Wettelijk ben je niet verplicht een verzekering te hebben omdat je een boot bezit. Maar wil je met die boot de zeewateren of sommige grote kanalen op, gelijk waar kunnen aanmeren of naar het buitenland trekken? Dan heb je wel een vlaggenbrief nodig. Die krijg je alleen als je verzekerd bent voor je burgerlijke aansprakelijkheid.

Als het om een heel klein bootje gaat, dan is die aansprakelijkheid vaak verzekerd via de familiale verzekering. Indien niet, dan is een “BA pleziervaartuigverzekering” de enige optie om een vlaggenbrief te verkrijgen. Een omniumverzekering is niet verplicht.

Kijk eerst na of jouw familiale verzekering de schade aan anderen die door de zeilboot kan worden veroorzaakt mee dekt. Dat kan afhangen van de grootte en/of de kracht van de boot. Van zodra het om een aardig bootje gaat, zal de familiale verzekering echter niet meer tussenkomen. Dan moet je overgaan tot een specifieke verzekering die je burgerlijke aansprakelijkheid dekt voor schade die je aan anderen kan veroorzaken met de zeilboot. Deze verzekering wordt meestal de “BA Pleziervaartuig” genoemd.

Om te weten wat een vlaggenbrief is, aan welke wettelijke vereisten je moet voldoen om die te krijgen en welke andere vereisten er verder nog zijn, lees je best dit vademecum over pleziervaart van de Federale Overheidsdienst voor Mobiliteit.

Net als wanneer je een auto verzekert, heb je voor een pleziervaartuig eerst een BA-verzekering nodig voor de vlaggenbrief, kan je daarnaast eventueel een omniumverzekering aangaan voor schade aan de boot zelf en heb je ook de keuze om je extra te verzekeren voor eigen lichamelijke schade en voor rechtsbijstand.

Om zo’n verzekering te kunnen krijgen, kan de verzekeraar vragen dat je voldoet aan een reeks voorwaarden. Zo is het mogelijk dat je een stuurbrevet behaald moet hebben of dat je een medische keuring moet ondergaan.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief !

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de vezekeringswereld.