde pand te vervolledigen, maar tevens om de waarde van het gebouw aan te passen indien de plaatsing van de tank een invloed heeft op de berekeningswijze van de premie zoals die in jouw contract geregeld is.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Ik wil mijn woning verbouwen. Verandert dat iets aan mijn brandverzekering?

  Voor jouw veiligheid moet je als eigenaar van een woning kunnen beschikken over een verzekerd bedrag dat overeenstemt met de kostprijs om het gebouw te laten heropbouwen. Deze nieuwwaarde wordt bij het sluiten van de brandverzekering berekend op jouw bestaande woning.

  Als je een verbouwing uitvoert die de waarde of de indeling van uw huis significant beïnvloedt, is het noodzakelijk dat je dat laat weten aan je brandverzekeraar. Anders riskeer je onderverzekerd te zijn.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Ik ben van plan te overwinteren in het zuiden van Europa en wil onaangename verrassingen vermijden. Moet ik op iets letten voor de auto- en brandverzekering?

  Als je de auto meeneemt naar Zuid-Europa voor enkele maanden hoef je voor de autoverzekering niks speciaal te doen. Ze is geldig in gans Europa en een stukje daarbuiten. De landen waar je burgerlijke aansprakelijkheid is gedekt staan vermeld op de groene kaart. Als je de auto thuis laat, probeer hem dan zo goed en zo veilig mogelijk te stallen. In de garage of op de oprit, als die mogelijkheid bestaat. Wanneer je op een dag definitief in het buitenland gaat wonen, of het grootste deel van het jaar, dan zal je de auto in dat land moeten inschrijven en hem daar verzekeren.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Wat is een blokpolis?

  Een blokpolis (soms ook syndicuspolis of verzekering mede-eigendom genoemd) is een brandverzekering voor een gebouw waarin meerdere woningen zitten van verschillende eigenaars. Het is dus een product op maat van bijvoorbeeld appartementsgebouwen. 
   
  De syndicus sluit de verzekering af voor het gebouw als geheel en iedere mede-eigenaar is verzekerd voor zijn aandeel daarin. Bovendien verzekert zo’n blokpolis zowel alle private woongedeelten als de gemeenschappelijke delen van het gebouw. 
   

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Moet ik mijn brandverzekeraar verwittigen als ik zonnepanelen plaats?

  Ja. Alles wat de waarde van je woning mogelijk doet wijzigen, moet je melden aan je brandverzekeraar. Dat geldt dus ook voor zonnepanelen. Zo kan de verzekeraar het risico en de te verzekeren waarde juist inschatten en vermijd je dat je onderverzekerd zou zijn.

  Bij een nieuwe aanvraag voor een brandverzekering bepalen veel verzekeringsondernemingen de waarde van jouw woning op basis van een vragenlijst. Sommige verzekeraars vragen of je zonnepanelen heeft en andere niet.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Ben ik verplicht mijn brandverzekering te nemen bij de bank waar ik ook mijn lening afsluit?

  Als je een hypothecaire lening aangaat, mag de bank van je eisen dat je een brandverzekering neemt maar je mag zelf kiezen waar je die verzekering neemt. De bank kan je wel aanmoedigen om de brandverzekering van haar keuze te nemen in ruil voor een korting op de rente van je lening. 
   

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Wat gebeurt er met mijn brandverzekering als ik verhuis?

  Wanneer je verhuist, bewoon je meestal tegelijk de « oude » en de « nieuwe » woning tijdens de periode die verstrijkt tussen het moment waarop je de sleutels krijgt van de nieuwe woning en het ogenblik waarop je de sleutels van de oude woning teruggeeft (einde van de verhuis). Je kunt immers gebruik maken van het feit dat de nieuwe woning nog leeg staat om er verfraaiingswerkzaamheden in uit te voeren en de verhuis op zich kan enige tijd in beslag nemen, ...

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Hoe zorg ik ervoor dat ik mijn woning correct laat verzekeren?

  Wanneer je een woningverzekering aangaat, zal de verzekeraar meestal vragen een evaluatierooster in te vullen om de te verzekeren waarde te bepalen. Daarop vul je bijvoorbeeld in hoeveel ruimtes er zijn, of je woning een appartement of een vrijstaande, halfopen of gesloten bebouwing is, enzovoort. 

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Is het noodzakelijk of verplicht om na renovatiewerken ter waarde van 30.000€ je brandverzekering te laten aanpassen?

  Hou in ieder geval rekening met je mogelijke verplichtingen ten aanzien van je kredietinstelling als er een hypotheek op je gebouw rust: vaak schrijft deze lening voor dat je de herbouwwaarde van het gebouw verzekert, wat in je geval wellicht om een aanpassing vraagt.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Van de brandweer moest ik een brandtrap plaatsen aan de gevel van mijn bedrijf. Dat heb ik gedaan, maar de trap is nog niet gekeurd door de brandweer. Zijn we verzekerd bij een brandoefening?

  Ja. Enerzijds dekt de arbeidsongevallenverzekering de werknemers, ongeacht wat de kwaliteit is van het materiaal waarmee gewerkt wordt en ongeacht of er voldaan is aan de geldende technische reglementering.

  Anderzijds komt het niet vaak voor dat de brandweerdiensten de brandtrap effectief komen keuren. Dergelijke installaties zijn immers gekeurd op het niveau van de fabrikant. Ze moeten daarenboven geplaatst worden volgens de regels van de kunst, wat dan weer wijst op de aansprakelijkheid van de installateur van de brandtrap.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Ik wil een publieke ondergrondse parking openen. Zal mijn brandverzekeraar mij zonder extra voorwaarden toelaten om voertuigen met LPG te laten parkeren?

  Het is niet gebruikelijk dat brandverzekeraars extra voorwaarden opleggen bovenop de wettelijke verplichtingen om LPG-voertuigen toegang te verlenen in een ondergrondse parking. De wet verplicht immers preventiemaatregelen voor gesloten parkeergebouwen die LPG toelaten.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Ik ga niet akkoord met het bedrag van de schadevergoeding. Wat kan ik doen?

  Wanneer je de voorgestelde schadevergoeding betwist, kan je een expertiseprocedure aanvragen. Elke partij (verzekerde en verzekeraar) wijst een expert aan. 
   
  Als de twee experts niet tot een akkoord komen, kiezen ze een derde expert (of laten ze de rechter er een aanwijzen) die de knoop doorhakt. Beide partijen betalen elk de helft van het ereloon van deze derde expert. 
   
  Sommige verzekeraars vergoeden het ereloon van de expert gekozen door de verzekerde, overeenkomstig de bedragen die in het verzekeringscontract vermeld staan. 

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Hoe bepaalt de brandverzekeraar de premie voor het risico diefstal?

  Als je je brandverzekering ook wil voorzien van een dekking tegen inbraak, vraag dan advies aan je gebruikelijke contactpersoon voor verzekeringen of vraag online een of meerdere offertes. Vergelijken loont, maar staar je niet blind op de prijs, bekijk ook de voorwaarden.
   

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Mijn nieuwe huisbaas stelt voor dat ik een deel van de premie voor zijn brandverzekering betaal. Is dat wel een goed plan?

  Let op, je moet goed weten wie en wat gedekt is, want met een eenvoudig mondeling akkoord zit je nog niet veilig!

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Dekt de waarborg “natuurrampen” ook de schade aan goederen in ondergrondse garages of kelders van een woning?

  De voorwaarden die verzekeringsondernemingen hanteren, kunnen afwijken van wat de wet voorschrijft, want die voorziet minimale verplichte dekkingen.

  Meestal zijn voertuigen uitgesloten, en wat kelders betreft, de goederen die zich op minder dan 10 cm boven de grond bevinden, behalve verwarmings-, elektriciteits- en waterinstallaties die er blijvend zijn bevestigd.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Kan ik mijn groepsverzekering aanspreken om mijn huis te verbouwen, ook al ben ik nog niet met pensioen?

  Ja, dat kan. Een groepsverzekering is er niet alleen als appeltje voor de dorst. U kan ze ook aanwenden om een onroerend goed te kopen, te bouwen of te verbouwen. Wilt u een nieuwe veranda of badkamer, uw tuin heraanleggen of een gloednieuw huis bouwen of er één kopen? Dan kan het een goed idee zijn om hiervoor uw groepsverzekering te gebruiken.

  Er zijn drie manieren om dat te doen: via een voorschot, een lening met een wedersamenstelling of een inpandgeving.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Onlangs heb ik een huis verkocht. De kopers hebben voor het ondertekenen van de akte opgemerkt dat er een defect was aan het toilet, dat een lekkage in de muur veroorzaakte.

  Voortgaande op de informatie die u ons bezorgt laten wij u weten dat een schadegeval waarvan de oorzaak nog vóór de verkoopakte ligt voor rekening van de verzekeraar van de verkoper valt. Dit lijkt hier het geval te zijn. In de praktijk doet de koper er goed aan zijn verzekeraar te vragen de leiding van de zaak te nemen en het nodige contact te nemen met de verzekeraar van de verkoper. Let er op dat u de nodige gegevens bezorgt en dat zowel u als de koper zo snel mogelijk de verzekeraar(s) vragen om deze procedure op te starten.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Als mijn brandverzekeraar het contract opzegt, verlies ik dan de korting op de rente van mijn hypothecaire lening die ik destijds gekregen heb omdat ik de brandverzekering aanging bij mijn bankverzekeraar?

  Als de brandverzekeraar het contract opzegt, bijvoorbeeld naar aanleiding van de jaarlijkse vervaldag, verlies je de korting niet. Ga je uit eigen beweging naar een andere verzekeraar, dan verlies je het recht op de rentekorting wel.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Kunnen wij geen brandverzekering krijgen als we bouwen in een overstromingsgebied?

  Toch wel. Wie nog bouwt in een overstromingsgebied kan wel degelijk een brandverzekering vinden. Wanneer het nieuwe gebouw echter in een zogenaamde “risicozone” ligt is de verzekeraar niet verplicht om binnen deze polis de waarborg tegen overstromingsschade te verlenen. 

  Deze specifieke mogelijkheid om de waarborg overstromingsschade uit te sluiten staat in de wetgeving over de natuurrampenverzekering, die sinds maart 2007 deel uitmaakt van elke brandverzekering voor woningen en kleine ondernemingen.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Na enkele waterschades veroorzaakt door een verouderd plat dak en problemen met de dakgoten en de regenafvoerbuizen, zegt mijn brandverzekeraar het contract op. Waarom? En wat kan ik nu doen?

  Om een goede dienstverlening te kunnen bieden, moet een brandverzekeraar attent zijn op de risico’s die zijn verzekerden lopen. Maar door een degelijke preventie kan je vermijden dat je jouw woning blootstelt aan veelvuldige schade en kan je misschien je brandverzekeraar (of een andere) toch overtuigen om je woning (verder) te dekken.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Enkele vriendinnen waren al het slachtoffer van een “sac-jacking”, andere zijn bevreesd wanneer ze in de stad rijden. Blijkbaar komt de verzekering niet systematisch tussenbeide, hoe zit dat juist?

  Sac-jacking in de auto is eigenlijk een diefstal met geweld waarbij de daders een handtas of andere waardevolle spullen grijpen nadat ze de zijruit van een auto hebben ingeslagen of de deur hebben opengetrokken terwijl de bestuurder vertraagt of helemaal gestopt is. Soms proberen de daders hun slachtoffers te misleiden maar even goed liggen ze aan stoplichten op de loer.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Ik ben nogal vaak van huis. Komt mijn diefstalverzekering tussenbeide als er tijdens mijn afwezigheid ingebroken wordt?

  Jouw verzekeringscontract bepaalt de duur van de periodes van langere of regelmatige afwezigheid (bijvoorbeeld 60 of 90 dagen per jaar) waarin de dekking niet geldt. Mogelijk is deze duurtijd korter voor waardevolle voorwerpen.
   

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Hoe kan ik mijn unieke verzameling oude en nieuwe elektrische treintjes correct laten verzekeren?

  Als er geen courante waarde op de voorwerpen kan worden geplakt, of als het niet kan via betaalbewijzen of facturen, is de beste oplossing voor een verzameling een expert in te schakelen.

  Zijn verslag kan dan worden opgenomen in het verzekeringscontract. Wordt de verzameling uitgebreid dan moet het contract altijd worden aangepast.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Ze hebben mijn autosleutels gestolen tijdens een inbraak maar mijn auto staat er wel nog. Wat nu?

  Heb je een mini-omnium of een omniumverzekering van uw wagen? Dan ben je gedekt voor diefstal, poging tot diefstal en de schade die daardoor veroorzaakt werd. 

  Veelal worden de kosten voor de vervanging van de sloten terugbetaald. Check de polisvoorwaarden en vraag het na bij je verzekeraar. 

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Mag mijn brandverzekeraar de dekking van natuurrampen weigeren? Zo niet, met hoeveel zal de premie dan stijgen?

  De wetgeving eist dat alle verzekeraars die in België de tak "Brand Eenvoudige Risico's" beoefenen, de dekking van de door hen aangeboden verzekeringsovereenkomsten uitbreiden tot de natuurrampen.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Waarom zou ik mijn premie betalen met een domiciliëring?

  Met een domiciliëring van je verzekeringspremie maak je het jezelf gewoon makkelijk en vermijd je dat je je verzekering vergeet te betalen of dat er fouten sluipen in de betaling.

  Met een domiciliëring van je verzekeringspremie geef je jouw verzekeraar de toelating om de premie automatisch van je bankrekening te halen, als er tenminste genoeg geld op staat. Daardoor vermijd je dat je je verzekering vergeet te betalen of dat er fouten sluipen in de betaling, zoals een foute vermelding of een ongeldig rekeningnummer.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Ik organiseer thuis onder vrienden een tiental kookavonden per jaar. Met welke verzekeringen moet ik rekening houden?

  Brand

  Indien je in je woning samenkomt met je amateurkookclub en er zou brand uitbreken, dan wordt dat gedekt door uw brandverzekering, ongeacht of je die als huurder of als eigenaar afgesloten hebt. Hoewel je op kleine schaal te werk gaat en jouw verzekeraar ju dus waarschijnlijk geen hogere premie gaat vragen omdat je deze kookavonden organiseert, is het toch belangrijk dat je je verzekeraar op de hoogte brengt van die activiteiten. Het is immers belangrijk dat die het risico juist kan inschatten.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Uit vrees voor de financiële crisis heeft een van mijn kennissen al haar spaargeld van haar rekeningen gehaald en bewaart ze dit nu thuis. Is het verstandig zoveel geld in huis te hebben en wat als er zich een schadegeval voordoet (brand, diefstal,…)?

  Het is gebruikelijk dat brandverzekeringspolissen ook waarden als bankbiljetten, muntstukken, cheques of andere financiële effecten dekken. Vaak zijn de dekkingen voor die waarden echter beperkt door in de verzekeringsovereenkomst opgenomen voorwaarden. Die beperkingen kunnen variëren naar gelang het contract. Het kan gaan om:

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Na het overlijden van mijn vader heb ik de naakte eigendom van een woning geërfd en mijn moeder behoudt het vruchtgebruik en blijft erin wonen. Wie ontfermt zich over de brandverzekering?

  Je hebt de woning in naakte eigendom gekregen. Dat wil zeggen dat je eigenaar bent maar jij er niet in kan wonen of er huur voor vragen. Jouw moeder is de vruchtgebruiker. Zij bezit de woning niet maar mag er wel in wonen zolang ze leeft.

  Wat met de brandverzekering?

  Om de woning te verzekeren moet ofwel jij ofwel jouw moeder een brandverzekering afsluiten en de andere rechthebbende vermelden als verzekerde. Bij heel wat verzekeraars is overigens de andere rechthebbende automatisch meeverzekerd.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Moet een kotstudent een brandverzekering afsluiten?

  Als je als student op kot gaat, ben je net als elke gewone huurder aansprakelijk voor de schade die je zou kunnen aanrichten aan het gebouw waarin je   huurt en aan derden, zoals aan een aanpalend gebouw. En dit voor brandschade, rookschade, waterschade, ontploffing,… Dan heb je dus nood aan een dekking van je aansprakelijkheid. Gelukkig biedt de brandverzekering van de ouders dat doorgaans in de vorm van een extra waarborg. Check voor de zekerheid even met je brandverzekeraar of tussenpersoon.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Ik zou in mijn woning graag een Bed & Breakfast beginnen. Aan welke verzekeringen moet ik denken?

  Woningverzekering = brand en diefstal

  Als eigenaar van de woning heb je allicht een woningverzekering. Hoewel deze niet verplicht is, beschermen de meeste eigenaars hun eigendom tegen allerlei risico’s zoals brand en diefstal met een woningverzekering. Gelukkig maar!

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Een wagen heeft zich door mijn huisgevel geboord. Hoe raak ik vergoed?

  Je hoeft je geen zorgen te maken.  De « aanrijding door een voertuig » maakt gebruikelijk deel uit van de gevaren die door de woningverzekering zijn gedekt.

  Geef het schadegeval aan bij je brandverzekeraar. Hij zal jou vergoeden voor alle schade die aan het gebouw is aangericht door een al dan niet geïdentificeerd voertuig, als dit maar van een derde is. En hij zal dat ook vrij snel doen, op basis van een overeenkomst tussen verzekeraars.
  Deze overeenkomst stelt dat de brandverzekeraar de expertise laat uitvoeren voor rekening van de betrokken autoverzekeraar.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Onze woning is door de schade tijdelijk onbewoonbaar. Hebben wij via de brandverzekering recht op huisvesting elders?

  Wanneer de woning door een gedekt schadegeval zoveel schade heeft opgelopen dat ze niet bewoonbaar is, hebben de verzekerden via de brandverzekering recht op een tijdelijk onderdak elders, bijvoorbeeld in een hotel. Hun verzekeraar zal hen hierbij helpen en laten weten waar ze naar toe kunnen.

  In de praktijk vind je in zo’n geval meestal opvang bij familie of vrienden. Ook dan vergoedt de brandverzekering de onbruikbaarheid van de onbewoonbare woning. Het bedrag komt overeen met de huurwaarde (als je eigenaar bent) of de huurgelden (als je huurder of gebruiker bent) van de woning.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Op de radio hoor ik dat het wettelijk verplicht is om jaarlijks de centrale verwarming te laten nakijken en de schoorsteen te laten vegen. Kan de brandverzekering weigeren mij te vergoeden als ik die verplichting niet strikt naleef?

  Er geldt ten aanzien van woningen inderdaad een onderhoudsverplichting voor verwarmingsinstallaties en bijbehorende schoorstenen, maar de brandverzekering staat niet rechtstreeks in verband met de naleving van die verplichting.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Hoe voorkom ik brand of ongevallen in de keuken?

  Voorkom het risico op brand in de keuken

  De meeste keukenbranden zijn te wijten aan zelfontbranding van oververhit vet of oververhitte olie, als gevolg van onoplettendheid: men laat een klontje boter in een pan smelten, er wordt aangebeld, men vergeet even dat er iets op het fornuis stond, en wanneer men weer in de keuken komt, staat de pan in brand… Naast dat jammer genoeg klassieke geval zijn er nog punten waarop u zou moeten letten om keukenbrand te vermijden:

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Een aantal jonge mensen worden roommates. Wat met de brandverzekering?

  Aansprakelijkheid tegenover de eigenaar

  Ten eerste is er de aansprakelijkheidsverzekering ten aanzien van de eigenaar, voor wat betreft schade aan de gehuurde woning. Voor deze schade nemen jullie best samen een huuraansprakelijkheidsverzekering die elke huisgenoot beschouwt als "verzekerde".
   

  Volledige FAQ tonenMeer info

Timeline Visual: 
Gezinslevenshow

 • Waar kan ik terecht als ik ontevreden ben over een verzekering?

  Ben je ontevreden over een verzekering dan kan je vanzelfsprekend die ontevredenheid bespreken met de verzekeraar. Wanneer die geen oplossing kan aanreiken die de ontevredenheid wegneemt, kan de verzekerde een klacht indienen bij specifieke klachtendiensten.

  Ontevreden consumenten beschikken - stapsgewijze en bij voorkeur chronologisch - over drie aanspreekpunten om te zoeken naar een oplossing voor hun probleem of naar een correcte uitleg voor hun geval.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Over enkele weken trekt mijn dochter het huis uit. Wanneer moet ze een eigen familiale verzekering aangaan?

  De familiale verzekering, die de aansprakelijkheid van particulieren dekt wanneer een verzekerde schade toebrengt aan derden, wordt gedeeltelijk bepaald door de wet, die minimumvoorwaarden oplegt. Daarboven kan de verzekeraar vrij een aantal dekkingen aan dit minimum toevoegen.
   
  De dekking van gezinsleden die verhuizen, is zo’n bijkomende dekking. Of jouw dochter meteen een familiale verzekering nodig heeft om zonder onderbreking gedekt te zijn, hangt dus af van wat in jouw familiale verzekering staat.
   

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Mijn zoon is tijdens een schoolreis naar Italië ernstig gevallen. Komt de school nu tussen voor zijn medische kosten?

  Wie medische kosten heeft door een ongeval op reis, kan in de eerste plaats op het ziekenfonds rekenen dat alvast een deel van de kosten op zich zal nemen. Voor het overige deel van de kosten kunnen volgende verzekeringen mogelijk tussenkomst bieden:

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Ik wens een advocaat aan te stellen omdat een minnelijke regeling niet meer mogelijk is. Kan ik deze vrij kiezen?

  In rechtsbijstandsverzekeringen wordt de vrije keuze van advocaat zowel door de wet als door het contract gewaarborgd. Je hebt dus de mogelijkheid om jouw advocaat vrij te kiezen om je belangen te verdedigen en te vertegenwoordigen. 
   

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Door een inschattingsfout van een fietser moest ik bruusk uitwijken en maakte ik met mijn auto schade aan een geparkeerde wagen. Wie betaalt welke schade?

  Ook al is een fietser als zwakke weggebruiker extra beschermd in het verkeer, hij kan nog altijd (gedeeltelijk of helemaal) aansprakelijk zijn voor schade aan een “zwakke” weggebruiker, maar ook aan een “sterke” weggebruiker. In dat geval komt zijn familiale verzekering tussen, voor zover hij die heeft.

  Er zijn in dit ongeval drie partijen: jij, de fietser en de geparkeerde auto.

  De fietser is een zwakke weggebruiker. Dat betekent dat hij zijn lichamelijke schade vergoed krijgt van een betrokken voertuig, los van alle aansprakelijkheden.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Mijn dochter vertrekt voor de eerste keer op kamp. Is zij via de jeugdbeweging voldoende verzekerd?

  Wie lid is van een grote jeugdbeweging zoals Chiro, Scouts & Gidsen, KSA, KSJ,… is via de standaard ledenpolis verzekerd voor zijn burgerlijke aansprakelijkheid, voor eigen letsels en (meestal) rechtsbijstand. Die polissen blijven geldig wanneer de jeugdbeweging op kamp trekt, maar doorgaans is er een hele waaier aan tijdelijke verzekeringen die de dekkingen uitbreiden, zoals bijvoorbeeld reisbijstand.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Wij gaan verhuizen met de hulp van familie en vrienden. Welke verzekering hebben wij of zij nodig?

  Voor het risico op ongevallen

  Eerste mogelijkheid: je kan bij je gebruikelijke contactpersoon voor verzekeringen aankloppen met de vraag naar een polis verhuizing. Als een verzekeraar zo’n polis moet opmaken en hiervoor een premie berekenen, zal hij waarschijnlijk vragen naar de identiteit, leeftijd en beroep van de personen die verzekerd moeten worden. Hij zal samen met jou ook het te verzekeren kapitaal bepalen.
   

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Tijdens de vakantie komen mijn ouders op de kinderen passen en thuis logeren. Geldt de familiale verzekering dan ook voor hen?

  Familieleden en ook vrienden die bij jou een vakantieperiode doorbrengen zijn in sommige contracten opgenomen bij de verzekerden. In de polis vind je de bevestiging als dat zo is.
   
  Als ze dan in die periode schade veroorzaken bij anderen (dus niet aan jouw eigen gezin), dan is die schade gedekt. Hebben ze zelf ook een familiale verzekering dan kunnen ze die uiteraard aanspreken.
   

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Ik ben een gescheiden moeder van twee kinderen en heb met hun vader een regeling met co-ouderschap getroffen. Moeten we allebei een familiale verzekering voor onze kinderen afsluiten?

  Een familiale verzekering, ook gekend als BA Privéleven, is een verzekering die uw burgerlijke aansprakelijkheid – en die van uw gezinsleden – dekt ten aanzien van derden buiten uw professionele of contractuele activiteiten.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Ik wil een zeilboot kopen. Moet ik dan een verzekering nemen?

  Wettelijk ben je niet verplicht een verzekering te hebben omdat je een boot bezit. Maar wil je met die boot de zeewateren of sommige grote kanalen op, gelijk waar kunnen aanmeren of naar het buitenland trekken? Dan heb je wel een vlaggenbrief nodig. Die krijg je alleen als je verzekerd bent voor je burgerlijke aansprakelijkheid.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Ik woon in een rusthuis. Soms maak ik een wandeling met iemand die niet meer zo gemakkelijk stapt. Kan ik aansprakelijk zijn wanneer die persoon zou vallen?

  Als het om aansprakelijkheid gaat, moet u altijd voor ogen houden dat een verwijt en een schade-eis moeten berusten op schuld. Wanneer u iemand vergezelt die ten val zou kunnen komen, veronderstelt dat nog geen schuld.

  Men moet bewijzen dat u onhandig of onvoorzichtig geweest bent (bijvoorbeeld oversteken terwijl het licht op rood staat voor voetgangers, of naar buiten gaan zonder bril, terwijl u die echt nodig hebt) en dat er een verband bestaat tussen die schuld en de schade van het slachtoffer.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Hoe lang moet ik de documenten van mijn verzekeringen bijhouden?

  Zolang de verzekering geldt of zolang er een vergoedingsprocedure aan de gang is, kan je best de verzekeringsdocumenten zoals de contractvoorwaarden – inclusief de bijzondere voorwaarden – bijhouden.

  Hou er bovendien rekening mee dat je een claim nog na het verstrijken van een verzekeringscontract kan indienen voor schade die tijdens de looptijd van het contract is voorgevallen.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • De paintball-uitbater heeft een bord uithangen waarop hij zet “niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen”. Kan dat zomaar?

  Heb je door een fout of nalatigheid van de uitbater lichamelijke schade opgelopen? Dan is hij wettelijk gezien aansprakelijk en kan hij die aansprakelijkheid niet van zich afschuiven door zo’n bord te plaatsen. Dat laat de wetgeving rond marktpraktijken en consumentenbescherming immers niet toe.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Ik nam een laptop die ik van een vriend geleend had mee naar school, waar die per ongeluk beschadigd werd door een klasgenote terwijl ik het lokaal even verlaten had. Komt haar of mijn familiale verzekering tussen voor de schade?

  De klasgenote die de laptop beschadigd heeft, is aansprakelijk voor die schade en zal die moeten vergoeden. Daarvoor kan ze beroep doen op haar familiale verzekering (in de praktijk, die van haar ouders), als ze die heeft.

  Het zou kunnen dat haar familiale verzekering, die zal vragen naar de specifieke omstandigheden van de beschadiging, oordeelt dat ook jij voor een deel aansprakelijk bent omdat je de laptop onbeheerd (en misschien op een gevaarlijke plek?) achter liet. In dat geval zal je moeten instaan voor het deel waarvoor je aansprakelijk bent.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Onze zoon gaat een half jaar in Nederland studeren; hoe zit dat met het ziekenfonds en de verzekeringen? Welke verzekeringen heeft hij nodig?

  Wie voor langere tijd naar het buitenland gaat, moet dat aan zijn ziekenfonds melden. Voor studenten dienen bepaalde formulieren ingevuld zodat de ziekteverzekering in orde blijft gedurende die periode.

  De Belgische universiteiten beschikken meestal over een collectieve ongevallenverzekering voor hun studenten op hun campussen. Deze verzekering loopt door tijdens het verblijf op een buitenlandse campus. Check de precieze inhoud van deze dekking even bij jullie universiteit of hogeschool.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Ik leende de nieuwe fiets van mijn buurman en viel ermee waardoor de fiets vernield is. Komt mijn familiale verzekering tussen voor de schade aan de fiets?

  Neen. Als je iets van iemand anders leent – met zijn of haar toestemming natuurlijk – dan gaat het in feite om een “contract”, namelijk een contract van bruikleen. Ook al heb je dat helemaal niet schriftelijk vastgelegd.
   
  De familiale verzekering, ook wel de BA Privéleven genoemd, komt normaal gezien alleen tussen in buitencontractuele schade en zal de schade aan de fiets dus niet vergoeden.
   

  Wat is buitencontractuele (=extracontractuele) schade?

   
  Enkele voorbeelden:

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Na een etentje bij mij thuis zijn alle gasten besmet geraakt met een akelige voedselbacterie. Iemand ligt zelfs in het ziekenhuis. Op welke verzekeringen kan ik rekenen?

  Afhankelijk van wie aansprakelijk is en welke verzekeringen jij en jouw gasten hebben, zijn er verschillende die in aanmerking komen voor een tussenkomst in hun medische en andere kosten.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Gemeentebestuur en politie organiseren een preventieproject waarbij leerlingen op privaat terrein met een bromfiets leren om te starten en te stoppen en ook behendig te rijden tussen kegels. Zijn zij beschermd in geval van letsels?

  Gemeentebestuur en politie organiseren een preventieproject waarbij leerlingen op privaat terrein met een bromfiets leren om te starten en te stoppen en ook behendig te rijden tussen kegels. Zijn zij beschermd in geval van letsels?

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Mijn zoon heeft een leerling beentje gelicht op school. Nu eisen de ouders van het slachtoffer de terugbetaling van hun kosten. Is het niet de school die tussenbeide moet komen?

  Het is niet omdat de wet onderwijzers aansprakelijk stelt voor daden van leerlingen, dat de ouders van minderjarige kinderen op hun beurt niet aansprakelijk zouden zijn voor het gedrag van die kinderen. Merk overigens op dat het feit dat ouders niet samenleven hen daarom niet minder aansprakelijk stelt.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Wat als ik per ongeluk een wielrenner ten val breng?

  Botsen met een wielrenner wil je liever niet. Gezien de snelheid die de renners halen kan een botsing tussen een renner en een supporter (of voetganger) zowel bij de ene als bij de andere leiden tot ernstige lichamelijke schade. Wie over een hospitalisatieverzekering, een ongevallenverzekering of een verzekering gewaarborgd inkomen beschikt kan daar vanzelfsprekend een beroep op doen.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Ik let op de twee dochters van een vriend terwijl ze op een speelpleintje spelen. Komt mijn familiale verzekering tussen als één van hen er schade toebrengt aan anderen?

  De familiale verzekering vergoedt schade die jij of jouw gezinsleden mogelijk veroorzaken aan anderen.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Ik organiseer een fuif. Aan welke verzekeringen moet ik denken?

  Bij een fuif kan er heel wat misgaan. Er zijn dus ook een heleboel verzekeringen waarmee je rekening moet houden.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Ik wil onthaalouder worden. Volstaat de familiale verzekering om mijn aansprakelijkheid te dekken?

  Neen. Een familiale verzekering - voluit “verzekering burgerlijke aansprakelijkheid privéleven” - dekt uitsluitend de aansprakelijkheid van je gezin voor wat privé aangelegenheden betreft. Van zodra het om een professionele context gaat, heb je een aparte burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering nodig, van het type “BA Onderneming ”. Er zijn ook verzekeraars die een dekking voor onthaalouders aanbieden als uitbreiding op de familiale verzekering.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Mijn neef, die in Frankrijk woont, komt enkele dagen bij ons logeren met zijn gezin. Zijn zij dan ook gedekt door mijn familiale verzekering?

  De wet schrijft een aantal minimumvoorwaarden voor aan de familiale verzekering. De verzekeraar kan vrijblijvend beslissen om daar waarborgen aan toe te voegen. De dekking van gasten gedurende hun verblijf, is niet wettelijk verplicht, maar de meeste verzekeraars bieden ze aan.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Komt de verzekeraar nog wel tussen wanneer ik een ongeval veroorzaak door een aandoening die ik heb?

  Sommige aandoeningen, zoals bijvoorbeeld suikerziekte, hartkwalen  of epilepsie kunnen problemen opleveren bij het rijden. Laat je dokter daarom nagaan of je nog wel kan rijden en breng ook je autoverzekeraar op de hoogte van de diagnose. Doe je dat niet, dan kan de verzekeraar bij een ongeval minstens een deel van de uitbetaalde vergoedingen van jou terugvorderen.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Waarom zou ik mijn premie betalen met een domiciliëring?

  Met een domiciliëring van je verzekeringspremie maak je het jezelf gewoon makkelijk en vermijd je dat je je verzekering vergeet te betalen of dat er fouten sluipen in de betaling.

  Met een domiciliëring van je verzekeringspremie geef je jouw verzekeraar de toelating om de premie automatisch van je bankrekening te halen, als er tenminste genoeg geld op staat. Daardoor vermijd je dat je je verzekering vergeet te betalen of dat er fouten sluipen in de betaling, zoals een foute vermelding of een ongeldig rekeningnummer.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Ik organiseer thuis onder vrienden een tiental kookavonden per jaar. Met welke verzekeringen moet ik rekening houden?

  Brand

  Indien je in je woning samenkomt met je amateurkookclub en er zou brand uitbreken, dan wordt dat gedekt door uw brandverzekering, ongeacht of je die als huurder of als eigenaar afgesloten hebt. Hoewel je op kleine schaal te werk gaat en jouw verzekeraar ju dus waarschijnlijk geen hogere premie gaat vragen omdat je deze kookavonden organiseert, is het toch belangrijk dat je je verzekeraar op de hoogte brengt van die activiteiten. Het is immers belangrijk dat die het risico juist kan inschatten.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Moet een kotstudent een brandverzekering afsluiten?

  Als je als student op kot gaat, ben je net als elke gewone huurder aansprakelijk voor de schade die je zou kunnen aanrichten aan het gebouw waarin je   huurt en aan derden, zoals aan een aanpalend gebouw. En dit voor brandschade, rookschade, waterschade, ontploffing,… Dan heb je dus nood aan een dekking van je aansprakelijkheid. Gelukkig biedt de brandverzekering van de ouders dat doorgaans in de vorm van een extra waarborg. Check voor de zekerheid even met je brandverzekeraar of tussenpersoon.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Wat gebeurt er indien mijn 14-jarige zoon buiten mijn medeweten een ongeval veroorzaakt met mijn auto?

  Jouw verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto zal alle slachtoffers vergoeden, zowel derden (alle personen of instellingen die lichamelijke of stoffelijke schade hebben geleden) als de passagiers in het voertuig dat jouw zoon bestuurde. Deze passagiers worden als zwakke weggebruikers beschouwd en dus automatisch vergoed voor hun lichamelijke letsels.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Moet ik als persoon met een handicap een verzekering aangaan voor mijn elektrische rolstoel ?

  Ja, want voor de wet is een elektrische rolstoel een motorvoertuig.

  Dat betekent dat je je als gebruiker van een elektrische rolstoel moet verzekeren voor burgerrechtelijke aansprakelijkheid,  dus voor de schade die je ermee kan aanrichten aan anderen op de openbare weg. Dit geldt ook voor zogenaamde elektrische scooters waarmee personen met een handicap zich voortbewegen.

  Volledige FAQ tonenMeer info

Timeline Visual: 
Gezondheid & ongevallenshow

 • Mijn zoon is tijdens een schoolreis naar Italië ernstig gevallen. Komt de school nu tussen voor zijn medische kosten?

  Wie medische kosten heeft door een ongeval op reis, kan in de eerste plaats op het ziekenfonds rekenen dat alvast een deel van de kosten op zich zal nemen. Voor het overige deel van de kosten kunnen volgende verzekeringen mogelijk tussenkomst bieden:

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Mijn dochter vertrekt voor de eerste keer op kamp. Is zij via de jeugdbeweging voldoende verzekerd?

  Wie lid is van een grote jeugdbeweging zoals Chiro, Scouts & Gidsen, KSA, KSJ,… is via de standaard ledenpolis verzekerd voor zijn burgerlijke aansprakelijkheid, voor eigen letsels en (meestal) rechtsbijstand. Die polissen blijven geldig wanneer de jeugdbeweging op kamp trekt, maar doorgaans is er een hele waaier aan tijdelijke verzekeringen die de dekkingen uitbreiden, zoals bijvoorbeeld reisbijstand.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Wij gaan verhuizen met de hulp van familie en vrienden. Welke verzekering hebben wij of zij nodig?

  Voor het risico op ongevallen

  Eerste mogelijkheid: je kan bij je gebruikelijke contactpersoon voor verzekeringen aankloppen met de vraag naar een polis verhuizing. Als een verzekeraar zo’n polis moet opmaken en hiervoor een premie berekenen, zal hij waarschijnlijk vragen naar de identiteit, leeftijd en beroep van de personen die verzekerd moeten worden. Hij zal samen met jou ook het te verzekeren kapitaal bepalen.
   

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • De reisbijstand bracht ons terug naar huis, maar wie gaat de medische kosten vergoeden?

  De reisbijstandsverzekeraar betaalt na ziekte of ongeval van de verzekerde de in het buitenland gemaakte medische kosten, na tussenkomst van je ziekenfonds of je ziekteverzekering (hospitalisatieverzekering).  
   

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Mijn echtgenote is het slachtoffer van een medische fout. De chirurg heeft toegegeven dat de operatie mislukt is. Niettemin vraagt het ziekenhuis ons de hospitalisatiefactuur te betalen. Wat moeten we doen?

  Bij de evaluatie van de gevolgen van medische fouten draait alles om de burgerlijke aansprakelijkheid. Het slachtoffer moet dus het bewijs van een fout, van de geleden schade en van het oorzakelijke verband tussen de fout en de schade leveren. Dit brengt onder andere mee dat de nefaste gevolgen van zorgverstrekking slechts aanleiding geven tot schadevergoeding wanneer ze het gevolg zijn, zoals je schrijft, van een medische fout die er de oorzaak van is.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Mijn dochter heeft een ongeval gehad op school, waarvoor niemand aansprakelijk lijkt(*). Welke stappen moet ik ondernemen?

  Een school is niet verplicht een verzekering te sluiten en indien ze dat wel doet, staat het ze vrij te kiezen hoever ze daarin wil gaan, conform met de contractuele vrijheid. Dus de mate waarin lichamelijke schade gedekt is, verschilt en hangt af van de verzekeringscontracten die de markt aanbiedt, al zijn er heel wat gelijkenissen.

  De verzekeringspolis die in jouw geval geldt is dus de beste bron om je te informeren.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Ik ben gescheiden. Wie krijgt het geld van de levensverzekering na mijn overlijden?

  Dat verschilt naargelang de situatie.
   
  Heb jij je ex-partner nog vóór het huwelijk onder zijn of haar naam aangeduid als begunstigde? Dan zal hij/zij  zonder wijziging van de begunstigingsclausule zijn/haar recht op het verzekerde bedrag hoe dan ook behouden.
   
  Wanneer je jouw ex-echtgenoot ten tijde van het huwelijk onder zijn of haar naam hebt aangeduid als begunstigde moet je kijken naar de datum van echtscheiding.
   

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Ik heb een te hoge BMI. Heeft dat gevolgen op verzekeringsvlak?

  Verzekeraars stemmen hun premies af op het risico. Bij individuele verzekeringen kan het bijgevolg zijn dat een erg hoge BMI maakt dat de premie hoger ligt.

  De premie voor bijvoorbeeld je brandverzekering zal uiteraard niet veranderen, maar voor verzekeringen waarbij jouw gezondheid een rol speelt, kan dat wel het geval zijn. Denk maar aan een individuele hospitalisatieverzekering of een levensverzekering waarin een overlijdensdekking zit (bijvoorbeeld de schuldsaldoverzekering).

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Onze zoon gaat een half jaar in Nederland studeren; hoe zit dat met het ziekenfonds en de verzekeringen? Welke verzekeringen heeft hij nodig?

  Wie voor langere tijd naar het buitenland gaat, moet dat aan zijn ziekenfonds melden. Voor studenten dienen bepaalde formulieren ingevuld zodat de ziekteverzekering in orde blijft gedurende die periode.

  De Belgische universiteiten beschikken meestal over een collectieve ongevallenverzekering voor hun studenten op hun campussen. Deze verzekering loopt door tijdens het verblijf op een buitenlandse campus. Check de precieze inhoud van deze dekking even bij jullie universiteit of hogeschool.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Vallen ongevallen met jongeren die aan de activiteiten van een jeugdbeweging deelnemen, automatisch onder de aansprakelijkheid van de organisatoren? Is je kind goed verzekerd?

  Als je kind een ongeval heeft gehad tijdens een activiteit van de jeugdbeweging, zal je de schade moeten bewijzen, alsook de fout die (iemand van) de jeugdbeweging gemaakt heeft, en het verband tussen die fout en de schade. Alleen dan kan je de jeugdbeweging aansprakelijk stellen.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Moet ik mijn levens- of hospitalisatieverzekeraar inlichten als ik besmet geraakt ben met HIV ? Welke gevolgen kan mijn besmetting hebben qua verzekeringen?

  Als je een nieuwe levensverzekering of hospitalisatieverzekering wil aangaan, krijg je doorgaans een medische vragenlijst. Daarop moet je het melden als je HIV hebt. Zo kan de verzekeraar je gezondheidstoestand juist inschatten. Maar als je levensverzekering of hospitalisatieverzekering al loopt, is het niet nodig om je verzekeraar in te lichten.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Komt mijn hospitalisatieverzekering tussen ongeacht het ziekenhuis?

  Doorgaans wel, al zijn er vaak beperkingen voor enkele dure – voornamelijk Brusselse - ziekenhuizen.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Ik krijg een hospitalisatieverzekering via mijn werkgever terwijl ik al een individuele hospitalisatieverzekering heb bij een ziekenfonds. Wat moet ik doen?

  Beslis met welke verzekering je wilt verdergaan. Die beslissing hangt af van je persoonlijke voorkeur.

  De verzekering van het ziekenfonds is meestal wat goedkoper. De premie stijgt in de meeste gevallen tijdens de duur van je verzekering (tot ongeveer 500% op 80-jarige leeftijd).

  Daar staat tegenover dat de dekking vaak minder uitgebreid is. Hou er bovendien rekening mee dat het ziekenfonds deze verzekering op elk moment kan wijzigen en zelfs stopzetten.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Komt de verzekeraar nog wel tussen wanneer ik een ongeval veroorzaak door een aandoening die ik heb?

  Sommige aandoeningen, zoals bijvoorbeeld suikerziekte, hartkwalen  of epilepsie kunnen problemen opleveren bij het rijden. Laat je dokter daarom nagaan of je nog wel kan rijden en breng ook je autoverzekeraar op de hoogte van de diagnose. Doe je dat niet, dan kan de verzekeraar bij een ongeval minstens een deel van de uitbetaalde vergoedingen van jou terugvorderen.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Ik verander van werk. Hoe zit het nu met de hospitalisatieverzekering via mijn werkgever?

  Mijn huidige werkgever voorziet in het verloningspakket een hospitalisatieverzekering. Hoe kan ik verzekerd blijven als ik van werk verander?

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Binnenkort bevalt mijn vrouw van ons eerste kindje. Zowel mijn vrouw als ik hebben een individuele hospitalisatieverzekering. Is ons kindje vanaf de geboorte gedekt? En door wiens verzekering?

  In een hospitalisatiepolis worden gezinsleden aangeduid als “bijverzekerden”. Om je kind dus in één van jullie hospitalisatieverzekeringen te laten opnemen, volstaat het de geboorte te melden aan de verzekeraar. Dat kan met behulp van onderstaand formulier dat je kan vinden in de informatiemap die je van Kind & Gezin naar aanleiding van de geboorte krijgt.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Als zaakvoerder van een KMO merk ik dat sommige van mijn personeelsleden het financieel moeilijk hebben wanneer ze langere tijd arbeidsongeschikt zijn. Kan ik iets voor hen doen?

  Ja, een verzekering gewaarborgd inkomen kan soelaas brengen. Dit is een verzekering die je kan opnemen in het salarispakket van je werknemers. Zo beschermt je iedereen die langer dan een maand arbeidsongeschikt is. Het is een aantrekkelijk extralegaal voordeel dat je je werknemers kan aanbieden. Bovendien zijn de premies die je betaalt fiscaal aftrekbaar als beroepskosten.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Ik ben net op pensioen en heb de hospitalisatieverzekering via mijn werkgever op individuele basis verder gezet. Kan de verzekeraar de voorwaarden of de premie nu nog veranderen of het contract opzeggen?

  Van zodra jouw hospitalisatieverzekering individueel geworden is, geniet je van een levenslange dekking en kan de verzekeraar de premies of voorwaarden niet zomaar wijzigen. Alleen indexeringen zijn nog mogelijk, of - in bijzondere situaties, met name als de verzekeraar in financiële moeilijkheden verkeert - premieaanpassingen mits toelating van de overheid.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Ik ben particulier en ga binnenkort een woning bouwen. Ik wens voor mijn familieleden, die mij kosteloos komen helpen, een verzekering af te sluiten tegen gebeurlijke ongevallen op de bouwwerf. Is een dergelijke verzekering mogelijk?

  Sommige verzekeraars bieden een oplossing voor dergelijke situatie.
   
  Dit houdt in dat de helpers gedekt worden door een Persoonlijke Ongevallenverzekering die een bepaalde verzekeringssom voorziet voor de vergoeding van lichamelijke schade tengevolge van ongevallen gebeurd bij helpen aan de bouwwerken. Daarnaast wordt over het algemeen ook een kapitaal voorzien ingeval van blijvende invaliditeit of overlijden.
   
  De verzekeraars die bereid zijn dergelijke dekking af te leveren doen dit over het algemeen enkel voor hun klanten.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Komt de verzekering tussen wanneer ik mijn ogen laat laseren? En mag dat in een buitenlandse kliniek?

  Het laseren van de ogen is normaal een ambulante verzorging waarvoor een hospitalisatieverzekering niet tussenkomst.

  Soms kan een polis ambulante zorgen (weliswaar weinig verspreid in vergelijking tot de hospitalisatieverzekering) tussenkomen, maar enkel wanneer het laseren als “medisch noodzakelijk” wordt beschouwd.

  Wat betreft de ogen is het onder meer de dioptrie en de eventuele verschillen tussen beide ogen die hierbij bepalend kunnen zijn. Wanneer het probleem met een bril of lenzen kan worden verholpen is er meestal geen dekking.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Ik ben chronisch ziek of gehandicapt en zou graag een hospitalisatieverzekering afsluiten. Betaal ik een hogere premie of kan ik worden geweigerd?

  Sinds 1 juli 2007 heeft elke chronisch zieke en gehandicapte, jonger dan 65 jaar, krachtens de wet het recht om een normale hospitalisatieverzekering te sluiten.

  De verzekeraar is niet verplicht de specifieke medische uitgaven voor de chronische ziekte of de handicap zelf te vergoeden. Als hij hiervoor opteert, mag hij ook geen hogere premie vragen omwille van die chronische ziekte of handicap.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Kan ik zelf kiezen wie het geld van mijn levensverzekering krijgt bij mijn overlijden?

  Wanneer je een levensverzekering afsluit, moet je onder meer bepalen wie het bedrag van je levensverzekering ontvangt indien je overlijdt. Anders maakt het gewoon deel uit van je nalatenschap.
   
  Je kiest zelf wie je aanduidt als begunstigde. Zo kan je een familielid aanduiden, maar ook een goede vriend of vriendin, een kennis of zelfs een bepaalde organisatie of een goed doel. Let wel, als je de verzekeringspremies van de belastingen wil aftrekken, zijn de personen die je kan aanduiden als begunstigde wel beperkt.
   

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Ik ga op pensioen en wil de hospitalisatieverzekering die ik via mijn werk had individueel verder zetten. Kan het dat de premie hoger is en de dekking minder uitgebreid?

  Wanneer je op pensioen gaat, of bijvoorbeeld van werk verandert, kan je de hospitalisatieverzekering van het werk op individuele basis verder zetten, op voorwaarde dat je de laatste twee jaar onafgebroken aangesloten was bij een hospitalisatieverzekering. Dat hoeft niet per se de hospitalisatieverzekering van de werkgever te zijn waarbij je vertrekt. Ook een hospitalisatieverzekering die eerder bij een andere werkgever of individueel bij een private verzekeraar had, telt mee.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Mijn vader is omgekomen in een ongeval. Welke documenten moet ik overhandigen aan zijn levensverzekeraar?

  Tegenover de levensverzekeraar moet je drie dingen bewijzen: het overlijden zelf, eventueel de oorzaak van het overlijden en wie het kapitaal van de overlijdensdekking toekomt.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Tot welke leeftijd mag mijn kind medeverzekerd blijven in mijn hospitalisatiepolis?

  Er is geen uitdrukkelijke leeftijd voorzien waarop een kind zelf een hospitalisatieverzekering moet sluiten. Wanneer een kind gedekt is via de polis van een ouder, blijft hij dat zolang hij fiscaal ten laste blijft van de ouders.

  Wanneer het kind gaat werken krijgt het recht op een individuele voortzetting van de polis bij dezelfde verzekeraar, zonder medische acceptatie.  De procedure voor deze individuele voortzetting is verschillend naargelang het al dan niet een beroepsgebonden verzekering betreft.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Hoe voorkom ik brand of ongevallen in de keuken?

  Voorkom het risico op brand in de keuken

  De meeste keukenbranden zijn te wijten aan zelfontbranding van oververhit vet of oververhitte olie, als gevolg van onoplettendheid: men laat een klontje boter in een pan smelten, er wordt aangebeld, men vergeet even dat er iets op het fornuis stond, en wanneer men weer in de keuken komt, staat de pan in brand… Naast dat jammer genoeg klassieke geval zijn er nog punten waarop u zou moeten letten om keukenbrand te vermijden:

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Wat waarborgt de betrouwbaarheid van een verzekeringsonderneming?

  Via beleggingen, voorrechten, een verplichte solvabiliteitsmarge en toezicht door de overheid organiseert de wet een arsenaal aan waarborgen ten voordele van het publiek.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Moet ik als persoon met een handicap een verzekering aangaan voor mijn elektrische rolstoel ?

  Ja, want voor de wet is een elektrische rolstoel een motorvoertuig.

  Dat betekent dat je je als gebruiker van een elektrische rolstoel moet verzekeren voor burgerrechtelijke aansprakelijkheid,  dus voor de schade die je ermee kan aanrichten aan anderen op de openbare weg. Dit geldt ook voor zogenaamde elektrische scooters waarmee personen met een handicap zich voortbewegen.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Dekt de hospitalisatieverzekering plastische chirurgie?

  Als het om een zuiver esthetische ingreep of behandeling gaat, komt de hospitalisatieverzekering niet tussen. Wanneer het daarentegen gaat om een reconstructieve ingreep, bijvoorbeeld na een ongeval of borstkanker, komen de meeste hospitalisatieverzekeringen wel tussen, althans volgens de voorwaarden – plafonds, vergoedingspercentages enzovoort – die het contract bepaalt.

  Volledige FAQ tonenMeer info

Timeline Visual: 
Sparen & pensioenshow

 • Ik ben voor de eerste keer grootvader geworden. Kan ik voor mijn kleinkind sparen via een verzekering?

  Ja, dat kan onder meer via een spaarverzekering. Omdat u spaart op lange termijn, is dit een ideale formule. De meeste verzekeraars bieden producten op maat, soms ook “juniorpolissen” genaamd.

  De spaarverzekering laat toe dat u zelf kiest hoeveel u spaart en wanneer u spaart. U hoeft dat dus niet noodzakelijk op voorhand vast te leggen. Als u eens een jaartje wil overslaan bijvoorbeeld, kan dat perfect. Meestal is er wel een minimumbedrag per storting, van bijvoorbeeld 25 euro.

  U kan kiezen hoeveel risico u wil nemen:

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Sinds vorig jaar is mijn woning afbetaald waardoor mijn fiscale woonbonus wegvalt. Kan ik via een levensverzekering in de toekomst vermijden meer belastingen te betalen en mijn pensioen voorbereiden?

  Ja, dat kan inderdaad. Via het stelsel van het langetermijnsparen kan je genieten van een fiscaal voordeel tot wel 2.260 euro (voor inkomensjaar 2017). Zo kan je het wegvallen van het fiscale voordeel dat je vroeger genoot omwille van de afbetaling van jouw woning, grotendeels compenseren. Voor wie niet (meer) van een fiscale woonbonus kan genieten, is dit dus een interessant product.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Persartikelen maken gewag van een verlaging van het gegarandeerde rendement van de groepsverzekering. Hoe zit dat nu?

  Wie een groepsverzekering heeft, spaart via het werk voor een aanvullend pensioen. Meestal gebeurt dit met een vaste bijdrage, bijvoorbeeld per maand. Dit geld levert dan tot aan het pensioen een jaarlijks rendement op. Wettelijk gezien moet de werkgever ervoor zorgen dat de eigen bijdragen van de werknemers 3,75% rendement per jaar opleveren, voor de werkgeversbijdragen is dat minimumrendement vastgelegd op 3,25%.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Moet ik mijn schuldsaldoverzekering afsluiten bij de bank waarbij ik mijn woonkrediet aanga?

  Neen. Een bank kan eisen dat je een schuldsaldoverzekering neemt, maar zij kan je niet verplichten dat je die bij haar neemt. Het is een financiële instelling zelfs wettelijk verboden om jou dat te verplichten. Wat wel kan, is dat de bank een renteverlaging op je woonkrediet toestaat indien je bij haar de schuldsaldoverzekering afsluit.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Ik wil ervoor zorgen dat mijn erfgenamen de successierechten vlot kunnen betalen mocht ik plots overlijden. Kan een verzekering mij hierbij helpen?

  Ja, dat kan met een successieverzekering. Die betaalt de successierechten mocht u overlijden. Zo vermijdt u dat uw erfgenamen problemen ondervinden om de successierechten te betalen en daardoor overhaast een deel van uw erfenis moeten verkopen.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Ik ga halftijds werken. Kan ik nog volop genieten van het fiscale voordeel voor langetermijnsparen als mijn loon terugvalt? En zo ja, welke opties heb ik dan?

  Als je geen hypothecaire lening (meer) afbetaalt, is langetermijnsparen fiscaal interessant omdat een deel van de stortingen recht geeft op een belastingvoordeel via de personenbelasting. Het bedrag dat in aanmerking komt voor dit fiscaal voordeel is geplafonneerd. Hoeveel je verdient, kan inderdaad een invloed hebben op dat plafond.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Wanneer ik overlijd, wil ik een deel van mijn vermogen aan een goed doel geven. Ik heb gehoord dat zoiets kan met een verzekering? Hoe gaat dat precies?

  Wanneer je een levensverzekering afsluit, kies je zelf in het contract wie daarvan de uitkering krijgt als jij komt te overlijden. Degene die de som ontvangt kan een persoon zijn, maar ook een instelling of een goed doel.

  Controle en rendement

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Ik ben gescheiden. Wie krijgt het geld van de levensverzekering na mijn overlijden?

  Dat verschilt naargelang de situatie.
   
  Heb jij je ex-partner nog vóór het huwelijk onder zijn of haar naam aangeduid als begunstigde? Dan zal hij/zij  zonder wijziging van de begunstigingsclausule zijn/haar recht op het verzekerde bedrag hoe dan ook behouden.
   
  Wanneer je jouw ex-echtgenoot ten tijde van het huwelijk onder zijn of haar naam hebt aangeduid als begunstigde moet je kijken naar de datum van echtscheiding.
   

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Om een grondige verbouwing te betalen, ga ik een bijkomend hypothecair krediet aan. Wat met de schuldsaldoverzekering?

  Een schuldsaldoverzekering is niet wettelijk verplicht maar de bank die u het geld leent kan dit als voorwaarde stellen om u de lening toe te kennen. Behalve de bank heeft u er wellicht zelf ook alle belang bij om een schuldsaldoverzekering aan te gaan wanneer u een belangrijk bedrag leent. Een schuldsaldoverzekering zorgt er immers voor dat uw erfgenamen de lening niet moeten aflossen als u zou overlijden voor ze afbetaald is.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Welke gevolgen heeft de gelijkheid tussen mannen en vrouwen voor mijn levensverzekering?

  Ten gevolge van een beslissing van het Hof van Justitie van de Europese Unie mogen verzekeringsondernemingen vanaf 21 december 2012 bij de berekening van premies niet langer een onderscheid maken tussen mannen en vrouwen. In België heeft deze beslissing alleen gevolgen voor de levensverzekeringen. Immers, sinds 2007 mochten verzekeraars alleen voor levensverzekeringen nog een uitzondering maken op de richtlijn betreffende het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de toegang tot en het aanbod van goederen en diensten.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Ik heb een te hoge BMI. Heeft dat gevolgen op verzekeringsvlak?

  Verzekeraars stemmen hun premies af op het risico. Bij individuele verzekeringen kan het bijgevolg zijn dat een erg hoge BMI maakt dat de premie hoger ligt.

  De premie voor bijvoorbeeld je brandverzekering zal uiteraard niet veranderen, maar voor verzekeringen waarbij jouw gezondheid een rol speelt, kan dat wel het geval zijn. Denk maar aan een individuele hospitalisatieverzekering of een levensverzekering waarin een overlijdensdekking zit (bijvoorbeeld de schuldsaldoverzekering).

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Als ik een levensverzekering sluit om te sparen voor mijn minderjarig kleinkind, wat zijn dan de rechten van de ouders?

  Jij bepaalt als verzekeringsnemer de voorwaarden van het contract en de wetgever zorgt ervoor dat de belangen van de minderjarige beschermd blijven. De ouders van het minderjarig kind hebben geen toegang tot de gestorte tegoeden.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Waar vind ik meer info over het aanvullend pensioen of de groepsverzekering?

  75% van de werknemers en 60% van de zelfstandigen bouwen een aanvullend pensioen op. Dit helpt om na pensionering de levensstandaard op peil te houden. Aanvullende pensioenen vormen echter een complexe materie. Wil je er meer wegwijs in raken? Dan bevelen we volgende bronnen aan:

  Voor algemene informatie:

  • Wikifin, de informatiesite van de FSMA, de autoriteit voor financiële diensten.

  Ga naar Wikifin

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Hoe lang moet ik de documenten van mijn verzekeringen bijhouden?

  Zolang de verzekering geldt of zolang er een vergoedingsprocedure aan de gang is, kan je best de verzekeringsdocumenten zoals de contractvoorwaarden – inclusief de bijzondere voorwaarden – bijhouden.

  Hou er bovendien rekening mee dat je een claim nog na het verstrijken van een verzekeringscontract kan indienen voor schade die tijdens de looptijd van het contract is voorgevallen.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Ik ben een fanatiek bungeejumper. Moet ik mijn verzekeraar verwittigen voor ik de sprong waag?

  Absoluut.

  Op het moment van het sluiten van het contract ben je wettelijk verplicht alle relevante informatie vóór het afsluiten van een levensverzekering aan jouw verzekeraar mee te delen. Als je twijfelt of bepaalde informatie relevant is voor uw levensverzekering, kan je best altijd je verzekeraar of tussenpersoon op de hoogte brengen.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Keert de levensverzekering uit bij zelfdoding van de verzekerde?

  Ja, een levensverzekering dekt zelfdoding, tenzij dit gebeurt binnen het eerste jaar na de inwerkingtreding van het verzekeringscontract.

  De wet stelt dat de levensverzekering dekking biedt in geval van zelfdoding van de verzekerde, tenzij dit minder dan één jaar na de inwerkingtreding van het contract gebeurt.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Ik ben 54 en ga binnenkort met brugpensioen. Kan ik het geld van mijn pensioenspaarverzekering nu al opvragen?

  Ja, maar…

  U kunt het geld van uw pensioenspaarverzekering op elk moment opvragen. Dit is echter niet altijd aangeraden. Er kunnen namelijk zware financiële consequenties aan vast hangen als u vroeger opvraagt dan voorzien.

  Bij het opvragen van uw geld uit een pensioenspaarverzekering dient u belastingen te betalen op het uitgekeerde bedrag (behalve op eventuele winstdeelname).

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Via mijn werkgever heb ik een groepsverzekering. Vanaf wanneer kan ik dat aanvullend pensioen opnemen en hoeveel vloeit er naar de fiscus?

  Sinds 2016 wordt je aanvullend pensioen standaard uitbetaald bij de opname van je wettelijk pensioen. In sommige gevallen kan het vroeger, maar nooit vóór je 60e verjaardag. Dat zegt de wet.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Wat gebeurt er met mijn groepsverzekering als ik van werk verander?

  Je verliest het opgebouwde kapitaal van jouw groepsverzekering uiteraard niet, maar je moet wel kiezen tussen verschillende opties. Je vorige werkgever of zijn verzekeraar zal hiervoor met jou contact opnemen.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • In 2012 heeft de regering een vervroegde heffing ingevoerd van 6,5% op stortingen van vóór 1993 in pensioenspaarverzekeringen. Heeft dat invloed gehad op het bedrag dat ik netto uitgekeerd zal krijgen?

  De vervroegde heffing op het pensioensparen was alleen van toepassing voor spaartegoeden die werden opgebouwd met stortingen van vóór 1993. Ze zal geen impact hebben op het uiteindelijke kapitaal van de verzekerde omdat de totale taks die de spaarders in het nieuwe systeem betalen lager zal liggen. De lagere taks compenseert aldus het rendementsverlies dat ontstaat door een deel van de taks vroeger te betalen.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Ik heb op financieel vlak een tegenslag en wil liever even niet meer bijstorten in mijn pensioenspaarverzekering. Kan dat?

  Als je – tijdelijk of permanent - niet meer wil of kan bijstorten in je pensioenspaarverzekering, neem dan best contact op met jouw verzekeraar of tussenpersoon. Samen kan je dan op zoek naar de beste oplossing.

  Als je de premiebetaling van jouw pensioenspaarverzekering onderbreekt, kan dat  verschillende gevolgen hebben naargelang het type pensioenspaarverzekering.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Ik doe aan pensioensparen via een bank in een fonds; kan ik mijn spaargeld overhevelen naar een pensioenspaarverzekering?

  Het is niet aan te raden om de centen die je hebt gespaard op een pensioenspaarrekening bij een bank over te hevelen naar een spaarverzekering bij een verzekeraar.  Dit wordt immers fiscaal beschouwd als een “afkoop” (opname van geld) en dus afgestraft met een belasting aan 33%.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Moet ik mijn levens- of hospitalisatieverzekeraar inlichten als ik besmet geraakt ben met HIV ? Welke gevolgen kan mijn besmetting hebben qua verzekeringen?

  Als je een nieuwe levensverzekering of hospitalisatieverzekering wil aangaan, krijg je doorgaans een medische vragenlijst. Daarop moet je het melden als je HIV hebt. Zo kan de verzekeraar je gezondheidstoestand juist inschatten. Maar als je levensverzekering of hospitalisatieverzekering al loopt, is het niet nodig om je verzekeraar in te lichten.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Kan ik mijn groepsverzekering aanspreken om mijn huis te verbouwen, ook al ben ik nog niet met pensioen?

  Ja, dat kan. Een groepsverzekering is er niet alleen als appeltje voor de dorst. U kan ze ook aanwenden om een onroerend goed te kopen, te bouwen of te verbouwen. Wilt u een nieuwe veranda of badkamer, uw tuin heraanleggen of een gloednieuw huis bouwen of er één kopen? Dan kan het een goed idee zijn om hiervoor uw groepsverzekering te gebruiken.

  Er zijn drie manieren om dat te doen: via een voorschot, een lening met een wedersamenstelling of een inpandgeving.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • De regering besliste om het fiscaal plafond voor het pensioensparen op te trekken. Moet ik dan meer dan voorheen storten in mijn pensioenspaarverzekering?

  In het zomerakkoord 2017 besliste de regering om vanaf inkomstenjaar 2018 het fiscaal plafond van het pensioensparen van 960 euro naar 1.230 euro te verhogen, maar ook om de aftrekbaarheid van 30% naar 25% te verlagen voor wie meer dan 960 euro per jaar stort. 

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • De loonnorm die de sociale partners recent hebben vastgelegd voor de jaren 2017-2018, bedraagt 1,1%. Kan ik als werkgever nog een groepsverzekering afsluiten of mijn bijdrage aan de groepsverzekering verhogen?

  De loonnorm beperkt de maximale loonsopslag bovenop de indexaanpassing en de baremieke loonsverhogingen voor 2017 en 2018 tot 1,1%. Dit werd via een interprofessioneel akkoord tussen de sociale partners overeengekomen. Ondanks deze loonnorm kan u extra inzetten op de groepsverzekering van uw werknemers.

  Via een groepsverzekering kan uw personeel een aanvullend pensioen opbouwen. Uw werknemers kunnen daarvoor zelf een bijdrage storten, maar ook u kan als werkgever daar bovenop een bijdrage storten voor hun groepsverzekering als extralegaal voordeel.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Ik ben al jaren arbeidsongeschikt. Nu nader ik mijn pensioenleeftijd. Wat gebeurt er met het aanvullend pensioen dat ik daarvoor heb opgebouwd via mijn werkgever?

  Net zoals iemand die werkt, zal je groepsverzekeraar het aanvullend pensioen automatisch uitbetalen bij de ingang van je wettelijk pensioen. Wanneer het reglement het uitdrukkelijk voorziet, kan je de uitbetaling ook al eerder opvragen, maar nooit vóór het moment dat je je wettelijk pensioen vervroegd kan opnemen. Op mypension.be vind je deze datum terug.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Na acht maanden bij mijn werkgever wil ik andere horizonten opzoeken. Wat gebeurt er met mijn groepsverzekering?

  Wie van werk verandert, behoudt in principe het bedrag dat gespaard werd in de groepsverzekering. In bepaalde situaties is wel een minimum periode van aansluiting vereist.

  In 2004 werd de wetgeving rond de aanvullende pensioenen aangepast. Deze wet bepaalt onder meer wat er met je aanvullend pensioen gebeurt als je van werk verandert. Er is een onderscheid tussen werknemersbijdragen, die van je nettoloon worden ingehouden, en werkgeversbijdragen, die je werkgever voor jou in je groepsverzekering stort als extralegaal voordeel.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Wat betekent de gelijkschakeling tussen arbeiders en bedienden voor mijn groepsverzekering?

  In het verleden waren de pensioenplannen voor arbeiders – als er al plannen waren – eerder beperkt. Omdat we naar een gelijkschakeling van het arbeidersstatuut en het bediendenstatuut moeten evolueren, zal ook het aanvullend pensioen op termijn geen onderscheid tussen beide meer mogen maken.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Is mijn pensioenspaarverzekering beschermd door de overheid?

  Een verzekeraar voorziet een heel aantal buffers die garanderen dat hij zijn engagementen kan nakomen en houdt er een erg voorzichtige beleggingspolitiek op na. Als het toch zou misgaan, is je pensioenspaarverzekering – voor zover het over een verzekering met een gewaarborgd rendement gaat - door de overheid beschermd tot 100.000 euro.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Kan ik zelf kiezen wie het geld van mijn levensverzekering krijgt bij mijn overlijden?

  Wanneer je een levensverzekering afsluit, moet je onder meer bepalen wie het bedrag van je levensverzekering ontvangt indien je overlijdt. Anders maakt het gewoon deel uit van je nalatenschap.
   
  Je kiest zelf wie je aanduidt als begunstigde. Zo kan je een familielid aanduiden, maar ook een goede vriend of vriendin, een kennis of zelfs een bepaalde organisatie of een goed doel. Let wel, als je de verzekeringspremies van de belastingen wil aftrekken, zijn de personen die je kan aanduiden als begunstigde wel beperkt.
   

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Kan ik een persoonlijke overeenkomst die gelijkloopt met de groepsverzekering behouden als ik van werk verander?

  Gaat het in uw geval om een “P” contract, dat jou toelaat persoonlijke voordelen op te bouwen buiten het collectief contract om en zonder de werkgever erbij te betrekken? Dan ontsnapt dit contract aan wat bij de verzekeraars gekend staat als de reductie die wordt doorgevoerd op het collectieve deel van de voordelen opgebouwd bij de betrokken verzekeraar.

  Het staat je vrij om na jouw vertrek de premies te blijven betalen.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Wat waarborgt de betrouwbaarheid van een verzekeringsonderneming?

  Via beleggingen, voorrechten, een verplichte solvabiliteitsmarge en toezicht door de overheid organiseert de wet een arsenaal aan waarborgen ten voordele van het publiek.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Kan een verzekering mij als zelfstandige de waarborg bieden dat ik er financieel niet op achteruit ga na mijn pensionering?

  Als zelfstandige geniet je in België het laagste wettelijke rustpensioen. Gemiddeld krijgt een gepensioneerde met een zuivere loopbaan als zelfstandige vandaag slechts 587 € per maand (bron: Federale Pensioendienst).

  Volledige FAQ tonenMeer info

Timeline Visual: 
Werk & ondernemingshow

 • Wij gaan verhuizen met de hulp van familie en vrienden. Welke verzekering hebben wij of zij nodig?

  Voor het risico op ongevallen

  Eerste mogelijkheid: je kan bij je gebruikelijke contactpersoon voor verzekeringen aankloppen met de vraag naar een polis verhuizing. Als een verzekeraar zo’n polis moet opmaken en hiervoor een premie berekenen, zal hij waarschijnlijk vragen naar de identiteit, leeftijd en beroep van de personen die verzekerd moeten worden. Hij zal samen met jou ook het te verzekeren kapitaal bepalen.
   

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Kan ik voor mijn onderneming ook een rechtsbijstandverzekering nemen? En waarin verschilt die dan met die voor een particulier?

  Als ondernemer weet je dat je vroeg of laat in een juridisch conflict verwikkeld raakt, bijvoorbeeld met een klant of leverancier. Er bestaan dan ook speciale rechtsbijstandverzekeringen voor bedrijven waarbij de verzekeraar zo veel mogelijk rekening houdt met de bedrijfsactiviteiten.

  Iedere zelfstandige of onderneming kan een rechtsbijstandverzekering aangaan. Deze verzekering begeleidt de ondernemer in eventuele geschillen.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Moet ik een rijgeschiktheidsattest hebben om te kunnen carpoolen met mijn collega’s?

  Neen. Eind 2008 heeft een Koninklijk Besluit duidelijkheid geschapen in dit verband. Vóór deze wijziging was er onduidelijkheid of zo’n attest verplicht was van zodra iemand collega’s vervoerde met een bedrijfswagen. Hoewel deze verplichting slechts gold in bepaalde gevallen, zorgde dit voor heel wat verwarring.

  Een rijgeschiktheidsattest wordt afgeleverd door een erkend geneesheer. Het bevestigt dat iemand medisch geschikt is om een voertuig te besturen.

  Tegenwoordig is een rijgeschiktheidsattest niet meer nodig voor wie aan carpooling doet.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Is een brandverzekering verplicht als ik gastenkamers verhuur en ik met mijn BA-verzekering in orde ben?

  Op de website van de FSMA (http://www.fsma.be/nl/Article/wetteksten/verp.aspx)  vind je een lijst van de verplichte verzekeringen.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Als zaakvoerder van een bouwbedrijf gebruik ik geregeld machines. Hoe kan ik zeker zijn dat ze voldoen aan alle voorwaarden, zodat de verzekeringen van het bedrijf wel volop dekking bieden?

  Elke machine die voor de markt van de Europese Gemeenschap wordt gemaakt of ingevoerd, moet een CE-label dragen. Dit label garandeert dat de machine voldoet aan alle Europese normen inzake veiligheid. Dat geldt ook voor bouwmachines.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Waar vind ik meer info over het aanvullend pensioen of de groepsverzekering?

  75% van de werknemers en 60% van de zelfstandigen bouwen een aanvullend pensioen op. Dit helpt om na pensionering de levensstandaard op peil te houden. Aanvullende pensioenen vormen echter een complexe materie. Wil je er meer wegwijs in raken? Dan bevelen we volgende bronnen aan:

  Voor algemene informatie:

  • Wikifin, de informatiesite van de FSMA, de autoriteit voor financiële diensten.

  Ga naar Wikifin

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Ik huur een handelsruimte en wil een aantal verbouwingen uitvoeren. Verandert dat iets aan de brandverzekering?

  Je moet een onderscheid maken tussen belangrijke verbouwingswerken die een invloed hebben op de infrastructuur van het gebouw waarin je jouw handelszaak huurt enerzijds en verbeteringswerken aan het interieur anderzijds.  Deze werken kunnen al dan niet een invloed hebben op je brandverzekering, op de dekking van jouw huurderaansprakelijkheid (gebouw) en/of op de dekking van jouw inboedel.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Ik krijg binnenkort een leasingwagen van mijn werk. Hoe zit het dan met de verzekering? En hoe ben ik zeker dat ik voldoende verzekerd ben?

  Wanneer je een leasingwagen krijgt, is die gewoonlijk voorzien van een wettelijk verplichte burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering (BA) en van een dekking van de materiële schade. Wat de andere dekkingen betreft, kijk je best eens na wat wel en niet verzekerd is, zodat je weet waar je aan toe bent.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Wat gebeurt er met mijn groepsverzekering als ik van werk verander?

  Je verliest het opgebouwde kapitaal van jouw groepsverzekering uiteraard niet, maar je moet wel kiezen tussen verschillende opties. Je vorige werkgever of zijn verzekeraar zal hiervoor met jou contact opnemen.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Van de brandweer moest ik een brandtrap plaatsen aan de gevel van mijn bedrijf. Dat heb ik gedaan, maar de trap is nog niet gekeurd door de brandweer. Zijn we verzekerd bij een brandoefening?

  Ja. Enerzijds dekt de arbeidsongevallenverzekering de werknemers, ongeacht wat de kwaliteit is van het materiaal waarmee gewerkt wordt en ongeacht of er voldaan is aan de geldende technische reglementering.

  Anderzijds komt het niet vaak voor dat de brandweerdiensten de brandtrap effectief komen keuren. Dergelijke installaties zijn immers gekeurd op het niveau van de fabrikant. Ze moeten daarenboven geplaatst worden volgens de regels van de kunst, wat dan weer wijst op de aansprakelijkheid van de installateur van de brandtrap.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Ik ben uitbater van een danscafé. In welke mate ben ik aansprakelijk als één van mijn klanten dronken in zijn wagen stapt en een ongeval heeft?

  Er werden in het verleden al uitbaters veroordeeld in dergelijke gevallen. De rechter bekijkt zoiets echt geval per geval. Het beste wat je kunt doen, is maximaal inzetten op preventie.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Vallen ongevallen met jongeren die aan de activiteiten van een jeugdbeweging deelnemen, automatisch onder de aansprakelijkheid van de organisatoren? Is je kind goed verzekerd?

  Als je kind een ongeval heeft gehad tijdens een activiteit van de jeugdbeweging, zal je de schade moeten bewijzen, alsook de fout die (iemand van) de jeugdbeweging gemaakt heeft, en het verband tussen die fout en de schade. Alleen dan kan je de jeugdbeweging aansprakelijk stellen.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Ik wil een publieke ondergrondse parking openen. Zal mijn brandverzekeraar mij zonder extra voorwaarden toelaten om voertuigen met LPG te laten parkeren?

  Het is niet gebruikelijk dat brandverzekeraars extra voorwaarden opleggen bovenop de wettelijke verplichtingen om LPG-voertuigen toegang te verlenen in een ondergrondse parking. De wet verplicht immers preventiemaatregelen voor gesloten parkeergebouwen die LPG toelaten.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Ik woon afwisselend één week in mijn eigen huis en één week bij mijn vriend. Wat als ik een ongeval heb op de weg van het werk naar mijn vriend? Is dat een probleem voor de arbeidsongevallenverzekering?

  De arbeidsongevallenwet omschrijft de arbeidsweg als het normale traject tussen de verblijfplaats en de arbeidsplaats en omgekeerd. Als vertrek- en eindpunt geldt het overschrijden van de dorpel van de hoofd- of tweede verblijfplaats. De notie “verblijfplaats” is hierbij belangrijk. Het is de plaats waar de werknemer feitelijk woont, ook al is dat tijdelijk.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Mijn werkgever wil dat ik mijn privé-wagen voor beroepsdoeleinden gebruik. Levert dat een probleem op voor de verzekering?

  "Mijn werkgever wil dat ik mijn privé-wagen voor beroepsdoeleinden gebruik. Levert dat een probleem op voor de verzekering? Heeft dat gevolgen voor degenen die meerijden, bijv. collega's of anderen?"

  Voor de verzekeraar is het erg belangrijk om te weten welk soort gebruik er van een voertuig gemaakt wordt. Voor gebruik voor beroepsdoeleinden geldt doorgaans een hogere premie, meestal door een hogere bonus-malusgraad toe te passen bij het sluiten van de overeenkomst.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • De loonnorm die de sociale partners recent hebben vastgelegd voor de jaren 2017-2018, bedraagt 1,1%. Kan ik als werkgever nog een groepsverzekering afsluiten of mijn bijdrage aan de groepsverzekering verhogen?

  De loonnorm beperkt de maximale loonsopslag bovenop de indexaanpassing en de baremieke loonsverhogingen voor 2017 en 2018 tot 1,1%. Dit werd via een interprofessioneel akkoord tussen de sociale partners overeengekomen. Ondanks deze loonnorm kan u extra inzetten op de groepsverzekering van uw werknemers.

  Via een groepsverzekering kan uw personeel een aanvullend pensioen opbouwen. Uw werknemers kunnen daarvoor zelf een bijdrage storten, maar ook u kan als werkgever daar bovenop een bijdrage storten voor hun groepsverzekering als extralegaal voordeel.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Ik ga naar het werk met de fiets terwijl mijn werkgever mijn abonnement op het openbaar vervoer betaalt. Ben ik gedekt door de arbeidsongevallenverzekering?

  Ja.
   
  Elke werkgever is wettelijk verplicht een arbeidsongevallenverzekering aan te gaan voor zijn werknemers. De bescherming die de wet biedt aan werknemers die daarin gedekt zijn, is erg verregaand.
   
  Het maakt niet uit welk vervoersmiddel je gebruikt om naar en van het werk te gaan, zelfs als de werkgever een vervoersmiddel wil aanmoedigen door tussen te komen in de prijs.
   

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Ik ben al jaren arbeidsongeschikt. Nu nader ik mijn pensioenleeftijd. Wat gebeurt er met het aanvullend pensioen dat ik daarvoor heb opgebouwd via mijn werkgever?

  Net zoals iemand die werkt, zal je groepsverzekeraar het aanvullend pensioen automatisch uitbetalen bij de ingang van je wettelijk pensioen. Wanneer het reglement het uitdrukkelijk voorziet, kan je de uitbetaling ook al eerder opvragen, maar nooit vóór het moment dat je je wettelijk pensioen vervroegd kan opnemen. Op mypension.be vind je deze datum terug.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Eén dag per week werk ik van thuis uit. Ben ik verzekerd door de arbeidsongevallenverzekering als ik dan een ongelukje heb?

  Omdat een arbeidsongevallenverzekering verplicht is, is een telewerker ook gedekt terwijl hij thuis aan het werk is.
   
  Het spreekt vanzelf dat het ongeval gebeurd moet zijn in het kader van de arbeidsovereenkomst. Als je thuis werkt, is het echter veel moeilijker om een scheiding te maken tussen werktijd en de tijd die je spendeert aan je privéleven. Je verdeelt je tijd immers veel vrijer dan dat je in het bedrijf zelf aan het werk zou zijn.
   
  Om deze onduidelijkheden weg te werken, werd in 2009 de arbeidsongevallenwet aangepast.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Ik ben van de trap gevallen in het station toen ik op weg was van mijn werk naar huis en raakte daarbij gewond. Wat moet ik doen en welke kosten worden vergoed?

  Arbeidswegongeval = vergoeding door de arbeidsongevallenverzekering

   
  Als je een arbeidswegongeval hebt, staat de arbeidsongevallenverzekering in voor de schadevergoeding. Elke werkgever uit de privésector is wettelijk verplicht deze bescherming aan zijn personeel te bieden*.
   
  Volgens de wet, die deze verzekering grotendeels bepaalt, ben je een slachtoffer van een arbeidsongeval als je van of naar je werk ging en je je onderweg kwetste door een plotselinge gebeurtenis.
   

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Na acht maanden bij mijn werkgever wil ik andere horizonten opzoeken. Wat gebeurt er met mijn groepsverzekering?

  Wie van werk verandert, behoudt in principe het bedrag dat gespaard werd in de groepsverzekering. In bepaalde situaties is wel een minimum periode van aansluiting vereist.

  In 2004 werd de wetgeving rond de aanvullende pensioenen aangepast. Deze wet bepaalt onder meer wat er met je aanvullend pensioen gebeurt als je van werk verandert. Er is een onderscheid tussen werknemersbijdragen, die van je nettoloon worden ingehouden, en werkgeversbijdragen, die je werkgever voor jou in je groepsverzekering stort als extralegaal voordeel.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Bij een ruzie met een collega op het werk heb ik een verwonding opgelopen. Is dat dan een arbeidsongeval?

  Of een ruzie tussen collega’s op het werk een arbeidsongeval is, hangt af van de aanleiding van de ruzie. Als die aanleiding verband houdt met de uitvoering van het arbeidscontract, dan is de ruzie inderdaad een arbeidsongeval. Denk maar aan een uit de hand gelopen discussie omtrent opdrachten of professionele opmerkingen van de baas, problemen met de hiërarchie in de groep, werkmateriaal dat de ene collega van de andere wegneemt, enzovoort.
   

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Ik overweeg met twee buren aan carpooling te doen. Als ik daartoe een omweg moet maken, ben ik dan nog beschermd bij een eventueel arbeidswegongeval?

  De regels rond de arbeidsongevallenverzekering zijn wettelijk vastgelegd. Die wetgeving 
  bepaalt dat je als werknemer beschermd bent bij ongevallen op het traject tussen woonplaats en werkplaats.
   

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Ik denk eraan een webwinkel te beginnen. Aan welke verzekeringen moet ik denken?

  Wettelijk ben je als houder van een webwinkel niet verplicht om een verzekering te nemen, tenzij je personeel in dienst neemt. Toch is het aan te raden om hoe dan ook even stil te staan bij jouw aansprakelijkheid als ondernemer.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Kan ik een persoonlijke overeenkomst die gelijkloopt met de groepsverzekering behouden als ik van werk verander?

  Gaat het in uw geval om een “P” contract, dat jou toelaat persoonlijke voordelen op te bouwen buiten het collectief contract om en zonder de werkgever erbij te betrekken? Dan ontsnapt dit contract aan wat bij de verzekeraars gekend staat als de reductie die wordt doorgevoerd op het collectieve deel van de voordelen opgebouwd bij de betrokken verzekeraar.

  Het staat je vrij om na jouw vertrek de premies te blijven betalen.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Ik zou in mijn woning graag een Bed & Breakfast beginnen. Aan welke verzekeringen moet ik denken?

  Woningverzekering = brand en diefstal

  Als eigenaar van de woning heb je allicht een woningverzekering. Hoewel deze niet verplicht is, beschermen de meeste eigenaars hun eigendom tegen allerlei risico’s zoals brand en diefstal met een woningverzekering. Gelukkig maar!

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Ik leid een onderneming voor gezinshulp. Voor hun werk doen mijn werknemers boodschappen met hun privéwagen. Hoe zorg ik ervoor dat mijn werknemers geen persoonlijke risico’s nemen tijdens hun werk?

  Wanneer een werknemer zijn privévoertuig gebruikt om beroepsopdrachten uit te voeren, dan heeft dat gevolgen op het vlak van zijn verzekering. Als je wenst dat je werknemers voldoende beschermd zijn, is een correcte verzekering onontbeerlijk.
   

  De BA-autoverzekering

   
  Doen deze verplaatsingen zich vaak voor? Dan moet de BA-autoverzekeraar van jouw werknemer weten dat de auto die hij verzekert (ook) voor professioneel gebruik dient.
   
  Hou rekening met het volgende:
   

  Volledige FAQ tonenMeer info

Timeline Visual: 
Vakantieshow

 • Ik ga een week op vakantie en heb een reisverzekering afgesloten voor die week. Wat als ik langer wegblijf?

  Als je een reisbijstandsverzekering, reisannulatieverzekering en/of bagageverzekering voor één vakantieperiode aangaat, bepaal je zelf wanneer die begint of eindigt. Als je eraan denkt om misschien wat langer te blijven, dan voorzie je best een langere dekking, nog voor je vertrekt. Als je door overmacht niet anders kan dan wat langer blijven, dan bestaat de mogelijkheid dat de dekking gewoon doorloopt: vraag het even na.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Een kennis uit Oekraïne komt binnenkort enkele dagen op bezoek. Om dat te mogen doen, moet hij een reisbijstandsverzekering hebben. Ik heb de reis geboekt voor hem. Kan ik de verzekering ook voorzien op zijn naam?

  Wie van buiten de Schengenlanden komt en het Schengengebied wil betreden, moet een visum aanvragen. Om zo’n visum te krijgen, moet de reiziger kunnen aantonen dat hij een reisverzekering heeft die eventuele kosten van repatriëring om medische redenen, dringende medische zorgen en hospitalisatie dekt in het Schengengebied tot een bedrag van 30.000 euro.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • De reisbijstand bracht ons terug naar huis, maar wie gaat de medische kosten vergoeden?

  De reisbijstandsverzekeraar betaalt na ziekte of ongeval van de verzekerde de in het buitenland gemaakte medische kosten, na tussenkomst van je ziekenfonds of je ziekteverzekering (hospitalisatieverzekering).  
   

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Wij plannen een reis naar een regio in Turkije waarvoor momenteel een negatief reisadvies geldt. Onze reisbijstandverzekeraar meldt ons geen dekking te zullen bieden. Is dit gebruikelijk?

  Een reisbijstandverzekering geldt, naargelang het contract, wereldwijd of enkel voor Europa en de landen rond de Middellandse zee. In zeer specifieke omstandigheden is dekking (meestal tijdelijk) uitgesloten in sommige landen. Bij voorbeeld wanneer een land of een regio in staat van (burger)oorlog is of wanneer de veiligheid er wordt verstoord door oproer, opstanden of terrorisme. Of wanneer stakingen en andere onverwachte gebeurtenissen de verzekeraar verhinderen de voorziene tussenkomsten te bieden.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Ik ben op zoek naar een verzekering voor onze caravan die ik dit jaar naar Spanje heb getrokken en daar blijft staan.

  Voor een caravan die in het buitenland gestald is kan je best terecht bij een maatschappij uit het land in kwestie.

  Het staat Belgische verzekeraars formeel vrij om verzekeringen aan te bieden voor goederen die in het buitenland (EU) gelegen zijn, maar zij moeten dan ook rekening houden met de vereisten van de plaatselijke wetgeving, zowel inzake belastingen op verzekeringspremies als inzake verplichte aspecten die eigen zijn aan het verzekeringscontract.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Ik ben van plan te overwinteren in het zuiden van Europa en wil onaangename verrassingen vermijden. Moet ik op iets letten voor de auto- en brandverzekering?

  Als je de auto meeneemt naar Zuid-Europa voor enkele maanden hoef je voor de autoverzekering niks speciaal te doen. Ze is geldig in gans Europa en een stukje daarbuiten. De landen waar je burgerlijke aansprakelijkheid is gedekt staan vermeld op de groene kaart. Als je de auto thuis laat, probeer hem dan zo goed en zo veilig mogelijk te stallen. In de garage of op de oprit, als die mogelijkheid bestaat. Wanneer je op een dag definitief in het buitenland gaat wonen, of het grootste deel van het jaar, dan zal je de auto in dat land moeten inschrijven en hem daar verzekeren.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Ik vertrek binnenkort op cruise naar de Middellandse Zee en maak me toch wat zorgen sinds het ongeluk met de Costa Concordia. Op welke schadevergoeding heb ik recht als er iets zou gebeuren op zee?

  Voor ongevallen op zee gelden andere regels dan voor ongevallen op het land. Slachtoffers van een ongeval op zee kunnen zich beroepen op een internationaal verdrag (het Verdrag van Athene van 1974) en een Europese verordening uit 2009 over de aansprakelijkheid van vervoerders van passagiers bij ongevallen. 

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Ik ben van plan om op reis te gaan met vrienden. Een van mijn vrienden spreekt de lokale taal en heeft onze reisroute uitgestippeld. Komt mijn reisverzekering tussen mocht deze vriend onmogelijk mee op reis kunnen vertrekken?

  Ik ben van plan om op reis te gaan met vrienden. Een van mijn vrienden spreekt de lokale taal en heeft onze reisroute uitgestippeld. Zonder hem kunnen we onze rondreis dus onmogelijk maken. Komt mijn reisverzekering tussen mocht deze vriend onmogelijk mee op reis kunnen vertrekken?
   

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Wij vertrekken bijna op skivakantie. Word je in Duitsland automatisch aansprakelijk gesteld voor een ongeval als je geen winterbanden hebt ?

  Bij skiliefhebbers hoor je dit de jongste tijd wel vaker beweren. Dit gerucht klopt echter niet.

  De Duitse wegcode eist «dat het voertuig is aangepast aan de weersomstandigheden». Wie bij onze Oosterburen in winterse weersomstandigheden niet de geschikte uitrusting heeft (o.a. winterbanden, goede werking ruitenwissers, schone voorruit) riskeert een boete van 20 euro. Veroorzaak je ook nog verkeershinder dan wordt de boete verdubbeld tot 40 euro.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Ik wil een caravan met Nederlandse nummerplaat met mijn Belgische wagen slepen? Kan dat?

  Zolang die caravan los staat wordt die beschouwd als een in Nederland ingeschreven voertuig, met alle gevolgen: een aparte en verplichte aansprakelijkheidsverzekering  Auto voor het geval die caravan schade veroorzaakt aan derden, bijvoorbeeld indien zij op een helling in beweging komt. Van zodra je die aanhangwagen koppelt aan je wagen met Belgische nummerplaat, wordt het geheel op verzekeringsvlak beschouwd als één risico. De nummerplaat van het trekkende voertuig primeert: de verzekeraar van het Belgische voertuig draagt het volledige risico.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Komen verzekeringen tussen bij terrorisme?

  Ja, sinds 2008 dekken de meeste verzekeringen ook schade veroorzaakt door terrorisme. Om dat mogelijk te maken, hebben de verzekeringssector en de overheid de handen in elkaar geslagen.

  Meer weten? Lees ook de publicatie met 34 veel gestelde vragen over verzekeringen tegen terrorisme.

  Welke verzekeringen?

  Volgende verzekeringen zijn verplicht om schade door terrorisme te dekken :

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Binnenkort reis ik naar Oekraïne, maar mijn verzekeraar weigert mijn BA-autodekking uit te breiden. Wat moet ik doen?

  Een verzekeraar die BA-autodekking verleent, verbindt er zich toe dat de dekking geldt in een aantal landen waarvan de lijst wettelijk vastgesteld is. Oekraïne staat niet op die lijst en dus kan de verzekeraar de dekking verlenen tegen bijzondere voorwaarden (beperkte geldigheid, premietoeslag, …) of weigeren.

  Het feit dat een land deel uitmaakt van het "groenekaartsysteem" betekent evenwel niet dat alle verzekeraars in dat land verplicht zijn om dekking te verlenen voor alle andere landen die deze internationale overeenkomst ondertekend hebben.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Bij een busreis is mijn koffer verloren geraakt, wat kan in van mijn reisverzekering verwachten?

  Wij waren op busreis vertrokken, en bij onze aankomst op onze vakantiebestemming bleek onze bagage niet meer in het ruim van de autocar te zitten. Zal onze reisverzekering het verlies vergoeden?

  Er zijn heel wat verschillende reisverzekeringen. Niet alleen kan de duurtijd verschillen (één enkele reis of het hele jaar door), maar ook wat wel en niet verzekerd is.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Ik heb een herexamen in de week na mijn geplande reis. Komt mijn reisannuleringsverzekering tussen?

  Nagenoeg alle reisannuleringsverzekeringen – of je die op je eigen houtje aangaat of via de touroperator -  komen tussen voor de reisannuleringsvergoeding die je moet betalen als je annuleert wanneer je een herexamen hebt.

  Opgelet, gewoonlijk is de periode waarin het herexamen volgt op de reis beperkt. Meestal geldt de waarborg als je herexamen valt tussen de dag waarop je zou vertrekken en de periode (meestal 30 dagen) na je voorziene terugkomst.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Wij vertrekken binnenkort op (ski)vakantie. Kunnen wij nog een reisverzekering afsluiten?

  Kort voor de afreis kan je altijd nog een verzekering reisbijstand onderschrijven zodat je bij een ongeval of ziekte ter plaatse snel en efficiënt wordt geholpen en indien medisch verantwoord terug naar huis wordt gebracht.  

  Zeker met het oog op een actieve en avontuurlijke reis zoals bij voorbeeld een skivakantie is reisbijstand geen overbodige luxe. Ook al heb je veel ski-ervaring, een pijnlijke val blijft mogelijk. Vergeet ook de bijstand aan je voertuig niet te verzekeren als je daarmee op vakantie zou vertrekken.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Wat is het verschil tussen reisbijstand via mijn kredietkaart, via mijn ziekenfonds, of in een reisbijstandsverzekering van een gespecialiseerde verzekeraar?

  Via je kredietkaart

  Bij (duurdere) kredietkaarten zit inderdaad soms een dekking reisbijstand. Let, zoals altijd, op de grenzen aan de vergoedingen of waarborgen. Meestal is de dekking pas geldig als je de reis hebt betaald met die kaart.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Wij gaan met 3 gezinnen samen op (ski)vakantie. De online boeking van de huurwoning is gebeurd op naam van één familie. Hoe kunnen we er voor zorgen dat alle betrokkenen verzekerd zijn voor een eventuele annulering?

  Met meerdere gezinnen een vakantiewoning betrekken is absoluut een prettig vooruitzicht. Het is evenwel verstandig om na het boeken van een vakantie even stil te staan bij de eventuele behoefte aan reisverzekeringen.

  In de voorliggende situatie doen zich twee mogelijkheden voor: ofwel (1.) sluit je meteen bij de online boeking van de vakantiewoning de gewenste verzekering(en) af, ofwel (2.) ga je op zoek naar de gewenste verzekering(en) bij je gebruikelijke contactpersoon voor verzekeringen of bij een specifieke maatschappij naar keuze.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Ik heb een doorlopende reisverzekering, bijstand- en annuleringsdekking inbegrepen. Als ik een weekendje Haspengouw boek, geldt mijn reisverzekering dan ook?

  Ja. Een doorlopende reisverzekering – met dekkingen bij annulering, nood aan bijstand en/of bagageproblemen – is geldig in België en in het buitenland voor zover die dekkingen voorzien zijn in jouw verzekering. Je hoeft niet naar Turkije of Spanje te trekken om van die dekking te kunnen genieten. Ook vakantie in eigen land is gedekt.

  Doorgaans moet je wel een minimum aantal kilometer (bijvoorbeeld 10km) van jouw woning op vakantie zijn om beroep te kunnen doen op je reisverzekering.

  Volledige FAQ tonenMeer info

Timeline Visual: 
Toegang tot het rechtshow

 • Ik wens een advocaat aan te stellen omdat een minnelijke regeling niet meer mogelijk is. Kan ik deze vrij kiezen?

  In rechtsbijstandsverzekeringen wordt de vrije keuze van advocaat zowel door de wet als door het contract gewaarborgd. Je hebt dus de mogelijkheid om jouw advocaat vrij te kiezen om je belangen te verdedigen en te vertegenwoordigen. 
   

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Volgens de expert is mijn voertuig “total loss”. Kan ik eisen dat mijn voertuig toch hersteld wordt?

  Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen technisch totaal verlies en economisch totaal verlies. Er is sprake van:

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Een auto huren op vakantie. Zijn we voldoende verzekerd?

  Het is handig om bij huurwagens het verzekeringsaspect op voorhand te bestuderen: goed lezen wat standaard is inbegrepen en wat niet, en zich de vraag stellen welke franchise je bereid bent te dragen of af te kopen. 
   

  In Europa

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Ik heb een ongeval veroorzaakt terwijl ik dronken achter het stuur zat. Wat nu?

  Onze wetgeving bepaalt dat de aansprakelijke voor een ongeval alle schade die hij heeft veroorzaakt aan derden, moet vergoeden. Daarom legt de wet de verplichting op bij iedere eigenaar van een motorrijtuig een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering te onderschrijven. Maar de autoverzekeraar kan zich in bepaalde gevallen tegen de dronken chauffeur keren nadat hij de slachtoffers heeft vergoed. 

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Er hangt een stevige boete boven mijn hoofd voor een verkeersovertreding. Kan ik beroep doen op de rechtsbijstandverzekering die bij mijn autoverzekering zit?

  Hoewel je je uiteraard niet kan verzekeren tegen de boete zelf, kan je wel opkomen voor je rechten en juridisch advies inwinnen dankzij de rechtsbijstandverzekering.

  Als je de wet niet gerespecteerd hebt, is het logisch dat je daarvoor beboet wordt. Maar misschien zijn er verzachtende omstandigheden of betwist je dat je een overtreding begaan hebt.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Onlangs blokkeerde ik een tram met mijn wagen. Nu ontvang ik een soort van boete vanwege de vervoersmaatschappij. Kan ik daarvoor beroep doen op mijn verzekeraar?

  Ja, je kunt beroep doen op de BA-autoverzekeraar: het gaat om een vergoeding voor de schade die je met je wagen hebt toegebracht aan anderen. Maar besef wel dat het voorval als een “schadegeval” geldt.

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Ik ga niet akkoord met het bedrag van de schadevergoeding. Wat kan ik doen?

  Wanneer je de voorgestelde schadevergoeding betwist, kan je een expertiseprocedure aanvragen. Elke partij (verzekerde en verzekeraar) wijst een expert aan. 
   
  Als de twee experts niet tot een akkoord komen, kiezen ze een derde expert (of laten ze de rechter er een aanwijzen) die de knoop doorhakt. Beide partijen betalen elk de helft van het ereloon van deze derde expert. 
   
  Sommige verzekeraars vergoeden het ereloon van de expert gekozen door de verzekerde, overeenkomstig de bedragen die in het verzekeringscontract vermeld staan. 

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Ik heb een verkeersongeval in het buitenland. Wat nu?

  “Ik had een ongeval in Spanje. Een Spanjaard die achter mij aan reed is op mijn wagen gebotst bij een zebrapad terwijl er voetgangers overstaken, met blikschade tot gevolg. Maar de weg naar het strand vragen in het Spaans is heel wat anders dan een gesprek over een autoschade. Hoe zorg ik ervoor dat mijn schade vergoed wordt?”
   

  Volledige FAQ tonenMeer info

 • Ik had een ongeval in recht. Kan ik zeker zijn dat de expert van de verzekering niets over het hoofd ziet?

  Om te vermijden dat zoiets gebeurt, zijn er een aantal stappen in het verloop van de schadeafwikkeling door de BA autoverzekering die aardig garanties inbouwen bij de bepaling van de vergoeding en bij de herstelling.

  Volledige FAQ tonenMeer info