Zolang de verzekering geldt of zolang er een vergoedingsprocedure aan de gang is, kan je best de verzekeringsdocumenten zoals de contractvoorwaarden – inclusief de bijzondere voorwaarden – bijhouden.

Hou er bovendien rekening mee dat je een claim nog na het verstrijken van een verzekeringscontract kan indienen voor schade die tijdens de looptijd van het contract is voorgevallen.

Levensverzekeringen

Sommige levensverzekeringen gelden levenslang. Die houd je dan ook zo lang bij.

Andere levensverzekeringen hebben een einddatum en gaan dan over tot uitkering op een bepaalde datum of verstrijken gewoon. Van zodra dat – en desgevallend de personenbelasting daarop – achter de rug is, kan je deze documenten ook weggooien. Tenzij je het voor je familie duidelijk wil maken dat een polis waarvan zij het bestaan vermoeden, intussen verstreken is.

Aansprakelijkheidsverzekeringen

Met een aansprakelijkheidsverzekering dek je een burgerlijke aansprakelijkheid (BA), ofwel als autobestuurder in een BA Auto, ofwel als lid van een gezin in een BA Familiale (in vaktaal: BA Privé-leven), of als bedrijf met een BA Uitbating, enzovoort.

Zelf kan je tot drie jaar na het verstrijken van je polis een beroep doen op de verzekering voor feiten die zich tijdens de looptijd hebben voorgedaan. Een slachtoffer daarentegen kan tot tien jaar nadat hij wist had dat hij een claim kan indienen het recht om die bij jouw verzekeraar aan te melden. Voor je rechtszekerheid is het dus verstandig om je documenten tien jaar te bewaren.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief !

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de vezekeringswereld.