De klasgenote die de laptop beschadigd heeft, is aansprakelijk voor die schade en zal die moeten vergoeden. Daarvoor kan ze beroep doen op haar familiale verzekering (in de praktijk, die van haar ouders), als ze die heeft.

Het zou kunnen dat haar familiale verzekering, die zal vragen naar de specifieke omstandigheden van de beschadiging, oordeelt dat ook jij voor een deel aansprakelijk bent omdat je de laptop onbeheerd (en misschien op een gevaarlijke plek?) achter liet. In dat geval zal je moeten instaan voor het deel waarvoor je aansprakelijk bent.

In tegenstelling tot je klasgenote, kan je hiervoor echter geen beroep doen op je familiale verzekeraar voor tussenkomst omdat je de laptop leende. Wanneer iemand iets leent, gaat hij in feite een contract van bruikleen aan (zelfs al gebeurt dit gewoon mondeling) en contractuele schade wordt niet gedekt door de familiale verzekering.

In de praktijk gaat het zo:

  • de klasgenote die de laptop beschadigde geeft dit aan bij haar familiale verzekeraar;
  • haar verzekeraar zal allicht meer informatie vragen over de omstandigheden waarin de laptop beschadigd raakte, over de waarde van de laptop, de voorziene kosten van de herstelling, enzovoort;
  • op basis van de ingewonnen informatie, zal de verzekeraar oordelen in hoeverre zijn klant aansprakelijk is en hoeveel er – op basis van de verzekeringsvoorwaarden -  moet worden vergoed.

Let wel: Er is meestal een franchise. Dat wil zeggen dat degene(n) die aansprakelijk is (zijn), zelf een bepaald bedrag moeten betalen. Hoeveel de franchise – ook wel vrijstelling genoemd – bedraagt, vindt je terug in de verzekeringsvoorwaarden.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief !

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de vezekeringswereld.