Botsen met een wielrenner wil je liever niet. Gezien de snelheid die de renners halen kan een botsing tussen een renner en een supporter (of voetganger) zowel bij de ene als bij de andere leiden tot ernstige lichamelijke schade. Wie over een hospitalisatieverzekering, een ongevallenverzekering of een verzekering gewaarborgd inkomen beschikt kan daar vanzelfsprekend een beroep op doen.

Maar zoals bij elke botsing moet ook de aansprakelijkheid onderzocht worden.Ā  Wie was onvoorzichtig? Wie maakte een fout? Het antwoord op deze en andere vragen zal bepalen welke verzekering vanuit deze invalshoek tussenbeide moet komen. De betrokken verzekeraars onderzoeken grondig alle feiten en omstandigheden van een schadegeval en experten gaan zo nodig ter plaatse alvorens een oordeel te vellen over de aansprakelijkheid.

Supporter in fout

Wie naar een wielerwedstrijd gaat kijken mag de veiligheid van de renners niet in gevaar brengen. Wie bijvoorbeeld plotseling op de weg springtĀ  en voor de renner een niet te voorziene hindernis vormt zal aansprakelijk gesteld worden voor het ongeval. De familiale verzekering van de betrokkene zal de schade van de renner vergoeden, tenzij het een opzettelijke daad betreft of een van de zware fouten zoals die in het contract worden opgesomd.

Renner in fout

Welke verzekeringen komen in actie wanneer de wielrenner schade toebrengt aan een toeschouwer omdat hij een fout begaat, door bij voorbeeld het voetpad te gebruiken? Wielrenners die deelnemen aan wedstrijden zijn verplicht verzekerd voor hun burgerlijke aansprakelijkheid (koninklijk besluit van 21.08.1967). Deze komt tussenbeide voor alle schade die ze aan een derde toebrengen.

Om er over te waken dat alle schade correct vergoed wordt kan het slachtoffer zijn rechtsbijstandverzekering inschakelen: ofwel de rechtsbijstand als apart verzekeringsproduct ofwel het luik rechtsbijstand dat deel uitmaakt van de gezinsverzekering. Die rechtsbijstand geeft recht op juridisch advies en wanneer een minnelijke regeling niet mogelijk blijkt mag het slachtoffer een advocaat inschakelen.

Noot: wielrenners zijn blijkbaar goed beschermd qua verzekeringen. Navraag bij de wielerbond leert ons dat wielrenners in ons land beschikken over een rechtsbijstand om hun belangen te verdedigen. En zij hebben ook een ongevallenverzekering met vastgestelde kapitalen voor de eigen letsels.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief !

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de vezekeringswereld.