Heb je door een fout of nalatigheid van de uitbater lichamelijke schade opgelopen? Dan is hij wettelijk gezien aansprakelijk en kan hij die aansprakelijkheid niet van zich afschuiven door zo’n bord te plaatsen. Dat laat de wetgeving rond marktpraktijken en consumentenbescherming immers niet toe.

Als er een ongeval gebeurt tijdens het paintballen, is het mogelijk dat de uitbater daarvoor aansprakelijk is. Bijvoorbeeld omdat de infrastructuur niet veilig is, er niet genoeg toezicht is, enzovoort. Als hij met andere woorden een fout heeft gemaakt of nalatig is geweest en jij daardoor lichamelijke schade hebt, is hij aansprakelijk. Hij kan in dat geval zijn aansprakelijkheid niet afwijzen, ook niet door een dergelijk bordje te plaatsen.

Let wel, als jij - uit eigen onhandigheid of onvoorzichtigheid of door een fout van een tegenspeler - bijvoorbeeld je voet omslaat tijdens het spelen, kan je de aansprakelijkheid van de uitbater niet inroepen. Soms is er sprake van een gedeelde aansprakelijkheid, waardoor je je kunt beroepen op de uitbater voor een deel van de kosten.

Als de uitbater niet aansprakelijk is, kan je nog altijd rekenen op je eigen verzekeringen, zoals je hospitalisatieverzekering of een individuele ongevallenverzekering. Het is op zich mogelijk dat de uitbater een ongevallenverzekering afsluit voor de spelers, maar dat is in de praktijk weinig gangbaar. Het gebeurt vaker dat clubs of verenigingen een dergelijke verzekering hebben.

Als door jouw onveilig gedrag iemand anders schade ondergaat, dan kan jij aansprakelijk zijn voor zijn of haar schade en moet jij die vergoeden. Als je een familiale verzekering hebt, zal die daarvoor instaan.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief !

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de vezekeringswereld.